IT organizace v roce 2030

IT organizace řízená Jiaying je uspořádaná do jednotek o přibližně 30 osobách, označovaných jako „pod“. Jsou mezi sebou jen volně provázány a řízeny do značné míry autonomně – v případě potřeby navíc přibírají externí specialisty. Každý pod má jmenovaného lídra, který je součástí hlavního vůdčího týmu podléhajícího přímo CIO – Jiaying. Každý pod je pak sám rozdělen do tří až šesti týmů (o pěti až deseti členech), jež se věnují konkrétním úkolům, projektům či provozním funkcím. Pokud se pod stane příliš velkým, případně se sníží potřeba užší spolupráce, výkonnost nebo nadšení, může být rozdělen, reformován nebo transformován na nový – změna může být řízena shora vůdčím týmem, nebo iniciována samotnými týmy daného podu.

IT organizace fiktivní čínské společnosti „Poppy“, jež je modelována jako mladší sourozenec a konkurent giganta Alibaby, představuje možnou vizi a model fungování IT v roce 2030 tak, jak si jej dnes představují analytici Gartneru. Je podrobně popsána ve studii CIO Futures: The IT Organization in 2030 (ta je pak jednou ze tří studií série CIO Futures nabízející možné vize fungování CIO a IT organizace v budoucnosti – zbývající dvě se zabývají fungováním samotného CIO a jeho vztahy s ostatními členy nejvyššího vedení).

Přemýšlet dnes o tom, jak bude vaše IT fungovat v roce 2030, se může zdát absurdní. Jenže budoucnost vzdálená 11 let je ve skutečnosti blíže a nejspíše bude i podivnější, než se může zdát. Koneckonců stačí, když učiníte projekci opačnou – o 11 let zpátky do roku 2008 – a zamyslíte se nad tím, jak v oné době fungovalo IT oddělení, v němž jste působili, jeho infrastruktura, problémy, které řešilo, a postupy či technologie, jež přitom používalo. A teď si zkuste představit, že za dalších jedenáct let dojde přinejmenším ke stejně rozsáhlé proměně.

Ne, neznamená to, že je načase začít uvažovat o struktuře podů, to je ostatně vize, která se nemusí naplnit. Nevyhnutelná rychlost změn je ale důvodem, proč uvažovat o bezprostřednějších trendech, jako jsou agilní metody, produktový model řízení (a měření) IT, nebo třeba Spotify model uspořádání IT týmů (Tribe, Squad, Chapter, Guild). Právě jim a dalším souvisejícím tématům (včetně pohledu na budoucnost domény podnikových aplikací do roku 2023) bude věnována již za týden (13. května) akce Digital Day 2019, na níž vystoupí se dvěma přednáškami analytik a viceprezident výzkumu Gartneru Matthew Hotle. Lokální perspektivu k tématům pak nabídnou CIO Monety Vladimír Klein, daily banking ddirector a tribe lead České Spořitelny Filip Zeman a head of IT v IKEM Petr Raška. Šéfredaktor INSIDE se pak ujme moderování závěrečné panelové diskuse.

Další komentáře

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají – 45 % dotazovaných členů podnikové exekutivy potvrdilo, že k tomuto kroku jejich podnik přistoupil, a plných 70 % z 2 500 dotázaných uvádí, že jejich organizace zkoumá možnosti generativní AI a jejího nasazení či využití, a bezmála pětina (19 %) říká, že již provozuje generativní AI v pilotním,...

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023 pokrývá oblasti modernizace (kybernetická bezpečnost a cloud), vhledu (hyperautomatizace, rozhodovací inteligence, sdílení dat) a transformace (totální zážitek, digitální identita a řízení případů). Tyto tři oblasti a devět trendů pak spojuje trend desátý – komponovatelné (skládatelné) aplikace státní správy.   „Současný globální chaos a technologické otřesy nejenže vytvářejí tlak na státní správu, aby našla rovnováhu mezi digitálními příležitostmi...