Daily Archives: 3.3.2020

Speciál: Gartner - připravenost na pandemie a krizová opatření, řízení rizik, práce na dálku

Snaha minimalizovat paniku související s postupující epidemií nemoci COVID-19 by měla zahrnovat i připravenost, analýzu možných dopadů karanténních a dalších opatření i přípravu alternativních scénářů pro práci na dálku (včetně pravidel, politik, best practice pro řízení týmů atd.). Analytici Gartneru již dříve zpracovali studie a materiály v oblasti řízení podnikových rizik a práce na dálku, které doplnili o aktuální odhady dopadu COVID-19. Klienti-uživatelé služeb Gartner je naleznou v níže uvedených studií.

Některé studie jsou dostupné jen v případě vybraných programů (EXP, supply chain), kontaktujte případně svého Gartner AE nebo EP.

Obecná připravenost na pandemie a krizová opatření

Toolkit: Pandemic Preparedness Briefing

//www.gartner.com/document/3981287

Průvodce a seznam opatření/doporučení pro sestavení kompletního plánu pandemické připravenosti.

The Pillars of Pandemic Planning

//www.gartner.com/document/code/719682

Jak reagovat na koronavirus a další nastupující rizika – pandemie nejsou klasickým typem rizika, nastupují často pozvolna, mohou ale udeřit i poměrně náhle a vyžadují konzultace s novým typem třetích stran (epidemiologové) nebo jejich zapojení při vyhodnocení rizik. Studie vám umožní se na takovou situaci lépe připravit.

The Business Impact Analysis: A Digital Business Essential

//www.gartner.com/document/3891507

Obecná pravidla a doporučení pro řízení rizik v rámci digitálních obchodních modelů (digitálního byznysu), jak použít rámcovou analýzu dopadů na byznys (BIA) při navrhování kolaborativních postupů a opatření při narušení provozu.

 

Specifický dopad COVID-19 na odvětví IT služeb

Gartner Invest Analyst Insight: SARS Proxy Points to Minimal Impact of Coronavirus on IT Services Industry

//www.gartner.com/document/3980242

Kolem dopadů na celkové výdaje v technologických segmentech panuje značná nejistota, studie upozorňuje na zkušenosti a data z podobných událostí v minulosti.

Market Guide for Emergency/Mass Notification Services

//www.gartner.com/document/3957360

Nouzové notifikační služby jsou v současné době nezbytnou součástí komunikace interně i externě (na úrovni organizací, územních celků i států), studie nabízí přehled trhu a doporučení při nákupu těchto služeb.

 Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide

//www.gartner.com/document/3957353

Nástroje a řešení pro řízení byznys kontinuity dnes zahrnují vedle IT disaster recovery také krizové řízení a řízení rizk, v nadcházející situaci může být tedy daný magický kvadrant velmi relevantní.

 

Studie týkající se práce na dálku

How to Cultivate Effective 'Remote Work' Programs

//www.gartner.com/document/3845967

Stále více zaměstnavatelů motivuje své zaměstnance k práci na dálku v rámci snahy o snížení či zpomalení růstu nákladů na kancelářské prostory. Základní úvodní kroky pro spuštění programu práce na dálku ale pochopitelně platí i v případě jiných důvodů – například karantény.

Overcome the Fears, Embrace the Benefits and Launch a Remote Work Pilot Program

//www.gartner.com/document/3913611

Řada vedoucích pracovníků se zavedení programů práce na dálku obává – například z hlediska dohledu nad zaměstnanci, bezprostřední komunikace a interakce nad projekty apod. Studie ukazuje, že program práce na dálku může naopak výkonnost a konkurenceschopnost organizace zvýšit (například lepší retencí klíčových a zkušených pracovníků), je-li správně uchopen a řízen.

Toolkit: Remote Work Policies

//www.gartner.com/document/3938563

Zásadní pro úspěch práce na dálku je správné nastavení pravidel a politik, vyjasňujících například odpovědnost zaměstnanců a manažerů. Studie nabízí template pro vytvoření takových pravidel.

 

Informace týkající se dopadu narušení dodavatelských řetězců:

Supply Chain Brief: Navigating Procurement Challenges From Coronavirus Outbreak

//www.gartner.com/document/3980819

Supply Chain Brief: Global Supply Chains Prepare for Impact From Coronavirus

//www.gartner.com/document/3980374

Supply Chain Brief: Global Logistics Networks Disrupted by Coronavirus

//www.gartner.com/document/3980868

Supply Chain Brief: Coronavirus Stresses Global Healthcare Supply Chains

//www.gartner.com/document/3981576