Pět nezbytných dovedností pro dodavatele digitálních produktů

Pro technologické firmy a technologické start-upy v pokročilejších fázích vyspělosti bude přechod na digitální produktové řízení (namísto dosavadního řízení projektového) ještě důležitější než pro uživatelské organizace. Ty, které s příslušnou změnou způsobu řízení vývoje digitálních produktů nezačnou, budou podle analytiků nejpozději do dvou let čelit vážné konkurenční hrozbě (disrupci). „Je v podstatě jedno, zda děláte software či hardware, nebo poskytujete řešení či služby – digitální produktové řízení je kompetencí, které se zkrátka nevyhnete,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartneru Lars Van Dam. „Organizace, které se cestou digitálního produktového řízení vydají a investují do něj, budou lépe připraveny na změny či otřesy na trhu.“

O produktově orientovaném přístupu či modelu, respektive o digitálním produktovém řízení coby nové disciplíně, která zásadně mění a rozšiřuje chápání role produktového manažera a produktového vlastníka, jsme již v Observeru psali (například v souvislosti nedávnými lokálními akcemi s analytiky Gartneru Matthew Hotlem a Jasonem Wongem). Jeho podstatou posun od plnění projektových cílů (dokončení při dodržení časového a rozpočtového rámce a minimalizaci rizik) směrem k dosahování obchodních cílů. Nejde ale zdaleka jen o zavedení agilních či štíhlých metod s minimálním životaschopným produktem na začátku a následnými pravidelnými dodávkami nových verzí v krátkých cyklech.

Digitální produktový management zahrnuje designové principy a kvantitativní vstupy, s jejichž pomocí lze lépe definovat produktovou vizi, směřování, činit klíčová rozhodnutí a cílit na rozličné (konkrétní) zákaznické zážitky. Mění se tedy nejen způsob řízení a dodávání výstupů, řízení změn, cíle či uspořádání týmů, ale také financování a měření výsledků.

Mohlo by se zdát, že technologické firmy na dodavatelské straně mají k rozvoji digitálního produktového řízení dobré předpoklady – koneckonců s disciplínou produktového řízení jako takového má většina z nich dlouholeté zkušenosti. V praxi ale analytici zjišťují, že dvě ze tří iniciativ v oblasti produktového řízení nemají jasné napojení na obchodní strategii organizace, a nedávný průzkum ukázal, že jen 16 % produktových manažerů využívá jasně definovanou produktovou strategii jako základ pro svá klíčová rozhodnutí. Většina organizací pak nadměrně investuje do realizace produktového řízení, a zároveň opomíná jeho úvodní fáze – strategii, návrh a kvantitativní analýzy. „Většina CEO očekává, že se obchodní model jejich organizace změní během příštích dvou let. Do roku 2024 pak čtyři z pěti IT organizací absolvují radikální restrukturalizaci svých cílů právě kvůli zavádění produktově orientovaného provozního modelu. To donutí produktové manažery zásadně přehodnotit, jak je přidaná hodnota jejich portfolia vnímána, vytvářena a konzumována,“ vysvětluje Lars Van Dam.

Pokračování z INSIDE Observer

Analytici identifikovali pět klíčových dovedností, které digitálnímu produktovému řízení pomáhají lépe řídit změnu obchodních modelů a zlepšit šance produktů na úspěch:

  1. Rozhodování na základě dat
  2. Návrh produktů a služeb především s ohledem na zákaznickou zkušenost
  3. Diferenciace produktů a služeb využitím všech digitálně-technologických příležitostí
  4. Zahrnout do současných postupů a strategií produktového řízení možný dopad technických a obchodních otřesů (zásadních inovací, novinek)
  5. Dodávání produktů a služeb prostřednictvím nových digitálních kanálů.

Do roku 2023 zavede digitální produktové řízení a všech pět výše uvedených schopností 35 % produktových týmů – oproti méně než 2 %  dnes. „Podstatou inovace již nebude vývojový tým vytvářející produkt, jenž zbytek organizace na trhu podporuje. Namísto toho bude řada oddělení a faktorů přispívat k samotné tvorbě a dodávce produktů či služeb každý den,“ uzavírá Lars Van. Tématem se podrobněji zabývá studie a sada nástrojů  „How Digital Product Management Unlocks Opportunities for New Value Creation“, kterou si můžete stáhnout bezplatně z portálu Gartner.com.

Technologické trendy a strategické priority budou tématem  Gartner Tech Growth & Innovation Conferences 2019, která probíhá tento týden v Londýně. INSIDE z akce zprostředkuje exkluzivní výběr klíčových postřehů.

 

Další komentáře

Hlídejte si sedm aktuálních bezpečnostních trendů

Pragmatický přístup k riziku, renesance SOC a prioritizace bezpečnostních investic na základě frameworků pro zabezpečení dat patří mezi trendy, které by podle analytiků měli podnikoví ředitelé informační bezpečnosti (CISO, CSO) a společně s nimi i ředitelé IT (CIO) v letošním roce sledovat. Ochota přijmout určitou míru rizika znamená i ochotu akceptovat množné následky bezpečnostního incidentu. Příkladem, jak taková deklarace přijatelného rizika může vypadat je prohlášení které analytici „odchytili“ u nejmenovaného národního přepravce: „Tato organizace není ochotna akceptovat rizika,...

Podnikové databáze míří do cloudu, za tři roky jich tam bude 75 %

Do roku 2022 by tři čtvrtiny všech databází měly být nasazeny nebo přemigrovány na cloudové platformě, přičemž u pouhých 5 % bude uvažováno o jejich návratu zpět na lokální (on-premises) inf  ras     trukturu. Podle analytiků Gartneru to bude důsledek toho, jak jsou databáze využívány pro analytiku a jak roste SaaS model. „Z rozhovorů analytiků Gartneru s klienty vyplývá, že uživatelské organizace vyvíjejí a nasazují nové aplikace v cloudu a přesouvají tam stále rychleji také existující aktiva. Věříme, že tento...