KPI pro digitální transformaci

Gartner: digitální transformace již zasáhla do všech odvětví, pro měření úspěchu jsou klíčová digitální KPI.

Digitalizace narušuje obchodní modely již prakticky ve všech odvětvích a CIO tak mají nejvyšší čas začít se věnovat otázkám digitální transformace. Podle analytiků Gartneru představuje pomyslný bod zlomu 20procentní podíl digitálních obratů – pokud je dosažen, digitální transformaci daného odvětví již nelze zastavit. Tento proces v minulosti proběh v oblastech jako je  prodej knih, aktuálně se týká oblečení a v dohledné době změní i tradiční maloobchodní prodej potravin.

Výkonný viceprezident a globální ředitel výzkumu Gartneru Peter Sondergaard dnes představil publiku 6300 CIO a IT lídrů (mezi nimiž je i na sedm desítek účastníků z Česka a Slovenska) na konferenci Gartner Symposium/ITxpo dva hlavní dopady digitální transformace: hledání nových příležitostí a napadání slabin tradičních hráčů.

„Narušení obchodních modelů pomáhá obsloužit doposud opomíjenou poptávku. Umožňuje nacházet přebytečné kapacity v dodavatelských řetězcích, pracovat s novými platformami pro tvorbu povědomí a marketing a také využívat nové distribuční kanály,“ říká Sondergaard. „Digitalizace také odhaluje slabá místa tradičních hráčů.“

K měření úspěchu jsou třeba digitální KPI

Sondergaard nicméně poznamenává, že tradiční hráči také reagují – řada velkých, etablovaných podniků se pokouší zlepšit svou konkurenceschopnost. Pro lepší chápání nejvhodnějších postupů je důležité vytvořit celopodnikové digitální klíčové výkonnostní indikátory (KPI).

„Digitální KPI budou kompasem vašeho podniku, budou vestavěny no výkonnostních cílů každého vedoucího pracovníka v podniku. Musí se proto jednat o prediktivní a nikoliv zpětné ukazatele,“ vysvětluje Sondergaard. „Například provozovatelé velkých ekosystémů sami sebe hodnotí podle počtu partnerů registrovaných v jejich ekosystému. Můžete také naopak měřit v kolika ekosystémech jste zapojeni a konverzní poměry pro každý z nich. Digitální prostředí umožňuje hlubší na výsledek vázané metriky prakticky ve všech odvětvích.“

Bez digitalizace nelze udržet konkurenceschopnost

Data Gartneru ukazují, že dvě třetiny byznys lídrů jsou přesvědčeny, že jejich organizace musí dosáhnout v digitalizaci dostatečného tempa, aby si udržely konkurenceschopnost. Moderní CEO je přesvědčen, že jeho podnik musí používat technologie, aby získal a udržel konkurenční výhodu.

„Díky tomu se do středu pozornosti dostávají CIO a ředitelé IT. Hrají totiž v digitální transformaci významnou roli,“ říká Sondergaard. „To ale neznamená, že by role všech CIO byly stejné. Abyste se vyrovnali s výzvami digitalizace, musíte chápat co se od vás čeká a zároveň vědět kým skutečně chcete být.“

Tři situační role CIO

V rámci podniku se role CIO vůči kolegům a partnerům může lišit. Podle analytiků existují tři základní situační role: IT partner, stavitel a pionýr.

CIO IT partner funguje převážně transakčním stylem – zaměřuje se na řízení služeb, jádro IT, poměr cena/hodnota a připravuje podnik na digitální témata

CIO digitální stavitel navrhuje a podporuje nové produkty či služby a spolupracuje s ostatními napříč organizaci.

CIO digitální pionýr se chová jako podnikatel – hledá nové technologie, které by bylo možné využít, nové obchodní modely a nové zdroje příjmů s cílem rozvíjet a škálovat digitální přidanou hodnotu.

„Digitální hodnota může spočívat buď v optimalizaci, myšleno efektivitě, nebo plné transformaci vedoucí k růstu. Vůbec nejlepší je ale vymyslet něco úplně nového,“ vysvětluje Sondergaard. „Je to zásadní – jestliže vaše organizace nevytváří nové digitální obchodní modely nebo nové cesty jak oslovovat zákazníky, tak začínáte zaostávat.“

Peter Sondergaard také zdůraznil, že škálování neznamená jen růst a být největší. Vítězi nejsou jen největší organizace. V rodícím se světe propojených platforem a ekosystémů mohou menší organizace velmi rychle konkurovat těm největším.

K úspěchu jsou třeba kvalitní lidé

Analytici Gartneru očekávají, že od roku 2018 budou mezi nejžádanější nedostatkové specializace patřit:

  • Umělá inteligence
  • Digitální bezpečnost
  • Internet věcí

„Jsme přesvědčeni, ž AI bude klíčová pro vyřešení problémů v oblasti IT bezpečnosti i IoT,“ říká k tomu Sondergaard. „Půjde o nezbytnou obratu postavenou na průběžně přizpůsobovaném riziku a důvěře. Prioritou organizací by proto měly být investice do AI a především do lídrů kteří se v této oblasti orientují.“

Analytici ale jedním dechem dodávají, že většina podniků nebude schopna najít na trhu práce experty na AI a bezpečnost potřebné pro podporu digitální transformace. CIO proto budou muset zahájit úzkou spolupráci s oddělením lidských zdrojů a společně hledat řešení.

„CEO kteří chtějí mít digitální transformaci jako jednu z priorit by měli po personálních ředitelích požadovat vytvoření atraktivního digitálního pracovního prostředí, které snáze přitáhne a udrží nejlepší talenty. AI bude zároveň i řešením – asi desetina CIO již dnes používá AI v rámci svých náborových procesů. Usnadňuje nalezení lidí a umožní také rozvoj potřebných dovedností nebo kombinaci nejlepší dovedností zaměstnanců s nejlepšími schopnostmi strojového učení,“ uzavírá Sondergaard.

Další komentáře

Od digitalizace k produktovému modelu

CEO globálních společností očekávají, že v letošním roce budou výnosy, na nichž se nějakou formou podílejí digitální schopnosti (marketing, prodej, distribuce či povaha vlastního produktu/služby), představovat více než 45% podíl (oproti 22% v roce 2014). Plná polovina CEO zároveň očekává, že se odvětví, v němž jejich podnik působí, bude plně digitálně transformovat. Drtivá většina CEO (84 %) zároveň očekává, že digitální transformace pomůže zvýšit ziskovost (marže). V praxi to znamená, že stále více podniků se v různé míře stává výrobci...

CEO chtějí (digitální) růst, ale ne za každou cenu

Jak udržet růst? To je podle nejnovějších dat Gartneru téma, jež se prolíná výsledky průzkumu priorit CEO pro roky 2019 a 2020. Nejlépe to ilustruje rostoucí význam finančních priorit, zejména zlepšení ziskovosti – při současném udržení růstu, který jako hlavní prioritu uvedla více než polovina respondentů. Dotazováni byli zástupci podniků s obratem vyšším než 50 milionů dolarů (miliarda Kč), přičemž 60 % z nich působí v podnicích s obratem přes miliardu dolarů. Jinými slovy, 473 CEO a zástupců nejvyšší...