Připravte se na automatizaci práva

Právo je jednou z oblastí, kterou strojové učení mění rychleji, než by mnozí očekávali. Techniky, nástroje a řešení označované často souhrnně jako „AI“ – vedle zmíněného strojového učení jde nejčastěji o zpracování přirozeného jazyka na straně vstupu (dotaz) i výstupu. V praxi jde obvykle o virtuální právní asistenty, právní chatboty či tzv. „lawboty“ – tato řešení by podle odhadu analytiků měla v roce 2023 kompletně vyřizovat čtvrtinu interních právních dotazů a požadavků v právních a advokátních kancelářích. Jde pochopitelně o popis stavu především v anglosaském světě, kde jsou tyto technologie díky vysokému podílu či převaze zvykového práva používány odlišně (a mají potenciálně větší přínos), nicméně změny a dopady podobného charakteru lze s jistou prodlevou (danou též nutností adaptace na lokální jazykové prostředí) očekávat i u nás.

Mezi hlavní možné přínosy řešení, jako jsou virtuální právní asistenti, by mělo patřit zefektivnění (částečná automatizace) příjmu právních případů a požadavků, automatizace jejich třídění / klasifikace, určení potřebných kontrol či úkonů i různá míra automatizace standardizovaných právních postupů. Virtuální právní asistenti mohou být také psychologicky přijatelnější z hlediska anonymity nahlašování či vyřizování citlivých témat (např. whistleblowing).

Dopad těchto „automatizačních technologií“ na chod právních firem či oddělení bude pochopitelně podobný jako v jiných oblastech – zvýšení produktivity, potenciální (ale nikoliv garantované) zvýšení spokojenosti zaměstnanců a možnost přesměrovat ty nejkvalifikovanější pracovníky na úkoly s nejvyšší přidanou hodnotou.

S postupným rozšiřováním chatbotů a virtuálních asistentů do běžného života se právní automatizace dostane i ke klientům právních firem. Jednoduchými příklady byly například LawBot a DivorceBot, projekty studentů z Cambridge University, které již sice nejsou dostupné (na doméně LawBot je pouze informační portál), během svého provozu ale nabízely základní informace o trestním právu a dalších právních předpisech obecně a specificky v oblasti rozvodového řízení. Stavět podobné služby na platformách jako je IBM Watson, Slack či Amazon Lex je až nebezpečně snadné.

Analytici Gartneru proto doporučují právním firmám i oddělením přistupovat k nasazování či využívání právních chatbotů s nejvyšší opatrností: „Nekvalitní právní chatbot může v konečném důsledku právní oddělení zatížit ještě více. V lepším případě bude nutné veškeré výstupy a interakce bota zkontrolovat a opravit ručně, v horším půjde především o nápravu poškozené reputace firmy,“ vysvětluje ředitel Gartner Legal & Compliance Zack Hutto.

Pokračování z INSIDE Observer...

Dnes se automatizace v právním světě týká zejména přípravy komerčních smluv – jen 5 % právních kanceláří dnes zpracovává všechny nové smlouvy ručně takříkajíc „na zelené louce“. Oblast obchodních kontraktů ale čeká jiná forma automatizační revoluce, z níž právníci nebudou mít velkou radost – chytré smlouvy na bázi bločenky (blockchainu). Ty budou velmi zajímavé v situacích, kde je třeba uzavírat, pokud možno zcela automaticky, velké množství závazných smluv, a to bez zapojení tradičního prostředníka (banky, escrow agenta či právního zástupce). Analytici doporučují, aby se zejména vedoucí pracovníci odpovědní za oblast dat a analytiky začali o automatické kontrakty na bázi blockchainu zajímat již nyní – budou totiž klíčem k automatizaci jednodušších obchodních procesů. Navíc mohou přinést některé dílčí změny v oblasti kvality a dostupnosti dat (analytici hovoří o zvýšení kvality dat až o 50 % a snížení dostupnosti dat o 30 %).

Technologické trendy v oblasti práva a právních služeb shrnuje pro klienty Gartneru studie „Predicts 2020: Corporate Legal and Compliance Technology.” Bezplatně všem pak je dostupný webinář Gartner Predicts 2020: Legal Tech Trends You Need to Know.

Více o tématu chytrých smluv na bázi blockchainu se klienti Gartneru dozví ve studii: “Data and Analytics Leaders Need to Focus on Blockchain Smart Contracts Now.”

Další komentáře

Epidemie a pandemie technologií

Technologický i společenský vývoj je občas posunut notný kus vpřed díky událostem, jež je (v jejich konkrétní podobě a dopadu) stěží možné předvídat. To je i případ epidemií jako SARS a současná COVID-19 (případně 2019-nCOV, SARS-2 nebo prostě koronavirus). Jak si velmi správně vzpomněli autoři na portálu Techcrunch, byla právě epidemie SARS v roce 2002 a s ní spojená opatření a omezení okamžikem, který posunul vpřed svět čínské e-commerce. Nakupování na internetu se náhle stalo víc než...

SAP ECC: Jedeme dál! Příští stanice 2030.

To, že SAP oznámil prodloužení podpory Business Suite 7 do roku 2027 (respektive 2030) právě v den, kdy v Praze proběhl brífink s analytiky Gartneru Paulem Schenckem a Robertem Saccem (mezi jehož stěžejní témata patřil i doposud platný „deadline“ podpory na konci roku 2025), je svým způsobem příznačné. Ustoupení tlaku zákazníků se dalo očekávat (ostatně jako nejpravděpodobnější variantu jej jen pár hodin před oznámením SAPu uváděli i oba analytici), nicméně jde jen o dvouletý...