Hackathony v ČR a SR 2016–2017

Hackathony v ČR a SR 2016–2017

Redakce INSIDE při mapování tuzemské „scény“ hackathonů napočítala jen za minulý rok třicítku událostí, odhad na letošní rok je pak přibližně srovnatelný. Z termínů lze usuzovat, že většina hackathonů se uskutečňuje v souladu s akademickým kalendářem a kromě dodavatelů ICT a softwaru, univerzit a entit na start-upové scéně je nejčastěji pořádají banky, operátoři a regulátoři.

První tuzemské hackathony lze vystopovat na počátek tohoto desetiletí, jejich počet pak začal růst po roce 2013. V minulém roce jsme zaznamenali 31 akcí (ve skutečnosti se jich ale bezesporu konalo víc), v letošním roce lze předpokládat podobný počet (během prvního pololetí jsme prozatím zaznamenali 15 uskutečněných či plánovaných hackathonů).

Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE