Daily Archives: 13.3.2013

Když už si Spojené státy přiznají, proč ztrácejí konkurenceschopnost, nejspíše se brzy s podobnými prohlášeními přidají i další státy tzv. západního světa. Evropská unie sice o konkurenceschopnosti hovoří, ale velkou sebereflexi její výkonné orgány nenabídly. Ve Spojených státech vyšla studie s názvem Competitivness at the Crossroads. Jejími autory jsou uznávaní profesoři Harvard Business School. Zkoumaný vzorek měl podobu 6 tisíc zástupců všech ekonomických oborů, povětšinou šlo o členy nejvyššího managementu dané organizace. Co výzkumníci...