Pondělní zamyšlení

Čtenáři INSIDE Weekly možná postřehli, že během října 2010 došlo ke změně provozovatele informační služby INSIDE. Dovolte mi využít prvního letošního vydání našeho týdeníku k tomu, abych se s vámi podělil o naši novou strategii.

  • “evoluční, ne revoluční změny” – INSIDE působí na trhu již jedenáct let, tudíž je na co navazovat. INSIDE představuje unikátní službu. Někteří z Vás si možná pamatují, jak Petr Koubský v roce 1999 formuloval důvod existence INSIDE: “Proč byste hledali jehlu v kupce sena, když Vám dodáme přímo tu jehlu a seno si necháme”. K této misi se nadále hlásíme a budeme ji provádět profesionálně, s využitím zkušeností z analytického byznysu a se zázemím stabilní firmy. INSIDE pro Vás nadále bude znamenat úsporu času. Procházíme desítky informačních zdrojů a informace poctivě ověřujeme.
  • “posílení nezávislosti a rozšíření zázemí” – tvůrci médií INSIDE mají k dispozici veškeré výstupy etablovaného subjektu z oboru, který působí na globální úrovni. Při orientaci v technologických trendech a pro pochopení situace na trhu jde o neocenitelnou pomoc. Budeme klást maximální důraz na objektivitu, nezávislost a důvěryhodnost. INSIDE zavádí obdobné standardy pro zajištění nezávislosti, jaké jsou běžné u renomovaných analytických agentur.
  • “důraz na vlastní průzkumy a na reflexi globálních trendů v podmínkách lokálního trhu” – strategií INSIDE není v žádném případě být pouhým tlumočníkem globálních analýz. Každý místní trh má svá specifika, která globální či regionální souhrny nemusí zachytit. A to je právě úloha vlastních výzkumů a studií INSIDE.
    “inovace INSIDE Weekly” – INSIDE Weekly je klíčovou komponentou služby INSIDE, kterou dlouhodobě využívají tisíce profesionálů v ČR a SR proto, aby byli v obraze o tom, co se děje v oboru. Cíl zůstává stejný: uživatelé musí být informováni stručně a přehledně o všem relevantním, co se za uplynulý týden v ICT stalo. Nově klademe větší důraz na monitoring koncového trhu. Hlavní změny INSIDE Weekly jsme implementovali již během loňského roku. Jejich množství nás ve finále dovedlo k rozhodnutí změnit název. Roli INSIDE Weekly od tohoto vydání přebírá INSIDE OBSERVER.
  • Inovace INSIDE Report” – INSIDE Report je druhým pilířem služby – výzkumným a analytickým. V roce 2011 bude INSIDE Report vycházet s dvouměsíční periodicitou. V každém vydání bude sekce věnovaná byznysu koncových zákazníků a unikátní průzkum vybraného okruhu dodavatelů ICT na českém trhu.

Vážení zákazníci, já osobně i celý náš tým se velmi těšíme na spolupráci s vámi, a to nejen v roce 2011. Jakékoliv komentáře, náměty a připomínky uvítám na adrese opriklenk@kpc-group.cz.

Oldřich Příklenk

Ředitel KPC-Group, s.r.o.

Další komentáře

BaaS, tedy bankovnictví jako služba

BaaS, tedy bankovnictví jako služba, se během dvou let stane mainstreamovým fenoménem, uvádějí analytici Gartneru v nejnovější studii hype křivky pro digitální transformaci bankovnictví (Gartner Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2022). Analytici zároveň očekávají, že 30 % bank s aktivy přesahujícími miliardu dolarů spustí do konce roku 2024 BaaS iniciativy, nicméně polovina z nich nesplní cíle a očekávání růstu obratu.   Senior analytik a ředitel výzkumu Gartner Jeff Casey k tomu uvádí: „Jde o banky...

22 měsíců trvají v průměru nákupní rozhodnutí ve veřejném sektoru

22 měsíců trvají v průměru nákupní rozhodnutí ve veřejném sektoru – globální statistika průzkumu nákupních procesů a cyklů, uskutečněná na sklonku minulého roku mezi 1 120 respondenty, z nichž asi desetina pocházela z veřejné sféry, tak v podstatě ukazuje, že v Česku či na Slovensku tak často a vděčně kritizované průtahy nejsou vlastně ničím výjimečným. Jde totiž v průměru o vůbec nejdelší nákupní cyklus napříč odvětvími, mezi jehož příčiny patří:  Rozsáhlejší nákupní týmy s...