Stanislav Havel

Stanislav Havel

Do konce roku se zúčastním hlavně Vánoc – jinými slovy, v závěru roku je konferencí a seminářů méně, takže místo plánování jednotlivých akcí se spíš pokusím zamyslet nad tím, které konference a další akce mě zajímají v průběhu celého roku a které se snažím navštívit.

Z profesního hlediska se snažím si vybírat z těchto okruhů: business, technologie a management.

V prvním okruhu mě zajímají především konference, které diskutují či řeší možnou změnu paradigmatu v konkrétním odvětví - finančnictví/pojišťovnictví, utility, průmysl, logistika a podobně. Do tohoto okruhu – a nikoli mezi technologie – řadím Business Intelligence. To je nesmírně aktuální téma, které je úzce spojeno s řízením ziskovosti každé společnosti a má dopad jak na příjmovou, tak výdajovou stránku byznysu.

Na technologicky zaměřených konferencích mě zajímají především nové trendy, které mohou mít zásadní vliv na to, jak zákazníci vnímají a používají informační a komunikační technologie. Například aktuálně tolik diskutovaný „Cloud“ - téma, které dnes řešíme s mnoha zákazníky. Užitečné jsou i konference, věnované konkrétním novým technologiím nebo novým způsobům jejich nasazení. Příkladem je telefonie: náhrada klasického telefonu notebookem se všemi výhodami efektivity v rámci týmové spolupráce včetně aspektu finančních úspor.

Z konferencí na téma management věnuji pozornost také obecným manažerským tématům jako třeba motivace týmu nebo spolupráce v rámci virtuálních týmů. Určitě si však nenechám ujít konference podobného typu jako byla v září IT Budgeting Briefing v pražském hotelu Anděl’s. Jsem zvědavý, jak budou firmy reagovat na současnou turbulentní situaci na trhu z pozice IT investic. A tím se opět dostáváme na téma technologie a přínosů, které mohou v tuto chvíli IT společnosti nabídnout jak v oblasti úspor tak zejména v oblasti podpory marketingových, výrobních a obchodních procesů.