Podnikové databáze míří do cloudu, za tři roky jich tam bude 75 %

Do roku 2022 by tři čtvrtiny všech databází měly být nasazeny nebo přemigrovány na cloudové platformě, přičemž u pouhých 5 % bude uvažováno o jejich návratu zpět na lokální (on-premises) inf  ras     trukturu. Podle analytiků Gartneru to bude důsledek toho, jak jsou databáze využívány pro analytiku a jak roste SaaS model.

„Z rozhovorů analytiků Gartneru s klienty vyplývá, že uživatelské organizace vyvíjejí a nasazují nové aplikace v cloudu a přesouvají tam stále rychleji také existující aktiva. Věříme, že tento trend bude nadále posilovat,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru Donald Feinberg. „Vidíme, že to obvykle začíná projekty využití systémů pro správu analytických dat (DMSA – Data Management Solutions for Analytics), jako jsou datové sklady, datová jezera a další projekty využívající data pro analytiku, umělou inteligenci a strojové učení. Do cloudu se navíc ve stále větší míře přesouvají i provozní systémy, zejména v důsledku přechodu na SaaS aplikační model.“

Výzkumy Gartneru naznačují, že v minulém roce rostl obrat v segmentu databázových systémů (DBMS – DataBase Management Systems) o více než 18 % na úroveň 46 miliard dolarů. Z onoho růstu o bezmála pětinu připadá na příjmy z cloudových DBMS 68 % a Microsoft s Amazonem zároveň představovaly tři čtvrtiny celého růstu trhu. Znamená to, že infrastruktura poskytovatelů cloudu a služby na ní běžící se stávají novou platformou pro správu dat.

Kolem poskytovatelů se postupně formují ekosystémy integrující jak služby v rámci jejich platformy, tak i nabízející první kroky směrem k mezicloudové správě dat (intercloud data management). To je značný rozdíl oproti někdejším lokálně provozovaným řešením, která sice mohou sloužit pro řadu účelů, ale jen zřídka nabízejí vlastní vestavěné funkce pro integraci s dalšími produkty provozovanými lokálně. I když i segment lokálně provozovaných DBMS mírně roste, nejde obvykle o nárůst související s novými instalacemi, ale spíše o důsledek zvyšování cen a nucených upgradů, které uživatelé dělají ve snaze omezit případná rizika zastarávání.

„Jednoznačně se ukazuje silná pozice infrastruktury cloudových poskytovatelů i na ní provozovaných nativních služeb a doplňků třetích stran,“ říká Donald Feinberg. „Nedávný průzkum používání cloudu naznačil, že v případě podniků používajících veřejný cloud jich 81 % používá více než jednoho poskytovatele. Cloudový ekosystém s více CSP (Cloud Service Provider) se tak pro většinu organizací stává realitou.“

Další podrobnosti k tématu si mohou uživatelé služeb Gartneru přečíst ve studii „The Future of the DBMS Market Is Cloud“.

 

 

Další komentáře

Na(ne)štěstí chráníme soukromí

V posledním týdnu se potvrdila další z našich únorových „předpovědí“ ohledně možností a limitů „technologického řešení“ pandemie čínského viru – tedy že významným faktorem nakonec možná budou předpisy a obecně „silná“ legislativa na ochranu soukromí v západním světě. Rozhodně netvrdíme, že je to špatně, nicméně kontrast se zeměmi v jihovýchodní Asii, které mají v tomto směru relativně „volnější ruce“, je do očí bijící. Například monitoring dodržování karanténních pravidel na Taiwanu používá lokační a další data z mobilní sítě – buď...

Jak se změní podniková realita?

Jak se změní podniková realita po pandemii – to je jedno z témat diskusí a úvah těch, kdo již nemusí hasit ty nejhorší požáry provozního či obchodního charakteru. Podle analytiků Gartneru nepůjde jen o mnohokrát probíraný nárůst objemu práce na dálku (podíl zaměstnanců kteří budou částečně pracovat z domova dlouhodobě vzroste na 48 % oproti 30 % před pandemií, tři čtvrtiny podniků podle průzkumů trvale zvýší podíl práce na dálku). Sbírání nejrůznějších dat či pasivní sledování zaměstnanců...