Gartner Symposium ITXpo 2018 – výběr z obsahu, pondělí 5. 11

Gartner Symposium ITXpo 2018 – výběr z obsahu, pondělí 5. 11

ContinuousNEXT: Recept Gartneru na úspěch v digitálně transformovaném světě

„Zamyslete se nad posledními pěti lety vaší kariéry, nad tím, co jste absolvovali vy osobně i vaše organizace, nad měnícími se trendy, jimž jste museli čelit. Možná to byly přechod do cloudu, prokázání obchodní hodnoty IT, bezpečnostní incidenty nebo extrémní úsporná opatření reagující na vnější ekonomické otřesy. Nyní jste uprostřed digitální transformace, která ovlivňuje nejen IT organizaci, ale i to, jak podnik vytváří hodnotu, nebo občané komunikují s úřady.

Jak se s tím vyrovnat, nebo osobněji, jaké jsou vaše ambice a jak je naplníte? Zvolíte-li správnou strategii a rychle se přizpůsobíte dalším změnám – koneckonců nějaké změny nás vždy čekají – budete připraveni zvládnout neustálé rychlé změny a nabírat rychlost během i po skončení digitální transformace. Například pomocí ContinuousNext, metody, již jsme sestavili pro dosažení a udržení úspěchu ve světě, který se neustále mění,“ řekl během hlavní keynote Gartner Symposia Mike Harris, výkonný viceprezident, Gartner Research & Advisory.

Celou úvodní keynote můžete shlédnout na Facebook stránce Gartner, bude zde vystavena pouze po omezenou dobu.

ContinuousNext je evolucí konceptů, které Gartner představil v předchozích letech – digitální byznys, bimodální model, algoritmický byznys a integrovaná digitální platforma. ContinuousNext je postaven na pěti hlavních imperativech: soukromí, kultuře, rozšířené inteligenci, digitálním produktovém managementu a novém typu digitálního dvojčete celé organizace. Jednotlivé imperativy pak Gartner doporučuje definovat a rozvíjet pomocí trojice principů Shape/Shift/Share.

Soukromí je důležité zejména proto, že jeho nezvládnutí v digitálním světě ohrožuje proces digitální transformace i organizaci samotnou. V poslední době navíc roste skepse zákazníků, kteří ve stále větší míře nejsou ochotni vzdát se svého soukromí výměnou za pohodlí a funkce sociálních sítí či chytrých zařízení – a chovají se podle toho (ruší své účty, mění nastavení chytrých telefonů apod.).

Rozšířená inteligence je logickým pokračováním umělé inteligence. Ukazuje, že nástup AI na pracoviště nemusí být pro zaměstnance pohromou. „Zapojení zaměstnanců společně s pokročilou AI, procesy a robotikou umožňuje, aby jejich práce měla větší dopad,“ říká Harris. „Podniky, které dnes nasazují AI většinou své zaměstnance nepropouští, mění ale definici jejich práce, která se tak často stává smysluplnější a uspokojivější.“

Kultura organizací se musí změnit do dynamičtější formy. Kulturu označuje zároveň bezmála polovina CIO (46 %) jako hlavní překážku změn. Analytici jsou navíc přesvědčeni, že změny v oblasti kultury nemusí být velké a ani obtížné – doporučují k nim použít metodu „kulturního hackování“.

Tu během keynote představila Jessy Sussinová: „Hackování je o dělání malých změn, které nemusí být hned vidět. Je také o vyvolávání emočních reakcí a dosahování okamžitých výsledků které se dotknou velkého počtu lidí naráz.“ Jako příklad uvedla Sussinová typický časový rozvrh CIO, který z až 70 procent zaplňují schůzky, porady a vyřizování e-mailů. Navrhuje například zrušit status meetingy a nahradit je stručnými psanými updaty.

Jak tahle porada přispívá k plnění naší nové digitální strategie?“– Jessy Sussinová během hlavní keynote uvedla příklad firmy, kde se nejvyšší vedení rozhodlo klást podobně nepříjemné otázky neustále a všem. Jak zdůrazňuje „Hackování kultury není pracné, vyžaduje ale značnou odvahu.“

Digitální produktový management by měl podle analytiků nahradit klasický koncept dlouhodobých řízených projektů. „Nejde přitom jen o odlišný způsob, jak dělat IT, je to odlišný způsob, jak dělat byznys“ zdůrazňuje analytik a viceprezident výzkumu Gartner Andy Kyte. „Dnešní nejúspěšnější podniky proměnily digitální technologie na produkty a s tím vytvořily i nové způsoby řízení. Dnes už se nikdo neptá Amazonu, jestli jsou online obchod nebo technologická společnost, vítězí na obou frontách. Tesla je technologickou společností v automobilovém odvětví, Apple je technologickou společností působící, mimo jiné, ve sféře zdravotní péče – digitální technologie a produktová inovace se ve stále větším počtu odvětví stávají neoddělitelné.“

Výsledkem je podle Kyta svět, kde se pomocí designu a agilních metod formují uživatelské zážitky. Znamená to, že produkty se neustále vyvíjejí – na IT je tím pádem kladen požadavek na zavedení agilních metod a DevOps s pravidelnou týdenní (a někdy i častější) aktualizací produktů či služeb. Digitální produktový management se proto stává nadřazeným a nadřízeným tradičního IT projektového managementu (pozn. red.: ten stále může mít své místo u některých klíčových oblastí jako je jádro podnikových systémů).

Digitální dvojče je dnes poměrně běžným konceptem využívaným pro správu či modelování chování fyzických věcí či aktiv (celků), jako jsou letecké motory, větrné turbíny a další stroje pomocí senzorů a počítačových modelů. Digitální dvojčata se ale vyvíjejí – podle Daryla Plummera není důvod, proč by organizace nemohly začít vytvářet digitální dvojčata sebe sama, tzv. DTO (Digital Twin of an Organization). S jejich pomocí by bylo možné virtuálně sledovat (a modelovat) jak lidé pracují, jakých systémů a procesů se během své práce „dotýkají“ a jak se práce přesouvá mezi odděleními organizace – je to jako sejmout z pracoviště střechu a nahlížet dovnitř. „V případě DTO začínáte s reálným prostředím lidí a strojů pracujících společně. Získáváte tak průběžné informace o tom, co se děje v reálném čase. CIO tak mohou modelovat různé scénáře a ty zvolené následně realizovat,“ dodává Plummer.

Rozhodujícím faktorem je dynamika organizace datoví vědci Gartneru se pokusili identifikovat faktor, jež by nejlépe předvídal úspěšnost organizací v rychle se měnícím digitálním prostředí. Ukázalo se, že není příliš rozhodující, zda transformaci řídí byznys nebo IT a velkou roli nehraje ani volnější či přísnější governance model – organizace lze, a to dokonce napříč odvětvími, nejlépe setřídit podle jejich dynamičnosti, tedy schopnosti nasazovat nové technologie novými způsoby a odvázat se od tradičních rigidních metrik (jak ukazují data, ani maximální „dynamičnost“ ale není žádoucí.

 

Z pondělního programu jsme pro vás také připravili stručný abstrakt dvou dalších témat:

CIO v Evropě již přecházejí do fáze škálování digitálních inciativ.

Rok 2018 pohledem CEO a co na to CIO