Ochrana soukromí jako nová hrozba

Firmy se nově více obávají zostřujících se regulací v oblasti soukromí než nedostatku zaměstnanců – vyplývá to z Monitoru objevujících se rizik (Emerging Risk Monitor), který pravidelně provádějí analytici Gartneru dotazováním nejvyšších představitelů významných globálních podniků (v posledním jich odpovídalo 98). Zajímavé přitom je, že obavy ze zostřujících se předpisů v oblasti ochrany soukromí panují po celém světě – jde o důsledek zavádění řady nových předpisů, nejen evropského GDPR.

GDPR samotné se v očích většiny respondentů ukazuje jako mnohem složitější a nákladnější předpis, než většina organizací původně předpokládala (nemluvě o tom, že jde o nařízení, po němž prakticky nikdo nevolal, a dokonce i sami spotřebitelé oceňují jen její malou část, například právo vědět, jaké informace jsou o nich shromažďovány, nebo požadovat jejich vymazání – pozn. red.). GDPR je ale jen jedním z řady nových předpisů, jež polykají finance IT, právního a informačně-bezpečnostního rozpočtu. Dalším na řadě bude kalifornský CCPA (Californa Consumer Privacy Act) a své verze předpisů inspirovaných GDPR chystá dokonce i řada dalších zemí (Austrálie, Japonsko), a to včetně několika rozvíjejících se ekonomik.

Zostřující se regulaci ochrany soukromí uvedlo v nejnovějším průzkumu jako hlavní riziko pro svou organizaci 64 % respondentů. Největší obavy pak panují ve finančním sektoru a bankovnictví, technologických a telekomunikačních firmách a také v segmentu spotřebního zboží včetně potravinářství a výroby nápojů – v těchto odvětvích uvedlo toto hlavní riziko přes 70 % respondentů. Problém s ochranou soukromí je navíc označován jako riziko s vysokou mírou dynamičnosti (high velocity), tedy takové, které by v případě incidentu mohlo mít na podnik zásadní dopad – zde patrně hrají roli až téměř likvidační pokuty v procentech z globálního obratu.

Nedostatek zaměstnanců se v prvním čtvrtletí posunul z prvního dokonce až na třetí místo – druhým nejvážnějším nastupujícím rizikem je tempo změn. Zajímavé také je, že obavy z globálního ekonomického zpomalení se v první pětici naposledy objevily bezmála před rokem

Další komentáře

Od digitalizace k produktovému modelu

CEO globálních společností očekávají, že v letošním roce budou výnosy, na nichž se nějakou formou podílejí digitální schopnosti (marketing, prodej, distribuce či povaha vlastního produktu/služby), představovat více než 45% podíl (oproti 22% v roce 2014). Plná polovina CEO zároveň očekává, že se odvětví, v němž jejich podnik působí, bude plně digitálně transformovat. Drtivá většina CEO (84 %) zároveň očekává, že digitální transformace pomůže zvýšit ziskovost (marže). V praxi to znamená, že stále více podniků se v různé míře stává výrobci...

CEO chtějí (digitální) růst, ale ne za každou cenu

Jak udržet růst? To je podle nejnovějších dat Gartneru téma, jež se prolíná výsledky průzkumu priorit CEO pro roky 2019 a 2020. Nejlépe to ilustruje rostoucí význam finančních priorit, zejména zlepšení ziskovosti – při současném udržení růstu, který jako hlavní prioritu uvedla více než polovina respondentů. Dotazováni byli zástupci podniků s obratem vyšším než 50 milionů dolarů (miliarda Kč), přičemž 60 % z nich působí v podnicích s obratem přes miliardu dolarů. Jinými slovy, 473 CEO a zástupců nejvyšší...