Top 10 IoT Trendů pro roky 2018-2023

Top 10 IoT Trendů pro roky 2018-2023

Vedle tradičního seznamu deseti strategických technologických trendů publikovali analytici na letošním symposiu také deset strategických IoT technologií a trendů, které budou motorem digitálních inovací mezi lety 2018 a 2023.

Do našeho shrnutí jsme vybrali jen tři z trendů, kompletní přehled naleznete ve zprávě na webu KPC Group: //kpc-group.cz/blog/gartner-oznacil-top-10-strategickych-iot-technologii-trendu

Trend číslo 1: Umělá inteligence (AI, artificial intelligence)

Podle odhadu analytiků Gartner bude v roce 2019 používáno na 14,2 miliardy připojených zařízení. Toto číslo naroste do roku 2021 na 25 miliard v důsledku čehož dramaticky naroste objem sbíraných dat. „Data jsou palivem, které pohání IoT, a schopnost organizace vytvářet z nich smysluplné výstupy bude určující pro její dlouhodobý úspěch,“ vysvětluje Nick Jones. „AI bude využívána u široké škály informací z IoT včetně videa, fotografií, řeči, dat o síťovém provozu a ze senzorů.“

Současný trh AI technologií je nepřehledný a zůstane takovým až do roku 2023 – řada dodavatelů bude investovat do rozvoje AI, na trhu bude koexistovat mnoho variant a podob a začnou se objevovat první nástroje a služby založené na AI. I přes tuto nepřehlednost ale bude AI nasazená v různých podoblastech IoT dosahovat dobrých výsledků. CIO proto musí počítat s pořízením či vytvořením nástrojů a dovedností pro praktické využití AI v rámci internetu věcí.

Trend číslo 4: Posun od inteligentního Edge (okraje) k inteligentnímu pletivu (Mesh)

Posun od centralizovaných systémů a cloudu směrem k edge architekturám již ve světě IoT probíhá. Nicméně nejde o cílovou stanici – uspořádaná sada vrstev souvisejících s edge architekturou se časem promění do méně strukturované architektury zahrnující široké spektrum „věcí“ a služeb propojených do dynamického pletiva (či sítě). Tyto mesh architektury umožní flexibilnější, inteligentnější a responsivnější IoT systémy – byť často za cenu rostoucí složitosti. CIO by se měli začít připravovat na to, jak mesh architektury ovlivní IT infrastrukturu, potřebu znalostí a sourcing.

Trend číslo 9: Inovace na úrovni křemíku

„V současné době používá většina koncových IoT zařízení konvenční CPU, zejména úsporné čipy s architekturou ARM. Nicméně tradiční instrukční sady a paměťové architektury nejsou vhodné pro provoz koncových bodůl,“ vysvětluje Jones. „Například výkony hlubokých neuronových sítí (DNN) jsou často omezeny propustností paměti, spíše než výkonem CPU.“

Analytici očekávají, že do roku 2023 sníží nové specializované čipy spotřebu DNN a bude tak možné stavět nové edge architektury s vestavěnými DNN funkcemi na koncových bodech s velmi nízkou spotřebou. To umožní integrovat funkce jako je analýza dat přímo na senzory, nebo funkce jako je rozpoznávání řeči v levných zařízeních na baterii. CIO a jejich organizace by se tomuto trendu měli věnovat, protože nové čipy s funkcemi jako je vestavěná AI umožní vytvářet inovativní produkty a služby.

Všechny trendy naleznete ve zprávě na webu KPC-Group