IT organizace v roce 2030

IT organizace řízená Jiaying je uspořádaná do jednotek o přibližně 30 osobách, označovaných jako „pod“. Jsou mezi sebou jen volně provázány a řízeny do značné míry autonomně – v případě potřeby navíc přibírají externí specialisty. Každý pod má jmenovaného lídra, který je součástí hlavního vůdčího týmu podléhajícího přímo CIO – Jiaying. Každý pod je pak sám rozdělen do tří až šesti týmů (o pěti až deseti členech), jež se věnují konkrétním úkolům, projektům či provozním funkcím. Pokud se pod stane příliš velkým, případně se sníží potřeba užší spolupráce, výkonnost nebo nadšení, může být rozdělen, reformován nebo transformován na nový – změna může být řízena shora vůdčím týmem, nebo iniciována samotnými týmy daného podu.

IT organizace fiktivní čínské společnosti „Poppy“, jež je modelována jako mladší sourozenec a konkurent giganta Alibaby, představuje možnou vizi a model fungování IT v roce 2030 tak, jak si jej dnes představují analytici Gartneru. Je podrobně popsána ve studii CIO Futures: The IT Organization in 2030 (ta je pak jednou ze tří studií série CIO Futures nabízející možné vize fungování CIO a IT organizace v budoucnosti – zbývající dvě se zabývají fungováním samotného CIO a jeho vztahy s ostatními členy nejvyššího vedení).

Přemýšlet dnes o tom, jak bude vaše IT fungovat v roce 2030, se může zdát absurdní. Jenže budoucnost vzdálená 11 let je ve skutečnosti blíže a nejspíše bude i podivnější, než se může zdát. Koneckonců stačí, když učiníte projekci opačnou – o 11 let zpátky do roku 2008 – a zamyslíte se nad tím, jak v oné době fungovalo IT oddělení, v němž jste působili, jeho infrastruktura, problémy, které řešilo, a postupy či technologie, jež přitom používalo. A teď si zkuste představit, že za dalších jedenáct let dojde přinejmenším ke stejně rozsáhlé proměně.

Ne, neznamená to, že je načase začít uvažovat o struktuře podů, to je ostatně vize, která se nemusí naplnit. Nevyhnutelná rychlost změn je ale důvodem, proč uvažovat o bezprostřednějších trendech, jako jsou agilní metody, produktový model řízení (a měření) IT, nebo třeba Spotify model uspořádání IT týmů (Tribe, Squad, Chapter, Guild). Právě jim a dalším souvisejícím tématům (včetně pohledu na budoucnost domény podnikových aplikací do roku 2023) bude věnována již za týden (13. května) akce Digital Day 2019, na níž vystoupí se dvěma přednáškami analytik a viceprezident výzkumu Gartneru Matthew Hotle. Lokální perspektivu k tématům pak nabídnou CIO Monety Vladimír Klein, daily banking ddirector a tribe lead České Spořitelny Filip Zeman a head of IT v IKEM Petr Raška. Šéfredaktor INSIDE se pak ujme moderování závěrečné panelové diskuse.

Další komentáře

Od digitalizace k produktovému modelu

CEO globálních společností očekávají, že v letošním roce budou výnosy, na nichž se nějakou formou podílejí digitální schopnosti (marketing, prodej, distribuce či povaha vlastního produktu/služby), představovat více než 45% podíl (oproti 22% v roce 2014). Plná polovina CEO zároveň očekává, že se odvětví, v němž jejich podnik působí, bude plně digitálně transformovat. Drtivá většina CEO (84 %) zároveň očekává, že digitální transformace pomůže zvýšit ziskovost (marže). V praxi to znamená, že stále více podniků se v různé míře stává výrobci...

CEO chtějí (digitální) růst, ale ne za každou cenu

Jak udržet růst? To je podle nejnovějších dat Gartneru téma, jež se prolíná výsledky průzkumu priorit CEO pro roky 2019 a 2020. Nejlépe to ilustruje rostoucí význam finančních priorit, zejména zlepšení ziskovosti – při současném udržení růstu, který jako hlavní prioritu uvedla více než polovina respondentů. Dotazováni byli zástupci podniků s obratem vyšším než 50 milionů dolarů (miliarda Kč), přičemž 60 % z nich působí v podnicích s obratem přes miliardu dolarů. Jinými slovy, 473 CEO a zástupců nejvyšší...