Top 10 technologických trendů pro státní a veřejný sektor v letech 2019-2020

Státní a veřejná sféra rychle dohání „digitální zpoždění“, které v řadě zemí nabrala za komerční sférou. Dokazuje to i skutečnost, že digitální společnost patří mezi hlavní témata letošního Gartner IT Symposia. Analytici v souvislosti s tím připravili seznam top 10 technologických trendů pro státní a veřejný sektor v letech 2019-2020. Seznam je určen především CIO ve státní sféře, aby mohli nastavit plán, načasování a priority technologických investic (nejde tedy o technologie či trendy s nimiž CIO a IT oddělení ve veřejné sféře tráví aktuálně nejvíc času). Jejich význam se také liší s ohledem na úroveň veřejného sektoru (národní, regionální, lokální) – nejsou proto řazeny dle významu.

Adaptivní bezpečnost (adaptive security)

Přistup k riziku, důvěře a bezpečnosti jako neustále se měnícímu a adaptivnímu procesu, který očekává a zmírňuje neustále se vyvíjející kybernetické hrozby dle filozofie „neexistuje nic jako dokonalá ochrana“.

Občanská digitální identita (citizen digital identity)

Digitální identita a její ověřování je základním předpokladem poskytování digitálních služeb státu. Řada států je bohužel právě v této oblasti pozadu.

Vícekanálová interakce s občanem (multichannel citizen engagement)

Stát by měl být schopen kanály, které preferují sami občané – ať už jde o osobní kontakt, telefon,  mobilní aplikace nebo třeba hlasové rozhraní s virtuálním asistentem. Celosvětově dnes již více než polovina

Agilní design (agile by design)

Digitální veřejné služby nejsou (ostatně stejně jako digitální byzynys) investicí typu „spustit a nechat běžet“. CIO státní správy musí prosadit odlišné, responsivnější prostředí založené na agilním přístupu, který dokáže pokrýt současné i budoucí, průběžně se měnící požadavky a potřeby.

Digitální produktové řízení (digital product management)

V průzkumu 2019 Gartner CIO Survey uvedli více než dvě třetiny CIO ve státní sféře, že plánují zavést, nebo již zavedli principy digitálního produktového řízení (DPM) nahrazující obvykle tradiční „waterfall“ metody projektového řízení.  Více o DPM například ve videu s VP Gartner Research M. Hotlem.

 

Dokončení z INSIDE Observer

Cokoliv jako služba (XaaS, anything as a service)

XaaS pokrývá plnou škálu IT služeb doručovaných prostřednictvím cloudu na bázi předplatného. Výsledky 2019 Gartner CIO Survey naznačují, že 39 % organizací ve státní sféře plánuje vydat největší část dodatečných prostředků (navýšení rozpočtů) právě za cloudové služby.

Sdílené služby 2.0 (shared services 2.0)

Centralizace a sdílení služeb patří mezi tradiční témata státní správy, výsledky (úspory, efektivita) byly ale doposud spíše diskutabilní. Koncept sdílených služeb 2.0 se nezaměřuje primárně na úspory, ale na schopnost zajistit provozní funkce s vyšší přidanou hodnotou jako je například zabezpečení napříč organizací, správa identit, platformy, nebo analytika.

Digitálně vybavení zaměstnanci (digitally empowered workforce)

Spokojenost (a výkonnost) zaměstnanců je ve stále větší míře provázána s moderním digitálním pracovištěm, zároveň se jedná o jednu z oblastí, v nichž státní správa za komerční sférou nejvíce zaostává. Pro vznik autonomnějších týmů je ale třeba jak odpovídající vzdělávání, tak i technologie a možnost autonomně na digitální projektech fungovat (to poslední bude ve státní sféře dost možná největším oříškem...).

Všudypřítomná analytika (analytics everywhere)

Všudypřítomná a vše prostupující (pervasive) analytika znamená, že funkce analytického a datově orientovaného typu jsou dostupné napříč aplikacemi, pozicemi a pracovními postupy tam, kde je možné/vhodné je využít. Jde o to posunout také státní sektor od principu reportingu a informací o tom co se stalo, směrem k autonomním procesům umožňujícím lépe se rozhodovat v reálném čase (pochopitelně nakolik to dané prostředí a předpisy umožňují).

Rozšířená inteligence (augmented intelligence)

Analytici Gartneru již dříve doporučili aby CIO uvažovali o AI nikoliv jako o "umělé inteligenci", ale "rozšířené inteligenci" - tedy součinnosti pracovníků a strojového učení s cílem zvýšit kognitivní výkonnost.

 

Trendy, technologie a témata pro státní správu a samosprávy budou součástí programu Gartner IT Symposium/Xpo 3.-7. listopadu v Barceloně, nejdůležitějšího setkání CIO a exekutivy odpovědné za IT a digitální strategie v korporátní sféře a veřejném sektoru.

 

Další komentáře

4 klíčové tech trendy pro obchod

Gartner Hype Cycle for CRM, 2019

“Technologie již není možné prostě házet obchodnímu týmu na hlavu a doufat, že jim nějak pomohou,“ říká senior analytik Gartneru Adnan Zijadic o technologiích a trendech které promění v nadcházejících pěti až deseti letech svět obchodu. Hype křivka CRM prodejních technologií (Gartner Hype Cycle for CRM Sales Technology, 2019) jich obsahuje několik desítek, přičemž asi čtvrtina je ve fázi produktivity (vyspělosti) nebo se k ní blíží. Naleznete na ní ale také technologie, které jsou na samém...

Jak třídit nové technologie a trendy

Nové technologie či trendy lze dnes počítat na stovky či tisíce – jen počet různých trendů či technologií a jejich dopadů souvisejících například s IoT (například v různých odvětvích) nebo zpracováním přirozeného jazyka (dotazy, odpovědi, interakce v různých situacích, oblastech či typech aplikací) lze v obou případech počítat přinejmenším na desítky. Řada trendů na sebe navíc přirozeně navazuje a navzájem se posiluje – kupříkladu data sbíraná IoT zařízeními jsou následně zpracována pomocí nových druhů pokročilé analytiky a...