České a slovenské IT firmy v kvadrantech a reportech Gartneru

České a slovenské IT firmy v kvadrantech a reportech Gartneru

Umístění v magickém kvadrantu nebo přehledu „cool“ dodavatelů považují za úspěch i renomované globální IT firmy a miliardové start-upy. V posledních letech se uznání ze strany analytiků dostalo i několika českým a slovenským společnostem a jejich produktům. V INSIDE vám přinášíme jejich přehled i pohledy a komentáře týkající se aktivit v oblasti řízení vztahů s analytiky (AR, Analyst Relations).

Tento článek vyšel původně v INSIDE Report 3Q2016, kompletní PDF verzi článku můžete stáhnout zde

Úspěch společností, jako jsou Ataccama či Eset, dobře ilustruje, že magické kvadranty a další studie
Gartneru nejsou vyhrazeny pouze pro velké globální dodavatele, kteří mají sídlo v Silicon Valley – do hledáčku analytiků se mohou dostat i zajímavé firmy z Česka či Slovenska. Jde především o to, mít
dobrý produkt či službu, nezbytné ambice a schopnost komunikovat s analytiky. Magických kvadrantů celkově existuje na 170, přičemž řada z nich se dotýká produktů a řešení vytvářených relativně malými
firmami o deseti nebo dvaceti vývojářích, neboť jde o rozvíjející se trhy. Firmy (respektive jejich produkty a řešení), které se s ohledem na přísná kritéria nemohou kvalifikovat přímo do magického
kvadrantu (viz sekce věnovaná tomuto tématu), mohou být analytiky  uvedeny mezi významnými dodavateli v jeho doprovodném reportu nebo hodnoceny či uvedeny v dalších typech reportů, jako
jsou Cool Vendors, Vendor Guide, případové studie apod.

AR HK pruzkum

Magická meta

Magické kvadranty jsou pro ambiciózní dodavatele nejvyšší pomyslnou metou, co se umístění
v reportech Gartneru týče. Největší počet „bodů“ za její opakované dosažení má na kontě již zmíněná česká Ataccama, která opakovaně obsazuje pozice hned ve dvou magických kvadrantech zaměřených na oblasti MDM a datové kvality (a objevuje se též v řadě dalších reportů – viz přehled). Poměrně prominentní
pozice a značné viditelnosti lze ale dosáhnout i v případě, že vaše aktivity do existujících magických kvadrantů „nezapadají“ (například proto, že působíte v teprve se rodícím segmentu či odvětví) – to je příklad relativně mladých, ale globálně velmi úspěšných Socialbakers. Za úspěch lze ale rozhodně považovat i uvedení dodavatele či produktu ve studiích doprovázejících jednotlivé magické kvadranty (v rámci přehledu „významných dodavatelů“) nebo v jiných reportech a studiích mapujících
jednotlivé trhy, segmenty, oblasti či kategorie dodavatelů (viz přehled).

České a slovenské firmy v magických kvadrantech Gartneru 2013 - 2016

Ataccama
• Magic Quadrant for Data Quality Tools 2015 (vizionář)
• Magic Quadrant for Master Data Management of Customer Data Solutions 2015 (specializovaný hráč)

Eset
• Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2016 (vizionář)

Flowmon Networks
• Magic Quadrant for Network Performance Monitoring and Diagnostics 2016 (specializovaný hráč)

GoodData
• Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2016 (specializovaný hráč)

Kerio
• Magic Quadrant for Unified Threat Management 2013 (specializovaný hráč)

Zoom International
• Magic Quadrant for Customer Engagement Center Workforce Optimization 2015 (specializovaný hráč)

Firmy uvedené ve studii magického kvadrantu jako významní dodavatelé (bez umístění v kvadrantu)

Alvao (Magic Quadrant for IT service Support Management Tools 2014)
Ataccama (Magic Quadrant for Master Data Management of Product Data Solutions 2015)
Kentico (Magic Quadrant for Web Content Management 2014)
Trask (Magic Quadrant for Master Data Management of Customer Data Solutions 2015, Magic Quadrant for Master Data Management of Product Data Solutions 2015)

 

Jak být cool

Pro nadějné, často menší či mladší firmy a start-upy se zajímavými či unikátními produkty jsou pak určeny studie „Cool vendors“ mapující jak tradiční, tak nové a rychle se rozvíjející oblasti, regiony a trhy (v letošním roce byla těchto studií publikována necelá stovka pokrývající více než 400 firem). Mezi cool dodavatele zařadili analytici Gartneru v posledních letech například společnosti Box, Dropbox, Nest, Evernote, Cloudera, Palantir nebo Instagram.

Zajímavou analýzu firem, které se objevily ve studiích Cool Vendors v letech 2009–2013, uskutečnila
před dvěma roky společnost HfS Research. Vyplývá z ní, že z více než 1 250 mladých technologických
firem a start-upů, které byly do této kategorie „nominovány“, bylo neúspěšných pouze 5 %, dalších 15 % změnilo v rámci akvizic vlastníka – nejčastěji se jím stala některá z velkých technologických společností. Zbylé čtyři pětiny sledované období přečkaly a fungovaly nadále jako soukromé či veřejně obchodované.

Cool dodavatelé

Apiary.io (Cool Vendors in Web Computing, 2014)

Uvedení v rámci studií průvodce trhem (market guide), průvodce dodavateli (vendor guide), tržní trendy (market trends) nebo v jiných reportech Gartneru

Adastra (Market Trends: How to Drive End-User Adoption of Big Data and Analytics in Eastern Europe and Russia 2015)
Anect (Market Share Analysis: IT Outsourcing Services, Worldwide, 2013)
Arbes Technologies (Market Share Analysis: Banking and Securities Vertical-Specific Software, Worldwide, 2014)
Avast (Market Share: Security Software, Worldwide 2015, Hype Cycle for Unified Workspaces 2016)
AVG Technologies (Market Share: Security Software, Worldwide 2015, The Gartner CRM Vendor Guide 2015)
Apiary.io (Hype Cycle for Application Architecture, 2014, Hype Cycle for Application Development, 2014, Hype Cycle for Web Computing, 2014)
Ataccama (Market Guide for Information Stewardship, Applications 2016, The Gartner CRM Vendor Guide, 2016, The Gartner Digital Commerce Vendor Guide 2016, Hype Cycle for CRM Sales, 2016, IT Market Clock for Master Data Management, 2015, Hype Cycle for Digital Commerce, 2016)
BrandEmbassy (Social for CRM Vendor Guide, 2014, Hype Cycle for Digital Government Technology, 2016)
Okin (Evaluate Offshore/Nearshore Countries for Outsourcing, Shared Services and Captives in EMEA, 2016)
Safetica (Competitive Landscape: Data Loss Prevention Market, 2015, How to Choose Between Enterprise DLP and Integrated DLP Approaches)
Socialbakers (The Gartner CRM Vendor Guide, 2016, Who’s Who in Social Analytics 2013, Top Use Cases and Benefits of Social for CRM in 2015 + další studie a reporty)
Unicorn (Evaluate Offshore/Nearshore Countries for Outsourcing, Shared Services and Captives in
EMEA, 2016, Market Trends: Banking, Worldwide, 2014, Market Share Analysis: IT Outsourcing Services,
Worldwide, 2013)
Ysoft (Market Trends: Print Software Vendors Must Innovate and Differentiate for Competitive Value 2016)
Zentity (Market Guide for Open Unified Digital Banking Platforms, IT Market Clock for Mobile Imaging for Banks, 2016, Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2016)
Zoom International (The Gartner CRM Vendor Guide, 2016, The Gartner CRM Vendor Guide, 2015, Hype Cycle for CRM Customer Service and Support, 2013)

Tento článek vyšel původně v INSIDE Report 3Q2016, kompletní PDF verzi článku můžete stáhnout zde