SYM2018: Když se banky přesouvají do oblak

SYM2018: Když se banky přesouvají do oblak

In the Air:Moving Your Bank Into the Cloud (Vittorio D’Orazio)

Přednáška Vittoria D’Orazia nás i naše kolegy zaujala zejména řadou čísel a příkladů ilustrujících prezentované trendy.

Banky v Česku vykazují obecně vysokou míru digitalizace a na Evropské poměry výrazně nadprůměrný poměr C/I (Cost/Income) – zdaleka ale například nedosahují úrovně nejlepších velkých čínských bank (ty se pohybují často i pod 30 %). Data prezentovaná D’Oraziem ale naznačují, že neexistuje významnější korelace mezi C/I poměrem a podílem, který tvoří cloud na celkových IT výdajích.

Mezi hlavní očekávané přínosy přechodu bank ke cloudovým službám patří podle průzkumu Gartner zlepšení bezpečnosti, zvýšení pružnosti (agility) a snížení nákladů. Hlavními výzvami jsou pak integrace aplikací a dat, shoda s předpisy, odpor na straně byznysu a technické výzvy, zejména latence a konektivita. Reálná čísla z trhu nicméně naznačují, že například shoda s předpisy (regulátory compliance) v posledních několika letech nárůst výdajů na cloud a IaaS v bankovní sféře nijak výrazněji neomezila.

Míra vstřícnosti regulátorů vůči cloudu se nicméně ve světě dosti liší – od zemí kde je cloud pro klíčové bankovní funkce výslovně dovolen, přes ty kde jsou stanovena pravidla a doporučení až po ty kde je tato otázka teprve diskutována nebo nebyla zatím řešena vůbec.

Další podrobnosti o tom, které banky přesouvají jaké core systémy do cloudu, jakým problémům při tom čelí, a podle čeho můžete sami vybrat vhodné „kandidáty na vzlet“, případně jak vybrat vhodnou cloudovou službu naleznete v kompletním slide decku a audiozáznamu v event. Navigatoru. Uživatelé služeb Gartner mohou také nahlédnout například do těchto studií:

Cloud Heat Map for Banking, 2017Pete Redshaw and Vittorio D’Orazio (G00328177) //www.gartner.com/doc/3704018

The Key Trends in PaaS, 2018Yefim Natis, Anne Thomas and Others (G00338335) //www.gartner.com/doc/3852281