Jak budovat platformy digitálního byznysu. (Symposium/ITxpo 2016)

Jak budovat platformy digitálního byznysu. (Symposium/ITxpo 2016)

Gartner Symposium/ITXpo 2016 Barcelona – úterý 8.11. (1.)

 „Pro vytvoření a vlastnictví extrémně ohodnocených digitálních platforem nejsou potřeba aktiva, měnou a zdrojem těchto platforem jsou informace a propojení.“ Prohlásil v úvodu své přednášky o platformách digitálního byznysu a digitálních ekosystémech viceprezident Gartneru Don Scheibenreif. V podstatě všechny organizace jsou součástí byznysových (obchodních) ekosystémů, ekosystémy a platformy digitálního byznysu ale představují další evoluční krok, který mění řadu tradičních a zažitých pravidel.

 

aekosystemy

Obchodní ekosystémy nejsou novým fenoménem, dokonce i v digitální podobě se v řadě případů objevily (zejména v IT, telekomunikacích a blízkých oblastech) již před delší dobou.

 

V tradičních ekosystémech orientovaných na spotřební trh bývalo dříve běžné, že vztah se zákazníkem nevlastnil výrobce, ale prodejce či obchodník. V oblasti digitálního byznysu se to již nějakou dobu mění – výrobci či poskytovatelé jsou často v přímém kontaktu se zákazníkem. Využívány jsou k tomu různé typy digitálních propojení či kanálů a inteligence (tradiční analytické a BI či podmínečného rozhodování i modernější typu AI). Navíc, jak Scheibenreif poznamenal v úvodu, se objevují modely, kdy „vlastník“ ekosystému nevkládá žádná hmotná aktiva, ale pouze potřebnou inteligenci a propojení – sem pochopitelně patří (poněkud nadužívané, ale stále platné) příklady jako jsou Uber a AirBnB. V současné době se ale rodí stále více digitálních ekosystémů v oblastech jako jsou připojená auta, nebo například zemědělství uvedené již v příkladu z pondělní keynote. Propojením několika takových ekosystémů pak vzniká digitální platforma, nebo ještě přesněji slovy Scheinbenreifa: „Digitální platformy jsou bodem kde se propojují (integrují) ekosystémy lidí, firem a věcí…Pokud jste někdy psali recenzi pro Triadvisor, nebo stáhli něco z Xbox Live stali jste se součástí digitální platformy.“

 

agriplatform

Digitální platforma pro „přesné pěstování“ je důsledkem propojení několika více či méně otevřených a uzavřených ekosystémů.

 

Koncept digitální platformy není něčím, co by analytici Gartneru vynalezli – jedná se spíše o popsání a pojmenování toho, co se ve světě digitálního byznysu (a digitalizace toho tradičního) děje už řadu let (například digitální platforma Apple iOS má za sebou deset let vývoje) a vytvoření modelu, který lze aplikovat a využít v podstatě univerzálně na téměř všechna odvětví. Pět komponent digitální platformy, jak jsme je představili v pondělním souhrnu, zahrnuje ekosystémy, zákazníky, věci (IoT), IT systémy a inteligenci (software, analytiku, BI, AI – které slouží k propojení zbývajících čtyř domén). Na digitální platformu lze ale pohlížet i odlišně (granulárně) a uvažovat o řadě menších stavebních kamenů, které patří buď do oblasti byznysu, nebo do oblasti technologií, případně na jejich „rozhraní“.

Digitální platforma perspektivou možných technologických a byznysových stavebních bloků.

Jedním ze základních kritérií, jak lze digitální platformy odlišovat je podle Gartneru počet propojení (stran) – jednostranná platforma zahrnuje jen kupujícího a prodávajícího, u dvoustranné je součástí také broker (tuto roli plní právě digitální platforma – patří sem například eBay, AirBnB, Uber nebo Kayak), u třístranné (Amazon, Facebook, Expedia) je to vedle brokera ještě třetí strana (např. inzerent) a existují pochopitelně i n-stranné platformy zahrnující také agregátory, inzerenty, IoT, poskytovatele appek apod. Příkladem poslední kategorie je v „tradičním“ světě komplexní dodavatelský řetězec řízený takřka v reálném čase na základě poptávky (Walmart) a ve světě „digitálním“ například skupina Alibaba (integrující e-commerce, etail, platební, finanční, cloudové a další služby využívající jednu sdílenou identitu a profil zákazníka). Scheinbenreif se ve své přednášce věnoval i tomu, jak nastavit strategii budování vlastní digitální platformy (případně zapojení se do existující) ve třech fázích: sledování, testování a škálování.

 

ansided

Schematický model n-stranné digitální platformy.

 

Z tiskové zprávy: Polovina organizací v Evropě je zapojena do digitálních ekosystémů

V rámci evropského Symposia byly prezentovány také dílčí výsledky průzkumu 2017 CIO Agenda pro region EMEA (Evropa, střední východ a Afrika). Mezi zajímavá zjištění patří zejména ta související s digitálním byznysem – především že plná polovina respondentů (753 CIO z regionu) uvedla, že se jejich organizace zapojují do digitálních ekosystémů a plných 65 procent oslovuje startupy s cílem získat klíčové technologické dovednosti a znalosti.

Průzkum také potvrdil, že i pro EMEA platí očekávání nárůstu výdajů na IT v roce 2017 a to o 1.4 % (je to nicméně nejmenší nárůst ze všech sledovaných regionů). CIO v regionu v současné době vydávají na digitální iniciativy 19 % svých rozpočtů, tento podíl by měl v roce 2018 narůst o polovinu – na 29 %. Jedná se především o výdaje na digitální marketing a digitální prodejní kanály, pokročilou analytiku, IoT, řešení digitální bezpečnosti a také obchodní algoritmy a učící se stroje.

„Digitalizace dospívá, a tak je pravděpodobné, že organizace, které investují do digitálního byznysu se stanu součástí digitálního ekosystému,“ říká viceprezident Gartneru pro výzkum Andy Rowsell-Jones. „Řada z nich bude muset opustit tradiční obchodní modely založené na lineárních hodnotových řetězcích kde obchodují s dobře známými partnery a přeorientovat se na dynamičtější propojené digitální ekosystémy. S tím souvisí i očekávaný nárůst počtu digitálních partnerů s nimiž spolupracují ze současného průměru 63 na 127 v roce 2018.“

Shrnutí zpracovala redakce informační služby INSIDE, kterou provozuje KPC Group s.r.o. redakce@inside.cz