Karanténa: čytři důležité otázky pro každou organizaci

Výjimečný stav a karanténní opatření nařízená ve snaze zpomalit šíření epidemie koronaviru vyřešil některá z dilemat, jimž se podniky v posledních dnech a týdnech věnovaly, některým otázkám ale dává novou urgenci a řadu nových nastoluje. Například otázky, zda zakazovat cesty služební nebo dokonce nedoporučovat ty soukromé – ať už zahraniční či tuzemské, vyřešila vláda za nás. Zajištění případného návratu těch, kdo v zahraničí byli, se přerušením dopravního spojení naopak zásadně zkomplikovalo – natolik, že ti, kteří se během víkendu letecky dostali například jen do Vídně či Mnichova, uvažují o několikakilometrovém pochodu přes některý z otevřených přechodů ve stylu Járy Cimrmana (v kabátu a s kufrem).

Vedení většiny firem ale nejspíš bude řešit jiné otázky, pakliže si na ně neodpovědělo již v minulém týdnu, například:

  • Jsme schopni fungovat při 25 % nebo dokonce vyšším výpadku pracovní síly? Je v takovém případě mezi zaměstnanci dostatečná zastupitelnost, zejména na provozně klíčových pozicích?
  • Umíme zajistit vhodné ochranné pomůcky jako jsou roušky či ústenky a odpovídajícím způsobem pravidelně dekontaminovat či dezinfikovat pracoviště (včetně ventilace či klimatizace, přístrojů či nástrojů a měkkých materiálů) a máme dostatečně bezpečné prostředí pro jejich stravování?
  • Jaké eskalační procedury či jiné nástroje máme pro dostatečně rychlé rozhodování o případných dalších opatřeních na pracovišti? Máme tým pro krizové řízení se členy dostupnými neustále a dostatečně seznámenými s tím, co se od nich očekává?
  • Jsme skutečně připraveni, jak infrastrukturou, tak z hlediska governance či bezpečnostních pravidel na přechod vysokého procenta zaměstnanců na dlouhodobou práci na dálku? A budeme v takovém případě schopni zajistit back-end i front-end procesy, řídit projekty či agilní týmy stejně efektivně, jako v kancelářích?

Zatímco na první otázku si každá organizace musí upřímně odpovědět sama a druhá je do značné míry závislá na okolnostech a schopnosti improvizovat – příkladem budiž firmy které si připravují vlastní dezinfekce (z dnes žel již obtížně dostupných surovin jako kosmetický líh či izopropylalkohol) – jako výrobce 3D tiskáren Průša Research, jejichž opatření z předchozích dvou týdnů byla taktéž příkladná.  Stejně tak se lze inspirovat nemocnicemi vyrábějícími si vlastní pratelné roušky (ve firmách bude nicméně obtížné nastavení odpovídajících procesů na jejich bezpečný sběr a praní).

S otázkou třetí a čtvrtou se vám (podobně jako minule) v Observeru pokusíme pomoci rozšířeným speciálem s odkazy na studie Gartneru (pro klienty/uživatele) i na volně dostupné Webináře a další materiály.

P.S. Je potěšitelné, že v české IT komunitě se našlo v podobě skupiny Covid19cz dost těch, kteří chtějí pomoci způsobem, jenž jsme naznačili v komentáři před dvěma týdny. Doufejme že půjde o skutečnou pomoc a nikoliv o PR cvičení (jak se mohlo zdát v některých včerejších mediálních výstupech).

Další komentáře

Kanceláře duchů

Pandemie vedla k dočasnému i trvalému poklesu vytíženosti tradičních kanceláří – podle analytiků tato změna ale zároveň v budoucnu povede k růstu poptávky po chytrých kancelářích se zdravým pracovním prostředím. „Z důvodu pandemie a karanténních opatření zůstává řada kanceláří z velké části neobsazených, neboť zaměstnanci pracují na dálku. S tím, jak jsou postupně uvolňována opatření, se do práce vracejí zaměstnanci, kteří se ale nyní výrazně více zajímají o své zdraví a bezpečnost,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartner Gavin Tay. „Kanceláře, které...

Osm technologických trendů pro dodavatelské řetězce

Dodavatelské řetězce patří letos mezi nejpostiženější segmenty většiny ekonomik (respektive ekonomiky globální) – jejich zotavení nenapomáhá ani skutečnost, že většina podniků je v této oblasti poměrně konzervativní a jen velmi opatrně nasazuje nové aplikace a technologie. Podle Christiana Titze, viceprezidenta a analytika Gartner Supply Chain Practice je jen asi pětina firem v oblasti dodavatelských řetězců ochotna vyzkoušet či nasadit “mladé” technologie. Analytici Gartneru i proto připravili seznam osmi technologických trendů, jimž by podniky měly...