CEO chtějí (digitální) růst, ale ne za každou cenu

Jak udržet růst? To je podle nejnovějších dat Gartneru téma, jež se prolíná výsledky průzkumu priorit CEO pro roky 2019 a 2020. Nejlépe to ilustruje rostoucí význam finančních priorit, zejména zlepšení ziskovosti – při současném udržení růstu, který jako hlavní prioritu uvedla více než polovina respondentů. Dotazováni byli zástupci podniků s obratem vyšším než 50 milionů dolarů (miliarda Kč), přičemž 60 % z nich působí v podnicích s obratem přes miliardu dolarů.

Jinými slovy, 473 CEO a zástupců nejvyšší podnikové exekutivy, kteří se aktuálního průzkumu zúčastnili v závěru minulého roku, rozhodně nevěří v nutnost růst za každou cenu. „Po výrazném propadu v minulém roce je nyní růst opět zmiňován častěji – uvedlo jej 53 % respondentů oproti 40 % o rok dříve,“ říká viceprezident a analytik Gartneru Mark Raskino. „Naznačuje to, že CEO se opět soustředí na rozvoj taktické výkonnosti v přípravě na možné budoucí potíže.“

To potvrzuje i rostoucí počet zmínek o tématech, jako jsou finanční priority, náklady a řízení rizik. „Zatím jsme ale nezaznamenali záměry výrazně ořezávat náklady v byznysových oblastech. CEO si jsou vědomi rostoucích ekonomických výzev a postupují opatrněji, zatím se ale nepřipravují na recesi,“ dodává Raskino.

Z výsledků vyplývá, že oblíbenou strategií hledání alternativních příležitostí k růstu je hledání nových zeměpisných teritorií s růstovým potenciálem – jiná města, státy, země či regiony, ale také „nové trhy“, což může být kombinace zeměpisného a oborového, nebo dokonce virtuálního zaměření. Raskino nicméně dodává, že expanze na nové trhy je v poslední době stále složitější díky měnícím se geopolitickým podmínkám. „Třiadvacet procent CEO zaznamenalo významné dopady související se změnami cel, kvót a dalších forem regulace mezinárodního obchodu. A dalších bezmála šedesát procent CEO se těchto komplikací a jejich možného dopadu na podnik do budoucna obává,“ vysvětluje Raskino.

Další cestou, jak bojovat se zpomalujícím růstem a klesajícími maržemi, je diverzifikace – často v podobě rozvoje digitálních obchodních modelů (digitálního byznysu) s novými produkty či prodejními kanály. Plných 82 % respondentů uvádí, že jejich podnik realizuje iniciativu vedení či transformační program v oblasti digitalizace, oproti 62 % před rokem.

Řízení nákladů také nabralo na významu – posunulo se z desáté na osmou pozici. Více než čtvrtina respondentů se v této oblasti spoléhá zejména na nové technologie. Zajímavé je, že technologie napomáhající zvyšování produktivity označuje za jednu z hlavních priorit bezmála polovina (47 %) respondentů.

Další komentáře

Od digitalizace k produktovému modelu

CEO globálních společností očekávají, že v letošním roce budou výnosy, na nichž se nějakou formou podílejí digitální schopnosti (marketing, prodej, distribuce či povaha vlastního produktu/služby), představovat více než 45% podíl (oproti 22% v roce 2014). Plná polovina CEO zároveň očekává, že se odvětví, v němž jejich podnik působí, bude plně digitálně transformovat. Drtivá většina CEO (84 %) zároveň očekává, že digitální transformace pomůže zvýšit ziskovost (marže). V praxi to znamená, že stále více podniků se v různé míře stává výrobci...

IT organizace v roce 2030

IT organizace řízená Jiaying je uspořádaná do jednotek o přibližně 30 osobách, označovaných jako „pod“. Jsou mezi sebou jen volně provázány a řízeny do značné míry autonomně – v případě potřeby navíc přibírají externí specialisty. Každý pod má jmenovaného lídra, který je součástí hlavního vůdčího týmu podléhajícího přímo CIO – Jiaying. Každý pod je pak sám rozdělen do tří až šesti týmů (o pěti až deseti členech), jež se věnují konkrétním úkolům, projektům či provozním...