Jak třídit nové technologie a trendy

Nové technologie či trendy lze dnes počítat na stovky či tisíce – jen počet různých trendů či technologií a jejich dopadů souvisejících například s IoT (například v různých odvětvích) nebo zpracováním přirozeného jazyka (dotazy, odpovědi, interakce v různých situacích, oblastech či typech aplikací) lze v obou případech počítat přinejmenším na desítky. Řada trendů na sebe navíc přirozeně navazuje a navzájem se posiluje – kupříkladu data sbíraná IoT zařízeními jsou následně zpracována pomocí nových druhů pokročilé analytiky a strojového učení, aby následně výsledky či výstupy byly prezentovány přirozeným jazykem.

Podniky a jejich technologicky orientovaná oddělení – ať už jde o IT nebo výzkum a vývoj ale obvykle nemají kapacity na sledování všech potenciálně relevantních technologií a trendů ani ve vlastním odvětví, natož pak v sousedních vertikálách či napříč trhem. Analytici proto doporučují používat pro základní třídění a „filtraci“ nepodstatných či málo relevantních digitálních technologií tři jednoduchá kritéria:

  1. Tvorba nové hodnoty. Hledejte jasné obchodní příležitosti, které by nová technologie či trend mohl vytvořit či zpřístupnit, nebo známé situace (výzvy, příležitosti), které lze s jeho pomocí lépe řešit.
  2. Úroveň digitální „disrupce“. Zjistěte, zda by nasazení nové technologie či zavedení nového postupu (trendu) znamenalo zásadní změnu obchodního modelu vaší organizace, nebo vytvoření modelu zcela nového. Může daný trend nahradit stávající technologie či způsob jakým se tradičně „dělá byznys“? Nemusí jít přitom jen o váš vlastní byznys, ale také třebas o byznys vašich klíčových (technologických) dodavatelů. Nutnost zásadně změnit obchodní model je nejen překážkou, ale také hrozbou, pokud tak s výrazným předstihem získají zásadní výhodu vaši konkurenti.
  3. Druh dopadu – některé technologie a trendy mohou mít zásadní dopad výhradně na váš podnik, jiné promění také, nebo zejména, vaše okolí.

Trendy se pochopitelně projevují odlišně také s ohledem na specifika konkrétního trhu, země nebo regionu, nebo mohou mít z přirozené podstaty omezený dopad. Podstatná je také míra vyspělosti daného trhu – například s ohledem na jeho přijatelnost (zákazníky a/nebo společností) a případné budoucí předpisy a regulace. Konečně některé trendy a technologie mohou nejprve ovlivnit podniky interně (z hlediska fungování jejich IT či interních procesů), aby následně proměnily celý trh, nebo způsob jakým jsou zákazníkům poskytovány produkty a služby – jako to bylo v případě cloudu a SaaS.

Na trendy, které se organizace rozhodne sledovat, lze s ohledem na další vývoj reagovat pěti základními způsoby: ignorovat je, sledovat je blíže (monitorovat), mírnit jejich dopad, využít je ve stávajícím byznys modelu, nebo je využít coby nástroj transformace vlastního obchodního modelu.

Nové technologie a trendy budou hlavní náplní letošního Gartner Symposia/ITxpo, které proběhne 3.-7. listopadu v Barceloně.

Základní přehled klíčových rodících se technologií a hlavních trendů z letošní Hype Křivky rodících se technologií jsme již v Observeru rozebírali, naleznete jej na webu INSIDE.

 

Další komentáře

Připravte se na automatizaci práva

Právo je jednou z oblastí, kterou strojové učení mění rychleji, než by mnozí očekávali. Techniky, nástroje a řešení označované často souhrnně jako „AI“ – vedle zmíněného strojového učení jde nejčastěji o zpracování přirozeného jazyka na straně vstupu (dotaz) i výstupu. V praxi jde obvykle o virtuální právní asistenty, právní chatboty či tzv. „lawboty“ – tato řešení by podle odhadu analytiků měla v roce 2023 kompletně vyřizovat čtvrtinu interních právních dotazů a požadavků v právních a advokátních kancelářích. Jde...

Jedna unie, jedna nabíječka

  Takřka všemi přítomnými hlasy (582:40) schválil EP návrh standardizace nabíjecích konektorů. Nejde zatím nicméně o závaznou legislativu, ale o výzvu EK, aby připravila do poloviny letošního roku odpovídající legislativu – patrně v podobě direktivy. Součástí návrhu jsou kromě určení jednotného standardu (tím se téměř jistě stane USB Type-C či krátce USB-C) také pravidla zajištění kompatibility mezi různými nabíječkami a mobilními zařízeními (aby si zákazníci se zařízením nemuseli kupovat vždy novou nabíječku) či opatření pro...