Podnikové databáze míří do cloudu, za tři roky jich tam bude 75 %

Do roku 2022 by tři čtvrtiny všech databází měly být nasazeny nebo přemigrovány na cloudové platformě, přičemž u pouhých 5 % bude uvažováno o jejich návratu zpět na lokální (on-premises) inf  ras     trukturu. Podle analytiků Gartneru to bude důsledek toho, jak jsou databáze využívány pro analytiku a jak roste SaaS model.

„Z rozhovorů analytiků Gartneru s klienty vyplývá, že uživatelské organizace vyvíjejí a nasazují nové aplikace v cloudu a přesouvají tam stále rychleji také existující aktiva. Věříme, že tento trend bude nadále posilovat,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru Donald Feinberg. „Vidíme, že to obvykle začíná projekty využití systémů pro správu analytických dat (DMSA – Data Management Solutions for Analytics), jako jsou datové sklady, datová jezera a další projekty využívající data pro analytiku, umělou inteligenci a strojové učení. Do cloudu se navíc ve stále větší míře přesouvají i provozní systémy, zejména v důsledku přechodu na SaaS aplikační model.“

Výzkumy Gartneru naznačují, že v minulém roce rostl obrat v segmentu databázových systémů (DBMS – DataBase Management Systems) o více než 18 % na úroveň 46 miliard dolarů. Z onoho růstu o bezmála pětinu připadá na příjmy z cloudových DBMS 68 % a Microsoft s Amazonem zároveň představovaly tři čtvrtiny celého růstu trhu. Znamená to, že infrastruktura poskytovatelů cloudu a služby na ní běžící se stávají novou platformou pro správu dat.

Kolem poskytovatelů se postupně formují ekosystémy integrující jak služby v rámci jejich platformy, tak i nabízející první kroky směrem k mezicloudové správě dat (intercloud data management). To je značný rozdíl oproti někdejším lokálně provozovaným řešením, která sice mohou sloužit pro řadu účelů, ale jen zřídka nabízejí vlastní vestavěné funkce pro integraci s dalšími produkty provozovanými lokálně. I když i segment lokálně provozovaných DBMS mírně roste, nejde obvykle o nárůst související s novými instalacemi, ale spíše o důsledek zvyšování cen a nucených upgradů, které uživatelé dělají ve snaze omezit případná rizika zastarávání.

„Jednoznačně se ukazuje silná pozice infrastruktury cloudových poskytovatelů i na ní provozovaných nativních služeb a doplňků třetích stran,“ říká Donald Feinberg. „Nedávný průzkum používání cloudu naznačil, že v případě podniků používajících veřejný cloud jich 81 % používá více než jednoho poskytovatele. Cloudový ekosystém s více CSP (Cloud Service Provider) se tak pro většinu organizací stává realitou.“

Další podrobnosti k tématu si mohou uživatelé služeb Gartneru přečíst ve studii „The Future of the DBMS Market Is Cloud“.

 

 

Další komentáře

Hlídejte si sedm aktuálních bezpečnostních trendů

Pragmatický přístup k riziku, renesance SOC a prioritizace bezpečnostních investic na základě frameworků pro zabezpečení dat patří mezi trendy, které by podle analytiků měli podnikoví ředitelé informační bezpečnosti (CISO, CSO) a společně s nimi i ředitelé IT (CIO) v letošním roce sledovat. Ochota přijmout určitou míru rizika znamená i ochotu akceptovat množné následky bezpečnostního incidentu. Příkladem, jak taková deklarace přijatelného rizika může vypadat je prohlášení které analytici „odchytili“ u nejmenovaného národního přepravce: „Tato organizace není ochotna akceptovat rizika,...

Trh RPA: softwaroví roboti (po)rostou raketovým tempem

  O více než 63 % rostl v minulém roce trh RPA softwaru, tedy nástrojů a řešení pro robotickou automatizaci procesů. S globálním obratem 846 milionů dolarů sice stále nejde o gigantický softwarový trh, zároveň  ale rozhodně nešlo o pomyslný růst „z nuly“. V letošním roce bude růst tohoto segmentu pokračovat podobně závratným tempem na 1,3 miliardy dolarů. RPA je oblastí, kde dochází nejen k růstu, ale také k dynamickému vývoji mezi vedoucími hráči, z nichž...