Vybrané studie a materiály k tématu byznys kontinuity a ekonomického otřesu (v angličtině)

Vybrané studie a materiály k tématu byznys kontinuity a ekonomického otřesu (v angličtině)

(níže uvedené materiály jsou dostupné klientům - vyžadují předplatné služby Gartner)**

Sada nástrojů pro hodocení efektivity plánů obnovy po narušení chodu podniku / Toolkit: Assessing the Effectiveness of Recovery Plans Following a Business Disruption

Sada nástrojů (toolkit) v podobně připravené tabulky / formuláře pro vyhodnocení schopnosti organizace reagovat na krizové situace byla připravena již v roce 2018 (v datábázi Gartneru je proto vedena coby "archivní" výzkum), i v současné době může velmi dobře posloužit - buď jako přehled oblastí, které byste v rámci reakce na výjimečnou situaci a souvisejícího plánu obnovy měli pokrýt, nebo k operativnímu zhodnocení vašich stávajících recovery plánů. Zahrnuje sekce pro hodnocení:

 • celkové hodnocení krizových a podpůrných plánů,
 • postupy krizového řízení,
 • správa aktiv a vybavení,
 • řízení lidských zdrojů,
 • řízení byznys procesů,
 • obnovy IT systémů (disaster recovery),
 • dodavatelů/poskytovatelů služeb,
 • interakce se zákazníky,
 • interakce se státem/NGO,
 • zpracování pojistných událostí,
 • osobního hodnocení.

Více v Toolkitu a doprovodném dokumentu: //www.gartner.com/document/code/365021

Plánování scénářů pro ekonomicky nejistá období / Scenario Planning for Economic Uncertainty 

Po první reakci na karanténu a další opatření související s COVID-19 přichází čas na modelování a plánování možných scénářů dalšího vývoje. Koronavirus představuje naprosto bezprecedentní distrupci (pro některé firmy v pozitivním, pro většinu ale v negativním smyslu), to ale znamená, že na něj lze použít základní postupy pro modelování možných scénářů dalšího vývoje a přípravy na ně - a právě k tomu slouží tato stručná studie rozebírající čtyři základní "diagnostické" otázky:

 • Jak se změní poptávka po našich produktech/službách?
 • Jak se změní nabídka našich produktů/služeb?
 • Jakou strategii můžeme (nebo bychom měli) zvolit?
 • Jakým rizikům budeme vystaveni, nebo se danou strategií vystavíme?

Více ve studii (7 minut čtení): //www.gartner.com/document/3941881

 

Video: How to Ensure Business Continuity in the Face of the Coronavirus (GTP)

www.gartner.com/doc/3981851

 

**Není-li materiál v rámci vašeho předplatného služeb Gartner dostupný, obraťte se prosím na svého Gartner AE či EP.