Nepochopení a zpoždění digitalizace jako hlavní nastupující hrozby

Nepochopení či nesprávné uchopení digitalizace se podle nejnovějších průzkumů ve třetím čtvrtletí stalo hlavní nastupující hrozbou (emerging threat). Průzkumu, který provádí analytici Gartneru se čtvrtletní pravidelností již řadu let, dominovaly v minulém, a ještě na počátku letošního roku témata jako nedostatek zaměstnanců (zejména kvalifikovaných) nebo nárůst předpisů a regulací v oblasti ochrany soukromí. Již od přelomu roku se ale na čtvrtém a pátém místě objevily zpoždění digitální transformace (lagging digitalization) a její nesprávné uchopení/pochopení (digitalization misconceptions). „Tempo změn“, jež bylo novým rizikem číslo jedna ve druhém čtvrtletí, bylo dle pravidle po čtyřech čtvrtletích z žebříčku vyňato a přeřazeno mezi rizika etablovaná.

V posledních dvou čtvrtletích se obě „digitalizační“ hrozby žebříčkem posunuly ze čtvrtého a pátého místa (1Q19) na místo druhé a první (3Q19) – zároveň to znamená, že se z nich po čtyřech čtvletích přítomnosti v top 5 nových či nastupujících hrozeb staly hrozby etablované. „Ačkoliv hrozba externích makroekonomických rizik, jako je obchodní válka mezi USA a Čínou, dělá členům vrcholné exekutivy ve velkých podnicích nadále starosti, stojí za pozornost, že hned tři nejvýše umístěná nová rizika se v aktuálním žebříčku týkají interních provozních témat,“ zdůrazňuje viceprezident Gartner Risk and Audit Practice Matt Shinkman. „Exekutiva podniků řeší především své vlastní digitální strategie a zdroje nezbytné pro jejich realizaci.“

Tabulka: Top pět nastupujících rizik 4Q18-3Q19

Pořadí 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19
1 Nedostatek talentů Regulace ochr. soukromí Tempo změn Nepochopení digitalizace
2 Regulace ochr. soukromí Tempo změn Zpoždění digi. transformace Zpoždění digi. transformace
3 Tempo změn Nedostatek talentů Nedostatek talentů Strategické předpoklady
4 Zpoždění digi. transformace Zpoždění digi. transformace Nepochopení digitalizace Umístění dat (geografické)
5 Nepochopení digitalizace Nepochopení digitalizace Umístění dat (geografické) Americko-čínské obch. vztahy

Zdroj: Gartner (říjen 2019)

Nepochopení digitalizace uvedlo jako hlavní riziko v rámci průzkumu Emerging Risks Monitor Report 52 % procent respondentů, zpoždění digitální transformace pak 51 %. Nejnovější průzkum proběhl mezi 144 členy seniorní exekutivy napříč odvětvími celosvětově. Vůbec nejvyšší podíl členů exekutivy obávajících se problémů s nepochopením či zpožděním digitalizace je aktuálně v podnicích z oblasti IT a telekomunikací – 75 %, následují banky, kde se 7 z 10 respondentů obává zpoždění digitální transformace.

Digitální transformace trápí také podnikové stratégy - ti v letošním roce uváděli v průzkumech Gartneru pomalé tempo digitální transformace a nedostatek digitálních dovedností v podniku mezi hlavními problémy ve více než polovině případů. Digitalizace přitom typicky dopadá na čtyři klíčové oblasti obchodu: byznys funkce, modely ziskovosti, hodnotové propozice a chování zákazníků. V této situaci uvádí jen asi třetina (35 %) podnikových stratégů, že si jsou jisti o tom jaké investice a iniciativy je třeba pro rozvoj budoucích obchodních modelů rozjet a pouhá pětina má jasno v tom, jak tyto změny pozitivně ovlivní jejich organizace. Méně než desetina (8%) pak vnímá jasný souhlas a podporu těmto změnám ze strany nejvyššího vedení podniku.

"Naše data naznačují, že vrcholné vedení podniků postrádá důvěru v tranformační změny obchodních modelů - a to i v situaci, kdy již probíhají," vysvětluje Matt Shinkman. "Aby minimalizovaly riziko digitalizačních přešlapů, měly by organizace provádět transformaci byznysu inkrementálně, tak aby v každém kroku mohly získat a vyhodnotit dosavadní zkušenosti i další postup. Uspořádání transformace obchodního modelu do menších, samostatných projektů zmírňuje riziko otřesu."

Uživatelé služeb Gartner s programem zahrnujícím materiály CEB mají k dispozici podrobnosti ve studii Business Model Change in Digital Era a v záznamu webináře 3Q19 Emerging Risks Report and Monitor.

 

 

Další komentáře

Marketing se propadá, IT stabilně poroste

Zatímco marketingové rozpočty podle analýz Gartneru meziročně poklesly takřka na polovinu (z 11 % obratu v roce 2020 na 6,4 % obratu v roce 2021, viz trh v číslech), výdaje na IT čeká podle odhadu analytiků ještě o něco větší oživení, než původně očekávali – jejich bezmála devítiprocentní globální meziroční růst (přesněji o 8,6 %) se projeví zejména v segmentech podnikového SW, zařízení, IT služeb a systémů datových center, pouze komunikační služby porostou v celosvětovém měřítku výrazně pomaleji...

Čtyři vzorce chování při nákupu technologií

Jak se dnes IT oddělení a jejich mateřské organizace chovají při nákupu technologií a jak dobře umějí jít dodavatelé jejich měnícím se návykům „naproti“? To je otázka, na kterou hledal odpověď tým analytiků Gartneru vedený viceprezidentkou výzkumu Christy Fergusonovou. „Technologické firmy často zpracovávají GTM (Go-To-Market) strategie na základě omezených znalostí toho, jakým způsobem dnes velké podniky dělají nákupní rozhodnutí. S tím, jak se zvětšuje velikost typických nákupních týmů, roste význam tzv. ideálních zákaznických profilů....