COVID-19: Volně dostupné studie a materiály Gartner (v angličtině)

COVID-19: Volně dostupné studie a materiály Gartner (v angličtině)

(Tyto studie byly v době přípravy tohoto speciálu dostupné bezplatně)*

Koronavirus vyžaduje, aby lídři odpovědní za nákup či dodavatelské řetězce rozšířili (upravili) své rozhodovací postupy / Coronavirus Requires Supply Chain Leaders to Adopt Enhanced Decision-Making Abilities

Jedním z významných a přesto snadno přehlédnutelných rizik při krizovém řízení a reakcích na situaci a opatření kolem COVID-19 jsou chybná rozhodnutí - zejména v oblasti nákupu a dodavatelských řetězců, které jsou, vedle lidských zdrojů, často pod největším tlakem. Analytici Gartneru sestavili, i na základě zkušeností z Číny, která problému čelila bezmála před dvěma měsíci, rozhodovací matici, která naznačuje, jaké faktory je vhodné při rozhodování pod tlakem omezit. Studie je v současné době dostupná bezplatně*. //www.gartner.com/doc/3980983

Decision Constraints Impact Overview Matrix

 

Jak rozvíjet efektivní politiky práce na dálku / How to Cultivate Effective 'Remote Work' Programs

V minulosti existovala při úvahách o zavedení programu práce na dálku čtveřice poměrně jednoduchých otázek, na které bylo pedevším třeba odpovědět:

  1. Věříme dostatečně zaměstnancům, abychom je nechali pracovat "bez dozoru"?
  2. Je práce, kterou vykonávají, takové povahy, že může být dělána na dálku?
  3. Máme zaměstnance, kteří chtějí pracovat na dálku?
  4. Máme technologie a infrastrukturu, které práci na dálku podporují?

V současné situaci se zásadní otázky smrskly na číslo 2 a 4. To ale neznamená, že otázky číslo jedna a čtyři ztratily na relevanci - naopak, v situaci, kdy se přechod na práci z domova stává když ne nutností, pak jednoznačně preferovanou variantou, není možné rezignovat na udržení efektivity a výkonnosti zaměstnanců. Jak v takovém případě využít principy autority, odpovědnosti, sounáležitosti, jak správně analyzovat odpovědnost a úkoly a nastavit správná očekávnání, nebo jak provádět zátěžové testy související s infrastrukturou, ale také jaké přínosy lze očekávat nastiňuje studie, která je v současné době dostupná bezplatně*. //www.gartner.com/doc/3845967

*dostupnost se může změnit.