Česko má podle analytiků Gartner tři nové cool technologické firmy

Profily celkem 269 cool dodavatelů – společností, které dokážou propojit technologie a byznys způsobem vhodným pro řešení komplexních problémů, realizaci rychlých transformačních projektů, optimalizaci využívání technologií nebo vyřešení problémů, jež podniky již delší dobu trápí – zpracovali v letošním roce analytici společnosti Gartner v celkem 66 studiích. Většina cool dodavatelů se věnuje tématům, jako jsou digitalizace, umělá inteligence, internet věcí nebo blockchain, a nabízí na jejich základě nevídané možnosti rozvíjet a využívat nové obchodní modely. Jde o malé společnosti poskytující technologie či služby, které jsou:

  • Inovativní – umožňují uživatelům dělat věci, které dřív dělat nemohli
  • Mají zásadní dopad na byznys nebo jej v dohledné době mít budou
  • Fascinující – zaujaly pozornost analytiků společnosti Gartner v posledních šesti měsících

Skvělou zprávou je, že v letošním roce byly mezi cool dodavatele zařazeny i tři společnosti, které pocházejí z Česka nebo zde mají svou hlavní vývojovou základnu: Neuron Soundware (cool dodavatel akustických technologií pro prediktivní údržbu), Stories (cool dodavatel v oblasti analytiky) a Price f(x) (cool dodavatel v oblasti digital commerce). V minulosti byly podobně oceněny například společnosti Apiary a Simplity. Naše kolegyně, Senior Account Executive v KPC Group, Markéta Kudrnová k tomu dodává: „Kromě magických kvadrantů, do nichž jsou pravidelně zařazovány například Ataccama, Flowmon a Kentico nebo slovenský Eset, je to další významný úspěch tuzemských technologických firem se špičkovými globálně konkurenceschopnými produkty, jež jsou zároveň  aktivní v oblasti AR, tedy řízení vztahů s analytiky.“

Proč jsou vlastně cool? Vybrali jsme stručné citáty z příslušných cool vendors studií, v nichž analytici společnosti Gartner vysvětlují, proč jsou tyto společnosti „cool“ a proč by se o ně měli zajímat zákazníci – podniky, hledající řešení v příslušných oblastech.

Neuron soundware je cool, protože díky své technologii hlubokého učení zvládá rozpoznání zvuků s přesností až 99,6 %.

Software Neuron Soundware je přínosný v oblasti prediktivní údržby, využívá totiž zaznamenané zvuk pro odhalení závad na mechanických zařízeních. Zvuky, jež zařízení vydávají totiž umožňují rozpoznat mechanické závady dříve a přesněji než jiné analogové či digitální metody, jako je měření teploty či lidský sluch. Společnost tak slibuje nižší náklady na údržbu, zlepšení kvality výroby a omezení neplánovaných odstávek zařízení. IoT přístroj NeuronBox je samostatnou výpočetní jednotkou na okraji sítě (edge), jež je instalována přímo vedle stroje, který má být monitorován. Je tak možné monitorovat i několik zařízení současně, zatímco jiná řešení vyžadují fyzické připojení nebo dokonce integraci pro každý stroj.

O Neuron soundware: Společnost založili v roce 2016 Pavel Klinger* a Pavel Konečný, který je zároveň současným CEO. Dalším investorem jsou J&T Ventures. Neuron soundware přesunul své sídlo z obchodních důvodů do Velké Británie, vývojová a produktová centrála nicméně zůstává v Česku.

* V původní verzi textu jsme chybně uvedli, že spoluzakladatelem byl Tomáš Netrval, ten se ve skutečnosti k Neuron soudnware přidal až později a v současné době je na pozici CTO. Za chybu se omlouváme.

Podrobnější hodnocení Neuron soundware a dalších společností nabízejících cool akustická řešení pro prediktivní údržbu nabízí studie společnosti Gartner: Cool Vendors in Acoustic Technologies for Predictive Maintenance //www.gartner.com/document/3871984 (přístup vyžaduje předplatné Gartner).

Price f(x) je cool dodavatelem coby rychle rostoucí nový hráč s inovativním obchodním modelem, který obrátil naruby B2B segment optimalizace a řízení cen (PO&M – Price Optimization and Management).

Řešení pro optimalizaci a řízení cen umožňují organizacím efektivně spravovat ceny jejich zboží a služeb. V minulosti tato řešení dosahovala impozantních obchodních výsledků – například zvýšení obratu o 1 % až 5 % a zvýšení marží o 2 % až 10 %. Nebyla ale běžně používána s ohledem na svou cenu a složitost nasazení. Price f(x) nabízí předplatné nástroje Cenotvorba-jako-služba, kde jsou software, jeho nasazení i údržba zahrnuty v jednom měsíčním poplatku. Model cenotvorby jako služby v kombinaci s možností předplatného už od tří měsíců přesouvá riziko případného neúspěchu projektu na stranu dodavatele a eliminuje potřebu velkých investic na straně zákazníka. Celková cena projektu Price f(x) tak může být ve srovnání se zavedenými konkurenty méně než čtvrtinová.

O Price f(x): Společnost Price f(x) založili v roce 2011 Christian Tatz, Marcin Cichon a Martin Wricke v Pfaffenhofenu poblíž Mnichova, kde má sídlo. Její hlavní vývojová a produktová centrála nicméně sídlí v ČR, lze ji tedy považovat stejnou měrou i za společnost tuzemskou.

Podrobnější hodnocení Price f(x) a dalších společností nabízejících cool řešení digitální prodej nabízí studie společnosti Gartner: Cool Vendors in Digital Commerce //www.gartner.com/document/3875409 (přístup vyžaduje předplatné Gartner).

Stories je platforma pro rozšířenou analytiku (augmented analytics), která zpracovává data v časových řadách do formy grafové analýzy běžící v operační paměti (in-memory graph analytics eninge), a je tak schopná analyzovat miliony kombinací a nalézt v datech klíčové faktory ovlivňující jednotlivé metriky.

Funguje tak, že mění data (s jednou i více proměnnými) na masivní vztahovou síť, která je následně použita pro nalezení významných vzorců a souvislostí jako jsou změny, příčiny, trendy a anomálie. Tato zjištění jsou následně prezentována uživatelům v podobě vizuálních a textově okomentovaných příběhů. Uživatelé vidí 5 až 10 nejdůležitějších příběhů na které by se měli soustředit v podobě automaticky generovaných titulků, jako například: „Luxusní doplňky jsou aktuálně velmi populární mezi mladšími zákazníky v Brazílii“, nebo „Provozní marže klesá u kategorie holení napříč Spojenými státy“. Nejdená se o upozornění založené na předem nastavených kritériích – jde o zjištění vycházející ze změn v datech, které pomáhají odhalit hlubší problémy a výsledky či příčiny jež nejsou zjevné. To vše je následně prezentováno vedoucím pracovníkům v dobře známém a srozumitelném formátu hlavních zpráv. Výstupy jsou aktualizovány týdně, denně nebo takřka v reálném čase. Uživatelé mohou jednotlivé příběhy zkoumat podrobněji aby lépe pochopili souvislosti a příčiny.

O Stories: Společnost založili v roce 2016 Peter Fedoročko, Vojtěch Roček a Filip Doušek. Startup byl v červenci 2018 prodán americké společnosti Workday, která vytváří cloudový software pro práci s finančními a lidskými zdroji.

Podrobnější hodnocení Stories a dalších společností nabízejících cool řešení pro analýzu dat nabízí studie společnosti Gartner: Cool Vendors in Analytics //www.gartner.com/document/3876663 (přístup vyžaduje předplatné Gartner).

 

Další komentáře

Podzim a zima (patrně) jen virtuálně

Svět konferencí (a nejen těch v IT) už znovu čelí karanténním opatřením. Ti, kdo odvážněji naplánovali své akce na počátek září je (někdy s odřenýma ušima) stihli realizovat, jiní je museli v předstihu několika dnů již podruhé během šesti měsíců zrušit. Zejména v případě mezinárodních konferencí je ale jasné, že virtuální podoba bude standardem. Firmy jako je Apple ukazují, že i keynote digitální konference či virtuální představení novinek mohou být odpovídajícím způsobem bombastické (Stevovo „Today we are introducing...

Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti. Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména...