Pondělní zamyšlení

Z průzkumů INSIDE vyplývá, že v ČR je celkem zhruba 23 tisíc m2 plochy datových center, určených k veřejnému pronájmu; obsazeno je přes 20 tisíc m2. Z celkového obratu společností v tomto segmentu je méně než 1 % ze služeb, které je možné klasifikovat jako „cloudové“.
Cloud je definičně velmi mlhavý termín, což průzkumy INSIDE potvrdily. Řada dodavatelů se však vzácně shoduje se svými zákazníky v tom, že se jedná do velké míry o pojem vymezený marketingově. Pro provedení průzkumu nabídky cloudových služeb v ČR jsme proto využili definici, jak ji používá Gartner. Ten definuje cloud jako „způsob škálovatelného a elastického doručovaní výpočetních kapacit ve formě služby, za využití internetových technologií“. Slovy křivky vyspělosti technologií – rovněž z dílny firmy Gartner – stojí cloud na vrcholu očekávání. Znamená to, že mediální bublina kolem něj brzy opadne, cloudové technologie přejdou do běžné praxe a přestanou být středem zájmu médií i dodavatelů. Cloud bude muset dokázat svou užitečnost v praxi.
Průzkumy INSIDE potvrdily tradiční odstup českého trhu za světovým: ukázaly, že cloudová nabídka v ČR je zatím jen v plenkách. Dodavatelé to vysvětlují především tím, že zákazníci jsou konzervativní a unisono konstatují, že „CIO na cloud není připraven“. Ukázalo se však, že na cloud ještě nejsou připraveni ani dodavatelé – skutečně cloudových služeb s jasnou měsíční cenou, automatickou aktivací beze smluv a plnou flexibilitou není mnoho. Tyto služby nyní činí zlomek obratu dodavatelů, a dodavatelé jsou velmi opatrní v investicích do standardních, znovupoužitelných služeb. Důvodem je menší velikost trhu, menší konkurence a rovněž obava z kanibalizace existujících příjmů dodavatelů. Ta může postihnout především oblast systémové integrace nebo hostingových služeb.
Jiný průzkum, jehož respondenty byli manažeři podnikových informatik, indikoval nízkou míru současného využití cloudových služeb v českých organizacích (jen pětina respondentů uvedla, že ve své organizaci využívají cloud „pro malou část IT“ a žádný respondent nepotvrdil jeho „masivní nasazení“), ale na druhou stranu obecně pozitivní postoje k cloudu. Například k tvrzení „Cloud Computing představuje budoucí model IT“ zaujalo 37 % CIOs postoj „Souhlasím“, zatímco pouze 11 % „Nesouhlasím“. (Za pozornost stojí, že téměř polovina CIOs zvolila možnost „Nevím“).
Výsledky analýzy českého trhu datových center a cloudových služeb najdete v INSIDE Reportu č. 03/2011.

Petr Blažek

Další komentáře

Podzim a zima (patrně) jen virtuálně

Svět konferencí (a nejen těch v IT) už znovu čelí karanténním opatřením. Ti, kdo odvážněji naplánovali své akce na počátek září je (někdy s odřenýma ušima) stihli realizovat, jiní je museli v předstihu několika dnů již podruhé během šesti měsíců zrušit. Zejména v případě mezinárodních konferencí je ale jasné, že virtuální podoba bude standardem. Firmy jako je Apple ukazují, že i keynote digitální konference či virtuální představení novinek mohou být odpovídajícím způsobem bombastické (Stevovo „Today we are introducing...

Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti. Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména...