Firmy potřebují digitálně zručné zaměstnance

Pojem digitální zručnost (digital dexterity) není zcela nový (zazněl mimo jiné v úvodní keynote Gartner Symposia v roce 2017). Jde o označení celé skupiny znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců, které jim umožňují lépe využívat nejrůznější moderní digitální nástroje pro plnění pracovních povinností, spolupracovat v místě i na dálku, být pružnější a v neposlední řadě lépe chápat svou roli a pozici v kontextu digitálních produktů či služeb, které jejich podnik nabízí.

Digitální zručnost může do jisté míry připomínat počítačovou gramotnost, ve skutečnosti se ale jedná o do značné míry netechnické dovednosti a schopnosti. „Digitální komponenta se stává stále významnější součástí pracovní náplně. Technické dovednosti zůstávají důležité, pro úspěšné fungování digitálně transformovaného podniku ale nestačí,“ vysvětluje viceprezidentka výzkumu Gartner Helen Poitevinová. „Lídři odpovědní za byznys a IT se proto musí zaměřit na hledání a zaměstnávání pracovníků se specifickou kombinací znalostí, způsobu uvažování, chování a přístupu, který souhrnně označujeme digitální zručnost.“

Zaměstnanci s vysokou úrovní digitální zručnosti mají podle průzkumů ať třikrát větší šanci vytvářet velký objem přidané hodnoty v rámci digitálních inciativ a projektů. „Jsou schopni rychleji začít, dříve skončit a dosáhnout žádoucích výsledků,“ vysvětluje Pointevinová. Konkrétní vlastnosti a dovednosti jež by měl digitálně zručný zaměstnanec mít se pochopitelně liší podle odvětví i konkrétního podniku, ale obecně jde o nadšení a zvládnutí (ambice a schopnost) dvou klíčových domén:

Digitální práce: Ambice pracovat digitálně, tedy přesvědčení že technologie mohou zlepšit plnění pracovních úkolů, ochota přijímat nové role v rámci digitálních iniciativ a ochota zlepšovat své dovednosti v oblasti dat a technologií coby součást kariérního rozvoje. Schopnost pracovat digitálně pak znamená především adaptaci na nové typy úkolů (včetně těch s nejasným či měnícím se zadáním), iterativní způsob práce (umožňující průběžně zlepšovat její kvalitu) a schopnost pracovat s pomocí vhodných technologií odkudkoliv.

Digitální byznys: Ambice budovat digitální byznys znamená vnímat digitalizaci jako nedílnou součást úspěšné a efektivní firmy, ochotu či touhu inovovat a riskovat při hledání digitálních příležitostí. Schopnost budovat digitální byznys znamená především umět spolupracovat napříč úrovněmi seniority (v rámci hledání optimálního digitálního směřování), umění identifikovat digitální příležitosti – například možnosti jak zlepšit funkce či provoz svého oddělení a konečně samostatnost při hledání a získávání technologií vhodných pro úspěšné plnění pracovních úkolů.

Pokračování z INSIDE Observer

Svým způsobem jde o pojmenování věcí, které se v mnoha firmách již nějakou dobu odehrávají (a v minulosti se projevovaly například fenomény typy BYOD). Stejně již ve většině podniků dochází k posunu od tradičního „jádra produktivity“ postaveného na office aplikacích, e-mailu, instant messagingu a lokálně ukládaných souborech směrem ke kolaborativním prostředím a procesům (workstream collaboration) a integraci emailu, kalendáře, týmových úkolů, spolupráce nad sdíleným obsahem a dokumenty či týmovému řízení práce.

To nejpodstatnější ale je, že lídrem odpovědným za související změny podnikové kultury se díky výše uvedenému stává CIO – ten by měl být v ideálním případě digitálním partnerem šéfa HR a tím, kdo novou digitální kulturu (práci a byznys) uvádí v život a pomáhá přesně definovat digitální zručnost v kontextu daného podniku či organizace.

Více k tématu se dozvíte na letošním Gartner IT Symposiu/Xpo v Barceloně (3. až 7. listopadu), nebo ve studiích Create a Culture of Digital Dexterity With the ‘New Work Nucleus’ a Making Digital Dexterity a Leadership Priority.

Další komentáře

Připravte se na automatizaci práva

Právo je jednou z oblastí, kterou strojové učení mění rychleji, než by mnozí očekávali. Techniky, nástroje a řešení označované často souhrnně jako „AI“ – vedle zmíněného strojového učení jde nejčastěji o zpracování přirozeného jazyka na straně vstupu (dotaz) i výstupu. V praxi jde obvykle o virtuální právní asistenty, právní chatboty či tzv. „lawboty“ – tato řešení by podle odhadu analytiků měla v roce 2023 kompletně vyřizovat čtvrtinu interních právních dotazů a požadavků v právních a advokátních kancelářích. Jde...

Jedna unie, jedna nabíječka

  Takřka všemi přítomnými hlasy (582:40) schválil EP návrh standardizace nabíjecích konektorů. Nejde zatím nicméně o závaznou legislativu, ale o výzvu EK, aby připravila do poloviny letošního roku odpovídající legislativu – patrně v podobě direktivy. Součástí návrhu jsou kromě určení jednotného standardu (tím se téměř jistě stane USB Type-C či krátce USB-C) také pravidla zajištění kompatibility mezi různými nabíječkami a mobilními zařízeními (aby si zákazníci se zařízením nemuseli kupovat vždy novou nabíječku) či opatření pro...