INSIDE CIO průzkum 2017

INSIDE CIO průzkum 2017

Optimismus, pokud jde o vývoj IT rozpočtu na nadcházející rok, mírně posilující role CIO a nastupující digitalizace, která je v řadě organizací či odvětví spíše pokračující elektronizací – tak lze shrnout hlavní postřehy z nejnovějšího průzkumu mezi českými a slovenskými CIO a IT řediteli.

Drtivá většina CIO očekává, že výdaje na IT v příštím roce porostou nebo zůstanou stejné – to je jeden z nejzásadnějších posunů ve srovnání s průzkumem v minulém roce. Zatímco pro letošní rok očekávala v minulém průzkumu nárůst IT rozpočtů necelá čtvrtina respondentů – a to v průměru pouze o necelá tři procenta, pro rok 2017 uvedlo 43 % účastníků průzkumu očekávaný nárůst v průměru o 15,3 % (nejčastěji udávanými hodnotami nárůstu bylo 5 a 20 %, objevil se ale vzestup osmdesátiprocentní). Dalších 43 % respondentů očekává stejnou úroveň výdajů jako v letošním roce a pouze 14 % plánuje snížení rozpočtu – v průměru o 11,9 %. Stojí za pozornost dát tento trend do souvislosti s posunem „umístění“ peněz na IT v jednotlivých „kapitolách“ rozpočtu organizací. Zatímco v předchozích třech průzkumech se průměrně asi 78 % prostředků nacházelo v rozpočtu IT oddělení, v letošním průzkumu klesl tento podíl na 68 %.

Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE