SYM2018: Pohledy za horizont digitálního bankovnictví

SYM2018: Pohledy za horizont digitálního bankovnictví

A View Over the Digital Banking Horizon: Scenarios for You and Your Industry (Alistair Newton)

Alistair Newton se ve své přednášce „A View Over the Digital Banking Horizon: Scenarios for You and Your Industry“ věnoval zhodnocení současného stavu bank v evropském regionu, významu klíčových technologických trendů a zejména čtyřem možným provozním modelům digitálního bankovnictví.

V Evropě platí především to, že se mezi sebou liší jak jednotlivé banky či bankovní skupiny, tak jednotlivé země a trhy. Například ten Finský je podle žebříčku WEF na celosvětově na prvním místě, zatímco jiné jako Německý, Rakouský či Britský si tak dobře nevedou (v Česku stojí za zmínku vysoká míra digitalizace i dobrý poměr C/I – o tom ale až za chvíli ve shrnutí další z nedělních přednášek). Regulace jako je PSD2 či GDPR pak mají na trh podle Newtona celkově pozitivní vliv. Z hlediska digitalizace (podílu digitálního obratu a míry digitalizovaných procesů) je na tom odvětví finančních služeb celkově o něco lépe než celkový průměr. Výrazně vyšší je podíl organizací, které se z hlediska digitální vyspělosti nacházejí ve fázi škálování (22% vs celkový průměr 14 %).

Všechny čtyři hlavní trhy finančních služeb – financování (půjčky), platby, investice a řízení rizik budou ovlivněny čtveřicí technologií: Internetem věcí, AI, nástupem bankovních platforem a otevřeného bankovnictví a konečně blockchainem. Podle Newtona by se ale banky spíše než na konkrétní technologie měly zaměřit na otázku, jakou přidanou hodnotu v budoucnu chtějí vytvářet a jak. Na výběr přitom mají dvě hlavní osy: způsob přístupu k tvorbě hodnoty (omezený, jako doposud nebo naopak široký prostřednictvím ekosystémů) a míra autonomie (vedení lidmi) respektive přizpůsobitelnosti (vedení stroji). Podle těchto dvou os lze definovat čtyři odlišné provozní modely: Individualistický, integrační, platformní a industriální (viz schéma v hlavičce tohoto příspěvku).

Individualistický model se přesně zaměřuje na daného zákazníka, pracuje s tradičními rolemi ve front a back office a s AI která zaměstnance provází a lépe cílí.

Integrační model sleduje víc než jen bezprostředně obsluhovaného zákazníka, využívá vysokou míru spolupráce a agilní postupy, rozšířenou inteligenci (spíše než AI) a širokou, neukotvenou sadu obchodních modelů.

Industriální model staví hlavně na efektivitě. Lidé jsou v něm doplněni boty (a RPA), míra zapojení AI je omezená a obchodní model je zacílen primárně na škálování a co nejnižší cenu.

Konečně platformní model se soustřední na neustálý vývoj, testování a iterace služeb. Lidé jsou boty často nahrazeni (boti řídí boty), AI je zapojena prakticky neomezeně a pracuje se s rozličnými a často složitými obchodními modely.

Další podrobnosti naleznou uživatelé služeb Gartner ve studiích Alistaira Newtona: