CEO chtějí (digitální) růst, ale ne za každou cenu

Jak udržet růst? To je podle nejnovějších dat Gartneru téma, jež se prolíná výsledky průzkumu priorit CEO pro roky 2019 a 2020. Nejlépe to ilustruje rostoucí význam finančních priorit, zejména zlepšení ziskovosti – při současném udržení růstu, který jako hlavní prioritu uvedla více než polovina respondentů. Dotazováni byli zástupci podniků s obratem vyšším než 50 milionů dolarů (miliarda Kč), přičemž 60 % z nich působí v podnicích s obratem přes miliardu dolarů.

Jinými slovy, 473 CEO a zástupců nejvyšší podnikové exekutivy, kteří se aktuálního průzkumu zúčastnili v závěru minulého roku, rozhodně nevěří v nutnost růst za každou cenu. „Po výrazném propadu v minulém roce je nyní růst opět zmiňován častěji – uvedlo jej 53 % respondentů oproti 40 % o rok dříve,“ říká viceprezident a analytik Gartneru Mark Raskino. „Naznačuje to, že CEO se opět soustředí na rozvoj taktické výkonnosti v přípravě na možné budoucí potíže.“

To potvrzuje i rostoucí počet zmínek o tématech, jako jsou finanční priority, náklady a řízení rizik. „Zatím jsme ale nezaznamenali záměry výrazně ořezávat náklady v byznysových oblastech. CEO si jsou vědomi rostoucích ekonomických výzev a postupují opatrněji, zatím se ale nepřipravují na recesi,“ dodává Raskino.

Z výsledků vyplývá, že oblíbenou strategií hledání alternativních příležitostí k růstu je hledání nových zeměpisných teritorií s růstovým potenciálem – jiná města, státy, země či regiony, ale také „nové trhy“, což může být kombinace zeměpisného a oborového, nebo dokonce virtuálního zaměření. Raskino nicméně dodává, že expanze na nové trhy je v poslední době stále složitější díky měnícím se geopolitickým podmínkám. „Třiadvacet procent CEO zaznamenalo významné dopady související se změnami cel, kvót a dalších forem regulace mezinárodního obchodu. A dalších bezmála šedesát procent CEO se těchto komplikací a jejich možného dopadu na podnik do budoucna obává,“ vysvětluje Raskino.

Další cestou, jak bojovat se zpomalujícím růstem a klesajícími maržemi, je diverzifikace – často v podobě rozvoje digitálních obchodních modelů (digitálního byznysu) s novými produkty či prodejními kanály. Plných 82 % respondentů uvádí, že jejich podnik realizuje iniciativu vedení či transformační program v oblasti digitalizace, oproti 62 % před rokem.

Řízení nákladů také nabralo na významu – posunulo se z desáté na osmou pozici. Více než čtvrtina respondentů se v této oblasti spoléhá zejména na nové technologie. Zajímavé je, že technologie napomáhající zvyšování produktivity označuje za jednu z hlavních priorit bezmála polovina (47 %) respondentů.

Další komentáře

Na(ne)štěstí chráníme soukromí

V posledním týdnu se potvrdila další z našich únorových „předpovědí“ ohledně možností a limitů „technologického řešení“ pandemie čínského viru – tedy že významným faktorem nakonec možná budou předpisy a obecně „silná“ legislativa na ochranu soukromí v západním světě. Rozhodně netvrdíme, že je to špatně, nicméně kontrast se zeměmi v jihovýchodní Asii, které mají v tomto směru relativně „volnější ruce“, je do očí bijící. Například monitoring dodržování karanténních pravidel na Taiwanu používá lokační a další data z mobilní sítě – buď...

Jak se změní podniková realita?

Jak se změní podniková realita po pandemii – to je jedno z témat diskusí a úvah těch, kdo již nemusí hasit ty nejhorší požáry provozního či obchodního charakteru. Podle analytiků Gartneru nepůjde jen o mnohokrát probíraný nárůst objemu práce na dálku (podíl zaměstnanců kteří budou částečně pracovat z domova dlouhodobě vzroste na 48 % oproti 30 % před pandemií, tři čtvrtiny podniků podle průzkumů trvale zvýší podíl práce na dálku). Sbírání nejrůznějších dat či pasivní sledování zaměstnanců...