Co bude revolucí na digitálním pracovišti?

Rozpoznávání řeči a virtuální asistenti by podle analytiků měli hrát zásadní roli v rozvoji digitálních pracovišť již během příštích dvou až pěti let. Po pravdě, v redakci INSIDE tento optimismus a nadšení nesdílíme. S Alexou, Cortanou a Google asistentem jsme totiž strávili dost času na to, abychom věděli, že na jednoduché, jasně vymezené úlohy jsou většinou skvělí (skvělé), jakmile ale zabrousíme mimo úzce vymezenou doménu ověřených funkcí, je pravděpodobnost, že narazíme, až příliš vysoká. Češtinu pak zvládá (dlužno podotknout, že velmi dobře, a to často i v mixu s anglickými slovy) pouze třetí jmenovaný.

Popravdě, na rozdíl od analytiků kolem sebe nevidíme, že by zákazníci a uživatelé v rostoucí míře komunikovali s aplikacemi bez použití klávesnice (či dotykového displeje) - může to ale být dáno i jazykovou bariérou (dostupnost češtiny je u těchto technologií stále výrazně nižší). ¨Především jsou to ale specifické situace, kdy je hlasové rozhraní nejvhodnější, či dokonce jedinou vhodnou cestou. Typicky například, když jsme za volantem – tedy v prostředí, kde nemáme volné ruce a zároveň máme dostatek soukromí na použití hlasového rozhraní. Jen stěží si ale dokážeme představit, jak zaměstnanci v open space nebo i jen sdílené kanceláři pro několik osob používají ve velkém hlasové rozhraní svého PC či jiného mobilního zařízení – snad jen v případě použití headsetů něco takového připadá v úvahu.

Hlasová rozhraní a virtuální asistenti bezpochyby budoucnost mají, v nejbližších letech ale půjde spíše o jednoduché úlohy, jako jsou například vytvoření schůzky nebo nadiktování rychlé odpovědi, což ale mimochodem ti „služebně nejstarší“ zvládají (přinejmenším v angličtině) již řadu let. Hlasová rozhraní jsou ale zároveň podskupinou mnohem významnějšího fenoménu – rozhraní konverzačních. A ta mohou být, v kombinaci s aplikacemi schopnými rozumět slovnímu (ať už vyslovenému či napsanému) dotazu a sestavit kvalifikovanou odpověď zejména v oblastech, jako jsou analýza dat, rozšířená analytika a osobní analytika, skutečnou revolucí.

Právě rozšířená a osobní analytika jsou kromě konverzačních rozhraní a virtuální hlasových asistentů dalšími technologiemi, které by podle analytiků měly v horizontu dvou až pěti let zásadně proměnit naše digitální pracoviště.

Rozšířená analytika (augmented analytics) využívá automatizované strojové učení ke změně toho, jak jsou data vytvářena, spravována, využívána a sdílena. Analytici dříve předpověděli, že do roku 2020 překoná díky rostoucí automatizaci procesů a úloh v oblasti datové vědy množství výstupů připravených tzv. civilními datovými vědci (citizen data scientist) objem výstupů, jež připravují datoví vědci profesionálové.

Osobní analytika (personal analytics) se zabývá analýzou kontextuálně relevantních dat pro personalizované analytické výstupy, předpovědi a/nebo doporučení cílené na konkrétního uživatele. Podle ředitele výzkumu Gartneru Nicka Ingelbrecha je osobní analytika „analytickou vrstvou virtuálních osobních asistentů, jež dosáhne mainstreamového nasazení do roku 2020“. V praxi nepůjde o nic jiného než o analýzu kombinující různé typy převážně nestrukturovaných dat (fotografie, sociální interakce, preference, zdravotní indikátory) a nabírající podobu virtuálních osobních asistentů, finančních poradců či nákupních asistentů.

Více o fenoménech civilní datové vědy a adaptivně se učících algoritmů se dočtete ve webové verzi tohoto textu.

Již zmíněná civilní datová věda (citizen data science) je na letošní hype křivce digitálního pracoviště novinkou, analytici Gartner o ní ale hovoří už nejméně druhýjm či třetím rokem. Měla by být základem nového pojetí analytiky, díky nemuž se "výstupy datové vědy a strojovéh učení stanou v organizacích dostupnější a všudypřítomnější", říká ředitelka výzkumu Gartner Carlie Idoineová. Další ze souvisejících předpovědí analytiků pak uvádí, že do roku 2020 bude více než 40 procent úloh v oblasti datové vědy automatizováno - což povede ke zvýšení produktivity a většímu počtu analytických výstupů civilních datových vědců.

Adaptivní vzdělávací platformy (adaptive learning platforms) pak přinesou změnu způsobu jakým je uživatelům doručován instrukční a vzdělávací obsah - na základě jejich předchozích reakcí a preferencí s cílem zvyšovat jejich celkovou digitální zručnost.

Podrobnosti k tématu technologií pro digitální pracoviště nabízí nedávno publikovaná Hype křivka digitálního pracoviště (Hype Cycle for the Digital Workplace, 2018) která je dostupná klientům - uživatelům služeb Gartner. Problematice bude také věnována konference Gartner Digital Workplace Summit, která proběnhne 24.-25. září 2018 v Londýně.

 

 

 

Další komentáře

Trh PC se propadl díky nedostatku CPU

Nedostatek procesorů byl patrně hlavním faktorem, jenž způsobil poměrně výrazný pokles prodejů PC v posledním čtvrtletí minulého roku (–4,3 %), a strhl tak do minusu i celý rok 2018 (–1,3 %) – naznačují to přinejmenším předběžná čísla a související komentáře zveřejněné analytiky Gartneru v minulém týdnu. „Právě ve chvíli, kdy se poptávka na PC trhu začala pozitivně promítat do výsledků, nastaly problémy v dodavatelském řetězci způsobené nedostatkem procesorů. Po dvou čtvrtletích růstu – druhém a třetím – tak...

Jak byznys rozhoduje o financích (a kolik to stojí)

Rozhodování selským rozumem, citem či žaludkem může být efektivním způsobem řešení nestandardních situací, jak ale ukazují průzkumy  analytiků společnosti Gartner, zdaleka ne vždy vedou k lepším výsledkům. Ve skutečnosti tomu bývá naopak – opakovaná chybná provozní rozhodnutí na úrovni středního managementu stojí zejména v situaci, kdy organizace čelí digitálním a jiným typům transformace, v průměru až 3 % výnosů. Důvodem je zejména rostoucí počet provozních rozhodnutí, která ve svém důsledku mají přímo či nepřímo finanční povahu. „Manažeři nám...