IoT bude zlatý důl pro výrobce zařízení i poskytovatele konektivity

Chytré hodinky Alcatel (Wikimedia Commons)

Již příští rok bude v provozu bezmála šest miliard podnikových a automobilových IoT koncových bodů – podle odhadu analytiků vzroste jejich počet mezi letošním a příštím rokem o 21 % ze 4,8 na 5,8 miliardy (tedy přibližně o miliardu). Téměř stejným tempem (o 21,5 %) vzroste jejich počet v roce letošním.

Hlavním uživatelem koncových bodů IoT (celosvětově 1,17 miliardy) budou na konci letošního roku utilitní podniky, tento segment ale poroste v příštím roce o něco pomaleji než zbytek trhu (o 17 % na 1,37 miliardy). Příčinou jsou pochopitelně zejména systémy chytrého měření spotřeby energií, ale také oblast zabezpečení budov, která nadále bude druhým největším segmentem IoT – v roce 2020 překoná hranici miliardy připojených bodů. Nejrychleji rostoucím segmentem bude v příštím roce automatizace budov (+ 42 %), následovat budou automotive (+ 31 % - zejména připojená auta) a zdravotní péče (+ 29 % - především monitorování stavu u pacientů s chronickými chorobami).

Růstové oblasti se nicméně budou lišit i podle regionu. Utility porostou především v Číně a západní Evropě, v severní Americe půjde především o zabezpečení budov (zejména senzory na dveřích a oknech). Největší obrat v oblasti IoT bude v nadcházejících letech plynout z prodeje koncových zařízení (v roce 2020 půjde celosvětově o 389 miliard dolarů), na druhém místě pak ve většině segmentů budou služby související s připojením koncových bodů IoT (konektivita obvykle nabízí i nejatraktivnější marže). Největší objem příjmů z prodeje koncových IoT zařízení připadne na připojená auta a oblast bezdrátově připojeného tisku (její objem ale začne po roce 2020 klesat a na druhé příčce ji nahradí jiné segmenty – například zabezpečení a sledování interiérů).

Jednou z hlavních potíží, která nás v nejbližších letech v souvislosti s IoT čeká, je podle viceprezidenta výzkumu Gartner Alfonso Velosy rostoucí počet zařízení s IoT funkcí, jež budou uživateli (vč. podniků) nakupována a nasazována bez související podpory a nastavení pravidel vlastnictví dat či integrace do stávající podnikové infrastruktury a aplikací. CIO tak bude společně se svým týmem nucen vytvořit pravidla a architekturní přístup, který umožní byznysu podobná zařízení pořizovat a používat a zároveň ochránit podnik před potenciálními hrozbami a riziky.

Další informace o trendech v oblasti IoT naleznou uživatelé služeb Gartner v obsáhlé a podrobné prezentaci “Scenarios for the IoT Marketplace, 2019.”. Problematika internetu věcí a jeho dopadu na byznys i IT bude jedním ze stežejních témat podzimního Gartner Syposia, které proběhne 3. – 7. listopadu v Barceloně.

 

Trh koncových bodů IoT podle oboru, 2018-2020, celosvětově (miliardy instalovaných zařízení)
Obor 2018 2019 2020
Utility 0,98 1,17 1,37
Státní správa 0,4 0,53 0,7
Automatizace budov 0,23 0,31 0,44
Fyzická bezpečnost 0,83 0,95 1,09
Výroba a přírodní zdroje 0,33 0,4 0,49
Automotive 0,27 0,36 0,47
Poskytovatelé zdr. péče 0,21 0,28 0,36
Malo a velkoobchod 0,29 0,36 0,44
Informační odvětví 0,37 0,37 0,37
Doprava 0,06 0,07 0,08
Celkem 3,96 4,81 5,81
Zdroj: Gartner (srpen 2019)

Další komentáře

Kontejnery mají zlaté dno

Kontejnery mají zlaté dno – či přesněji letos a v následujících čtyřech letech ho podle odhadu analytiků Gartneru budou mít – během pěti let (2019-2024) se objem světového trhu nástrojů pro správu kontejnerů přiblíží hranici jedné miliardy dolarů (či přesněji 944 milionů), což představuje bezmála pětinásobný nárůst oproti 216 milionům dolarů v roce minulém. V globálních číslech IT financí se pochopitelně (prozatím) jedná o drobnou položku – nicméně roční míru růstu (CAGR) 39 % v severní Americe a...

Potřebujeme vůbec rozvodnou síť?

Potřebujeme vůbec rozvodnou síť? Ta otázka zní bláhově, ba nesmyslně – ovšem jen do okamžiku, než se podíváte například na to, jak rychle se rozvíjejí (a kolik stojí) technologie a řešení pro ostrovní energetické systémy (cena solárních panelů poklesla podle dat zveřejněných agenturou Bloomberg od roku 2010 o 85 %) a digitální technologie umožňující nové způsoby řízení a provozu v energetice. Rozvodnou síť pochopitelně potřebujeme, jak ale minulý týden během semináře pro účastníky z ČR,...