Jak na ContinousNEXT

Jak na ContinousNEXT

Závěrečná keynote Leigha McMullena a Dave Arona byla věnována tomu, jak uvést koncept Contious Next do života a praxe. To, co jsme dělali doposud s IT, byla převážně finální fáze industrializace, teprve v posledních letech jsme si „přičichli“ k digitálnímu byznysu a tomu, co přichází po něm. Důkazem je i fakt, že hlavním faktorem za většinou IT řešení v posledních 40 letech byla efektivita (a úspory) spíše než inovace.

Podniková (ne)inovace

Digitální byzyns ale posouvá IT do pozice tvůrce přidané hodnoty a hlavními tématy by měly být zážitek či přizpůsobivost. Podniková inovace může nabývat tří typických forem:

  • Udržující (Sustaining)
  • Postupná (Incremental)
  • Narušující (Disruptive)

Korporátní model měření výsledků po kvartálech a tvorby hodnoty pro akcionáře ale historicky vedl k tomu, že prostor dostávala jen udržující či postupná inovace (ostatně stačí se podívat na příklady společností, které samy sebe vykoupily z veřejného obchodování, aby měly volné ruce právě pro zásadní a nákladné inovační kroky s delší návratností). Podniky by proto měly dát prostor také skutečné tvůrčí inovaci a vyvážit ji s optimalizací.

Posvátná data

„Data jsou nejhorším možným odrazem skutečnosti“ říká analytik Frank Buytendijk. Měli bychom se k nim přestat chovat jako k posvátné krávě a využívat spíše jako téma pro další diskusi, než jako způsob, jak diskusi ukončit. Nebo jinak: jestliže vás vaše data nešokují ani nepřekvapují, měli byste se asi začít ptát na jiné otázky.

Více o datech, ďábelských digitálních dvojčatech, zákaznické spokojenosti a dalších věcech, na které byste se (ne)měli ptát naleznete v záznamu a slajdech závěrečné keynote.