Dva důležité typy B2B obchodníků: informační autority a informační spojovatelé

Máte ve svém B2B obchodním týmu* informační spojovatele? Podle analytiků Gartner se jedná o specifický typ obchodníka, který zákazníkům výrazně usnadňuje celý nákupní proces. Jedním z hlavních úkolů úspěšných obchodníků totiž je nejen určit konkrétní potřeby zákazníka (jeho nákupního týmu, případně těch, jejichž jménem nákupní tým jedná), ale také identifikovat možné výzvy a problémy, které bude třeba v rámci rozsáhlého nákupu vyřešit. Viceprezident výzkumu Gartner Brent Adamson k tomu říká: „Největší hodnotu mají dnes informace – v tomto případě informace, které zákazníkovi pomohou rozsáhlý B2B nákup usnadnit. Náš výzkum ukazuje, že právě obchodníci, kteří umí zákazníkovi dodat správné informace ohledně možných překážek a jejich řešení, jež by jinak mohly ohrozit nákupní proces, jsou ti nejúspěšnější.“

*(Pozn. red.: Nemáte-li svůj vlastní B2B obchodní tým, pak jste s největší pravděpodobností čas od času součástí týmu, který v rámci B2B vztahů nakupuje. Tento text tak můžete brát jako tip, jaký typ obchodníků byste měli ve vlastním zájmu vyhledávat.)

I v případě obchodníků, kteří se zaměřují na poskytování těchto informací, ale existují dvě výrazně odlišné skupiny:

Informační autority: tito obchodníci fungují sami coby experti, schopní informovaně zhodnotit situaci na základě své vlastní zkušenosti. Zároveň to ale znamená, že zákazníkovi mohou nabídnout jen svůj vlastní pohled. Obvykle se jedná o prodejce, kteří do sféry obchodu vstoupili coby experti na danou problematiku (dříve se věnovali například dodávkám a realizacím apod.).

Informační spojovatelé: tato skupina obchodníků se chová spíše jako informační brokeři – zprostředkovatelé, kteří zákazníka k potřebným informacím či nástrojům a datům nasměrují a nespoléhají se na svou vlastní zkušenost.

Z průzkumů Gartner vyplývá, že tito „spojovatelé“ zvyšují pravděpodobnost snadného průběhu nákupu až o 40 % (zatímco „autority“ jen o 10 %). Spojovatelé zároveň zvyšují pravděpodobnost, že zákazník provede větší, komplexnější nákup, kterého navíc nebude následně litovat, až o 90 %.

„Jde o součást širšího trendu proměny obchodu a prodeje – obchodníci kteří jsou schopni propojit zákazníky s užitečnými informacemi jsou v lepší pozici a v delším horizontu úspěšnější. Obchodník by o sobě měl uvažovat jako o šerpovi, který zákazníka provádí po obtížné nákupní cestě,“ dodává Brent Adamson.

 

Další komentáře

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají – 45 % dotazovaných členů podnikové exekutivy potvrdilo, že k tomuto kroku jejich podnik přistoupil, a plných 70 % z 2 500 dotázaných uvádí, že jejich organizace zkoumá možnosti generativní AI a jejího nasazení či využití, a bezmála pětina (19 %) říká, že již provozuje generativní AI v pilotním,...

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023 pokrývá oblasti modernizace (kybernetická bezpečnost a cloud), vhledu (hyperautomatizace, rozhodovací inteligence, sdílení dat) a transformace (totální zážitek, digitální identita a řízení případů). Tyto tři oblasti a devět trendů pak spojuje trend desátý – komponovatelné (skládatelné) aplikace státní správy.   „Současný globální chaos a technologické otřesy nejenže vytvářejí tlak na státní správu, aby našla rovnováhu mezi digitálními příležitostmi...