Daily Archives: 22.3.2013

Finanční ředitelé jsou podle globálního průzkumu společnosti Gartner čím dál víc spjati s informačními technologiemi. V rostoucí míře je využívají, a mají na ně rostoucí vliv. Ve zvýšené míře se také podílejí na rozhodování o investicích do IT. Analytická společnost Gartner provedla (již po čtrnácté) globální průzkum mezi finančními řediteli. Průzkumu se zúčastnilo 255 finančních ředitelů, zastupujících podniky a instituce všech velikostí a ze všech oborů. Cílem bylo získat přehled o jejich názoru na...

V letošním ročníku průzkumu trhu v ČR a na Slovensku se snažíme čtenářům přinést odpovědi na dvě základní otázky: jak velký a významný je ten který dodavatel, a jaký je okruh jeho činnosti. Tento průzkum směřuje především k CIO a dalším IT manažerům s rozhodovacími pravomocemi ve svých organizacích, jako podpora pro rozhodování při výběru dodavatelů.

Globálního průzkumu mezi členy správních rad, který společně provedly společnosti Gartner a Forbes, se zúčastnilo také 120 respondentů, jejichž podniky spadají svou velikostí do segmentu SMB. Vybrané závěry tohoto průzkumu pro segment SMB, které mapují byznysové a investiční priority, jak je deklarovali respondenti průzkumu, naleznete v INSIDE Report č.2, ročník 13.

V průzkumu dodavatelů ECM v českém a slovenském trhu jsme se zaměřili na dodavatele řešení segmentu „Lídři“ a „Vizionáři“ aktuálního Magického kvadrantu společnosti Gartner. Údaje o deseti dodavatelích, kteří se průzkumu zúčastnili, naleznete v INSIDE Report č.2, ročník 13.

Přístup malých a středních firem k IT se čím dál víc odlišuje od toho, jaké priority mají velké společnosti. Informací o tom, jaké jsou priority malých a středních firem, jak tyto firmy alokují své IT zdroje, je přitom nedostatek. Cílem průzkumu, který provedla redakce INSIDE s podporou místního zastoupení společnosti Gartner, bylo zaplnit tuto mezeru a poskytnout trhu relevantní data. Doufáme, že budou užitečná jako benchmark pro samotné malé a střední podniky, ale také...

Pro zájemce o CRM funkcionality jsme připravili velký přehled dodavatelů. Zajímalo nás, které z dílčích skupin funkcionalit jednotliví dodavatelé implementují.

Průzkum mezi čtenáři CFOworld ukázal, že finanční manažeři mají významné slovo v rozhodování o outsourcingu. Začátkem listopadu 2011 proběhlo dotazníkové šetření postojů čtenářů newsletteru CFOworld a návštěvníků stejnojmenného serveru k outsourcingu. Inspirací k tomuto šetření bylo, že finanční ředitelé jsou velmi často odpovědni za úsek IT (tzn. Šéfové informatik velmi často reportují právě jim) – a přesto je jejich role v outsourcingu podceňovaná. Společnost Gartner vypracovala k roli CFOs v outsourcingu několik reportů. Jeden z...

Průzkum INSIDE ukázal, že český trh IT služeb vzrostl v roce 2010 o 2,4 procenta. Dodavatelé zahrnutí do průzkumu dosáhli celkových tržeb z IT služeb 31,58 mld. korun. Oba údaje jsou blízké závěrům společnosti Gartner, jejíž analytici došli k růstu 2,8 procenta a velikosti trhu 33,8 miliardy korun. V IT službách loni v ČR podle průzkumu INSIDE pracovalo zhruba 17 tisíc lidí.

Cloud je definičně velmi mlhavý termín. Řada dodavatelů se vzácně shoduje se svými zákazníy v tom, že se jedná do velké míry o marketingově vymezený pojem. Pro provedení průzkumu nabídky cloud služeb v ČR jsme proto využili definici, jak ji používá Gartner. Ten definici cloud jako „způsob škálovatelného a elastického doporučování výpočetních kapacit ve formě služby, za využití internetových technologií“.

Ke zmapování postojů šéfů informatik ke cloudovým službám pozvala redakce INSIDE společně s profesním sdružením CACIO k průzkumu CIOs významných českých podniků a institucí.