Firmy potřebují digitálně zručné zaměstnance

Pojem digitální zručnost (digital dexterity) není zcela nový (zazněl mimo jiné v úvodní keynote Gartner Symposia v roce 2017). Jde o označení celé skupiny znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců, které jim umožňují lépe využívat nejrůznější moderní digitální nástroje pro plnění pracovních povinností, spolupracovat v místě i na dálku, být pružnější a v neposlední řadě lépe chápat svou roli a pozici v kontextu digitálních produktů či služeb, které jejich podnik nabízí.

Digitální zručnost může do jisté míry připomínat počítačovou gramotnost, ve skutečnosti se ale jedná o do značné míry netechnické dovednosti a schopnosti. „Digitální komponenta se stává stále významnější součástí pracovní náplně. Technické dovednosti zůstávají důležité, pro úspěšné fungování digitálně transformovaného podniku ale nestačí,“ vysvětluje viceprezidentka výzkumu Gartner Helen Poitevinová. „Lídři odpovědní za byznys a IT se proto musí zaměřit na hledání a zaměstnávání pracovníků se specifickou kombinací znalostí, způsobu uvažování, chování a přístupu, který souhrnně označujeme digitální zručnost.“

Zaměstnanci s vysokou úrovní digitální zručnosti mají podle průzkumů ať třikrát větší šanci vytvářet velký objem přidané hodnoty v rámci digitálních inciativ a projektů. „Jsou schopni rychleji začít, dříve skončit a dosáhnout žádoucích výsledků,“ vysvětluje Pointevinová. Konkrétní vlastnosti a dovednosti jež by měl digitálně zručný zaměstnanec mít se pochopitelně liší podle odvětví i konkrétního podniku, ale obecně jde o nadšení a zvládnutí (ambice a schopnost) dvou klíčových domén:

Digitální práce: Ambice pracovat digitálně, tedy přesvědčení že technologie mohou zlepšit plnění pracovních úkolů, ochota přijímat nové role v rámci digitálních iniciativ a ochota zlepšovat své dovednosti v oblasti dat a technologií coby součást kariérního rozvoje. Schopnost pracovat digitálně pak znamená především adaptaci na nové typy úkolů (včetně těch s nejasným či měnícím se zadáním), iterativní způsob práce (umožňující průběžně zlepšovat její kvalitu) a schopnost pracovat s pomocí vhodných technologií odkudkoliv.

Digitální byznys: Ambice budovat digitální byznys znamená vnímat digitalizaci jako nedílnou součást úspěšné a efektivní firmy, ochotu či touhu inovovat a riskovat při hledání digitálních příležitostí. Schopnost budovat digitální byznys znamená především umět spolupracovat napříč úrovněmi seniority (v rámci hledání optimálního digitálního směřování), umění identifikovat digitální příležitosti – například možnosti jak zlepšit funkce či provoz svého oddělení a konečně samostatnost při hledání a získávání technologií vhodných pro úspěšné plnění pracovních úkolů.

Pokračování z INSIDE Observer

Svým způsobem jde o pojmenování věcí, které se v mnoha firmách již nějakou dobu odehrávají (a v minulosti se projevovaly například fenomény typy BYOD). Stejně již ve většině podniků dochází k posunu od tradičního „jádra produktivity“ postaveného na office aplikacích, e-mailu, instant messagingu a lokálně ukládaných souborech směrem ke kolaborativním prostředím a procesům (workstream collaboration) a integraci emailu, kalendáře, týmových úkolů, spolupráce nad sdíleným obsahem a dokumenty či týmovému řízení práce.

To nejpodstatnější ale je, že lídrem odpovědným za související změny podnikové kultury se díky výše uvedenému stává CIO – ten by měl být v ideálním případě digitálním partnerem šéfa HR a tím, kdo novou digitální kulturu (práci a byznys) uvádí v život a pomáhá přesně definovat digitální zručnost v kontextu daného podniku či organizace.

Více k tématu se dozvíte na letošním Gartner IT Symposiu/Xpo v Barceloně (3. až 7. listopadu), nebo ve studiích Create a Culture of Digital Dexterity With the ‘New Work Nucleus’ a Making Digital Dexterity a Leadership Priority.

Další komentáře

Generace Z se od mileniálů zásadně liší

Odlišným pracovně-sociálním preferencím generace Z jsme se již věnovali v jednom ze shrnutí Gartner IT Symposia a byla k němu taktéž publikována tisková zpráva. Jde ale o téma, které budou nejspíš CIO (společně s kolegy z HR) řešit v nejbližších letech (první ročníky generace Z právě nastupují do pracovního procesu) a proto stojí za to se mu ještě věnovat. Jako generace Z bývají označováni lidé narození v letech 1995–2010. Na první pohled se může zdát, že jde jen o další vlnu mileniálů (1980-1994), první...

Top předpovědi Gartneru pro rok 2020 a další léta

O tom, jak technologie mění naši společnost, přednášejí analytici Gartneru na Gartner IT Symposiu – nejvýznamnějším setkání CIO a podnikové exekutivy odpovědné za IT, které probíhá od 3. do 7. listopadu v Barceloně. „Technologie mění naši představu o tom, co znamená být člověkem,“ říká viceprezident výzkumu, význačný analytik a držitel titulu Gartner Fellow Daryl Plummer. „Zaměstnanci i občané vnímají technologie stále častěji jako rozšíření svých schopností, mění se i podstata lidství. CIO v uživatelských organizacích by měli dopady...