37 % podniků již v nějaké formě nasadilo AI

37 procent podniků již v nějaké formě nasadilo AI nebo na těchto projektech aktuálně pracuje. Takřka neuvěřitelné číslo pochází z globálního průzkumu 2019 Gartner CIO Survey, jehož se zúčastnilo více než 2 800 CIO a IT ředitelů. Tahounem trendu přitom nejsou Spojené státy, ale asijsko-pacifický region, kde již AI nasadilo 21 % organizací a dalších 28 % na projektech pracuje (v době průzkumu plánovaly nasazení v příštích 12 měsících). V regionu EMEA jde o 12 a 24 procent (celkově tedy 36 %, těsně pod světovým průměrem), v Latinské Americe je to 12 a 26 procent a konečně nejpomalejší nástup AI probíhá, možná překvapivě, v Americe Severní – 11 % organizací již AI v nějaké podobě nasadilo a 20 % na tom v současné době pracuje.

„Před čtyřmi lety byly reálné AI projekty vyloženě vzácné – celkově jen desetina podniků AI využívala nebo to měla v plánech na nejbližší měsíce. 37 % v roce 2019 představuje nárůst o 270 % během těchto čtyř let,“ říká viceprezident Gartneru Chris Howard. „Jste-li CIO v organizaci, která AI nevyužívá, je velmi pravděpodobné, že vaše konkurence s tím již začala a měli byste to řešit.“ Jedním z důvodů, proč podle analytiků roste reálné nasazování AI takovým tempem (během čtyř let přibližně třikrát rychleji než například 3D tisk), je rychlé vyspívání možností a funkcí a s tím související větší ochota podniků investovat. Jde ale pochopitelně o možnosti a funkce specializované: „Univerzální AI schopná převzít komplexní úlohy je stále na míle daleko, vstoupili jsme ale do éry AI podporující zaměstnance a rozhodovacích věd – technologií souhrnně označovaných jako rozšířená inteligence (augmented intelligence),“ dodává Howard.

Jedním z praktických důvodů pro rychlý růst AI je její využitelnost v oblasti digitální transformace – zejména automatizace úloh. Průzkumy Gartneru ukazují, že více než polovina (52 %) telco firem používá chatboty a více než třetina (38 %) poskytovatelů zdravotní péče se spoléhá na počítačově asistovanou diagnostiku. Mezi další oblasti s vysokým podílem AI patří ochrana před podvody a práce s fragmentovanými zákaznickými skupinami. Více než polovina respondentů pracujících s AI nicméně zdůrazňuje, že neustále čelí problémům s nedostatkem specialistů pro její nasazování a další rozvoj.

Pokračování z INSIDE Observer

Analytici očekávají, že do budoucna dojde k dalšímu výraznému nárůstu využívání AI obecně ve znalostním segmentu ekonomiky – v roce 2021 by 70 procent organizací mělo mít integrovanou AI pro pomoc zaměstnancům a zvyšování jejich produktivity (půjde tedy o různé asistenty, agenty, chatboty nebo analytické nástroje s AI prvky či funkcemi). AI začne také postupně pronikat do oblasti nerutinních činností, která je doposud výhradně lidskou doménou – například již v příštím roce by pětina back-office zaměstnanců bank měla využívat AI při nerutinních činnostech (například revize finančních smluv nebo příprava obchodních a smluvních návrhů apod.).

Více o míře využívání AI lze najít ve studii Gartneru „CIOs Have Awoken to the importance of AI“. Tomu, jak by AI měla v nejbližších letech proměnit pracoviště, je věnována studie „Predicts 2019: AI and the Future of Work“ (pro přístup k oběma dokumentům je třeba předplatné služeb Gartneru).

Další komentáře

Jak se CFO připravují na recesi? S podporou CIO.

Příští ekonomická recese bude podle analytiků nejnáročnější pro malé a střední podniky. Hlavním důvodem je, že se v posledních letech zhoršila jejich situace, co se týče kapitálové likvidity, případně jsou výrazněji zadlužené než v minulosti. Hlavním očekávaným dopadem příštího poklesu ekonomického cyklu bude další snížení ziskovosti. K němu docházelo již v posledních letech s tím, jak v poměrně dlouhém období růstu (zejména v Severní Americe) byly snadno dosažitelné obchodní příležitosti postupně sklízeny zejména většími podniky. „S tím, jak fáze růstu pokračovala a...

IAM přes libovolný mobil – již za tři roky.

Plných 70 % organizací by mělo do roku 2022 nasadit biometrické techniky ověřování přístupu svých zaměstnanců prostřednictvím chytrých telefonů – bez ohledu na to, jaké konkrétní koncové zařízení je použito. Jde o obrovský skok vpřed, protože jak autoři této předpovědi (analytici Gartneru) upozorňují, v loňském roce taková řešení využívalo jen pět procent firem. O nárůstu zájmu o biometrická řešení v oblasti bezpečnosti a řízení přístupu jsme již psali – souvisí se snahou zlepšit (při relativně malých zásazích...