Karanténa: čytři důležité otázky pro každou organizaci

Výjimečný stav a karanténní opatření nařízená ve snaze zpomalit šíření epidemie koronaviru vyřešil některá z dilemat, jimž se podniky v posledních dnech a týdnech věnovaly, některým otázkám ale dává novou urgenci a řadu nových nastoluje. Například otázky, zda zakazovat cesty služební nebo dokonce nedoporučovat ty soukromé – ať už zahraniční či tuzemské, vyřešila vláda za nás. Zajištění případného návratu těch, kdo v zahraničí byli, se přerušením dopravního spojení naopak zásadně zkomplikovalo – natolik, že ti, kteří se během víkendu letecky dostali například jen do Vídně či Mnichova, uvažují o několikakilometrovém pochodu přes některý z otevřených přechodů ve stylu Járy Cimrmana (v kabátu a s kufrem).

Vedení většiny firem ale nejspíš bude řešit jiné otázky, pakliže si na ně neodpovědělo již v minulém týdnu, například:

  • Jsme schopni fungovat při 25 % nebo dokonce vyšším výpadku pracovní síly? Je v takovém případě mezi zaměstnanci dostatečná zastupitelnost, zejména na provozně klíčových pozicích?
  • Umíme zajistit vhodné ochranné pomůcky jako jsou roušky či ústenky a odpovídajícím způsobem pravidelně dekontaminovat či dezinfikovat pracoviště (včetně ventilace či klimatizace, přístrojů či nástrojů a měkkých materiálů) a máme dostatečně bezpečné prostředí pro jejich stravování?
  • Jaké eskalační procedury či jiné nástroje máme pro dostatečně rychlé rozhodování o případných dalších opatřeních na pracovišti? Máme tým pro krizové řízení se členy dostupnými neustále a dostatečně seznámenými s tím, co se od nich očekává?
  • Jsme skutečně připraveni, jak infrastrukturou, tak z hlediska governance či bezpečnostních pravidel na přechod vysokého procenta zaměstnanců na dlouhodobou práci na dálku? A budeme v takovém případě schopni zajistit back-end i front-end procesy, řídit projekty či agilní týmy stejně efektivně, jako v kancelářích?

Zatímco na první otázku si každá organizace musí upřímně odpovědět sama a druhá je do značné míry závislá na okolnostech a schopnosti improvizovat – příkladem budiž firmy které si připravují vlastní dezinfekce (z dnes žel již obtížně dostupných surovin jako kosmetický líh či izopropylalkohol) – jako výrobce 3D tiskáren Průša Research, jejichž opatření z předchozích dvou týdnů byla taktéž příkladná.  Stejně tak se lze inspirovat nemocnicemi vyrábějícími si vlastní pratelné roušky (ve firmách bude nicméně obtížné nastavení odpovídajících procesů na jejich bezpečný sběr a praní).

S otázkou třetí a čtvrtou se vám (podobně jako minule) v Observeru pokusíme pomoci rozšířeným speciálem s odkazy na studie Gartneru (pro klienty/uživatele) i na volně dostupné Webináře a další materiály.

P.S. Je potěšitelné, že v české IT komunitě se našlo v podobě skupiny Covid19cz dost těch, kteří chtějí pomoci způsobem, jenž jsme naznačili v komentáři před dvěma týdny. Doufejme že půjde o skutečnou pomoc a nikoliv o PR cvičení (jak se mohlo zdát v některých včerejších mediálních výstupech).

Další komentáře

Váš byznys už nejspíš je alespoň zčásti modulární a komponovaný

Opakované otřesy a narušení byznysu v letošním roce dosta­ly do popředí téma, na které většina podnikových lídrů v posledních letech takřka pře­stala myslet: odolnost jejich organizace, obchodního a pro­vozního modelu. Podle ana­lytiků Gartneru je odpovědí na tuto výzvu posun směrem k větší modularitě – kompo­novanému přístupu, který činí podniky nejen odolnějšími, ale také udržitelnějšími a celospolečensky smyslu­plnějšími. „Komponovaný byznys představuje přirozené urychlení digitálního byznysu, který je pro většinu podniků již každodenní realitou,“ říká viceprezident Gartneru,...

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky byly minulý týden zveřejněné už tradičně u příležitosti zahájení konferenční série Gartner IT Symposium/XPO 2020. Ta se letos uskuteční v plně virtuální formě – v Evropě se tak stane 9.–12. listopadu. Účastníci virtuálního sympozia z ČR a SR se kromě bohatého programu Gartneru mohou těšit také na dopolední lokální program – meet-upy a přednášky s českými CIO a IT lídry. Nové předpovědi reflektují měnící se situaci ve světě technologií, jak...