Tři možné budoucnosti IT infrastruktury

Jaké jsou možné varianty budoucího vývoje infrastrukturních služeb? To bylo jedno z témat pracovní snídaně zaměřené na IT infrastrukturu a služby, kterou INSIDE pořádal minulou středu v pražském hotelu Palace.

Mezi jistoty infrastrukturního trhu patří postupný růst segmentů privátního a veřejného cloudu na úkor tradiční lokálně provozované infrastruktury. Tento růst bude pokračovat přinejmenším v dalších čtyřech až pěti letech – a to dvouciferným tempem. V případě privátního cloudu do značné míry jde o pokračování trendu konsolidace a následné automatizace, u veřejného infrastrukturního cloudu stále častěji jde o víc než pouhá experimentální, vývojová či testovací prostředí.

Z uživatelských zkušeností, které na snídani INSIDE prezentovali Václav Kareš z DHL IT Services, Tomáš Jabůrek z Raiffeisen Bank a Petr Štengl z České Pojišťovny, nicméně vyplývá, že veřejné cloudové služby přinášejí i v případě, kdy je podnik chce využít, stále řadu výzev – ať už jde o problém modelování business case (kde spíše než infrastrukturní služby či cloudová úložiště vychází zajímavě oblast cloudových nástrojů pro správu IT – ITSM SaaS), nebo extrémních požadavků na spolehlivost a dostupnost, které je v případě infrastruktury podporující obří globální provoz snazší splnit privátním cloudem. Konkurenceschopnost veřejného cloudu tak je zřejmá, především pokud jsou vzaty v potaz výhody, jako jsou například možnost vykrývání špiček nebo maximální flexibilita pro neočekávané požadavky byznysu, zejména v rámci softwarově definované hybridní (privátní i veřejné) infrastruktury.

Jak to souvisí se třemi možnými budoucnostmi IT infrastruktury o nichž píšeme v titulku? V budoucnu by podle analytiků tento trend mohl nabýt podoby událostmi řízené infrastruktury s automaticky nastavenými odezvami. Během čtyř let by takto mohla být řízena více než desetina cloudových služeb včetně platformních a aplikačních. Dalším trendem bude nabízení základních IaaS a PaaS služeb bezplatně – ve formě freemium, kdy budou účtovány až pokročilejší funkce či služby s vyšší přidanou hodnotou. V roce 2022 by podle analytiků Gartneru mohlo být takto poskytováno více než 30 % funkčnosti veřejného cloudu. Během deseti let by se navíc veřejný cloud měl stát hlavním modelem využívání nových kvantových počítačů.

budoucnost-infrastruktury

 

Podle VMware by měla v roce 2030 by tradiční „necloudová“ infrastruktura měla představovat jen 19 % (52 % by připadalo na veřejný a 29 % na privátní cloud). Dáváte IaaS stejné, větší nebo menší šance?

budoucnost-cloudu

Další komentáře

8 trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2021

Kybernetická bezpečnost se v důsledku řady změn, jež v posledním roce přinesla pandemie, dostala do popředí – coby investiční priorita dominuje na seznamu CIO v řadě oborů a odvětví (potvrzuje to například i aktuální anketa mezi tuzemskými respondenty ze segmentu utilit, kterou INSIDE pomáhá realizovat). Mění se tak pochopitelně i klíčové trendy v oblasti bezpečnosti – přehled těch aktuálních připomněli analytici Gartneru minulý týden na jedné z virtuálních bezpečnostních konferencí z řady Security & Risk Management Summit, jejíž evropský...

Výdaje na IT v roce 2021: návrat k růstu.

Pouze dvě země zaznamenaly v minulém roce růst výdajů na IT: Čína a Jižní Korea. Shodou okolností jsou to také dvě země, které (společně například s „nepevninskou Čínou“ – Tchaj-wanem a některými dalšími) zvolily odlišnou strategii „boje“ s čínským virem. Navzdory tomu, že „vyspělý Západ“ vyšel ze srážky s virem s výrazně horším společenským a ekonomickým skóre, nedosáhl nakonec propad IT výdajů úrovně, jíž se analytici ještě ve druhé polovině roku obávali. Celosvětový pokles 3,2 % v dolarech a...