Čeho se byznys bojí

Omyly a chyby týkající se strategických předpokladů, plánů či očekávání zůstávají nejvýznamnějším „nastupujícím“ rizikem v hodnocení členů nejvyšší exekutivy, které Gartner každé čtvrtletí dotazuje v rámci průzkumu „Emerging Risk Monitor“. Jak ale poznamenávají analytici, zatímco dříve byla za tímto rizikem „neurčitá“ nejistota, během prvního čtvrtletí se stala nejistotou určitou jejímž jmenovatelem byla počínající pandemie koronaviru. V řadě odvětví je proto třeba tvořit zcela nové strategické plány od nuly – navíc se značnou dávkou nejistoty.

Podobně kyberneticko-fyzická konvergence se na druhé příčce sice drží již druhé čtvrtletí, nicméně související důvody se zásadně změnily – zatímco dříve šlo spíše o problémy související s digitálními obchodními modely, na sklonku prvního kvartálu začala hrát roli zejména konvergence procesní související s karanténou (práce na dálku apod.). Do top 5 rizik (viz infografika trhu v číslech) se na páté příčce vrátila makroekonomická stagnace (obavy ze zpomalení či propadu ekonomiky se objevovaly již v roce 2018) – to že je až na páté pozici souvisí nejspíš i s tím, že se jedná o data za první čtvrtletí, kdy se zejména v USA ještě dopady pandemie a karanténních opatření plně neprojevily.

Během diskusí analytiků s top exekutivou na přelomu prvního a druhého čtvrtletí se navíc objevily tři nová významná rizika:

Byznys kontinuita – zejména v souvislosti s nepřipraveností manažerů odpovědných za řízení rizik na dlouhodobou, všeobecnou (všudypřítomnou) práci na dálku a související řízení bezpečnostních politik a produktivity zaměstnanců. Na druhém místě pak v souvislosti s narušením dodavatelských řetězců, jejich rychlým přehodnocováním a tvorbou nouzových plánů.

Obecný dopad na řízení rizik – problémem je už samotné zařazení COVID-19 do spektra rizik a hodnocení jeho dopadu na jiná, dříve existující rizika. Některé týmy to řeší častějším vyhodnocováním a přehodnocováním rizik, užitečné může být i přehodnocování celkové ochoty organizace různá rizika podstupovat.

Jak (jinak) může ERM pomoci – v některých organizacích se vedoucí pracovníci odpovědní za řízení rizik zapojují například do procesu úsporných opatření tak, aby případné škrty nevystavily podnik do budoucna jiným významným rizikům na straně jedné a na straně druhé, aby nedocházelo k neadekvátnímu vyhýbání se riziku.

Klienti – uživatelé služeb Gartner naleznou další informace, tipy, doporučení a zejména zkušenosti vycházející z diskusí vedení byznysu s analytiky ve studii ERM Considerations for COVID-19: Lessons From Client Discussions. Bezplatně dostupný podrobnější přehled nových/nastupujících rizik je pak k dispozici na webu Gartneru: Emerging Risk Trends.

 

 

 

Další komentáře

Analytické okamžiky

Analytický okamžik je poměrně nový pojem – jestliže jste se setkali s podobným pojmem byznys okamžik (business moment), budete asi tušit, co znamená. Byznys okamžik je klíčovým momentem, v němž se spouští řetězec událostí vedoucí typicky k realizaci jedné či více obchodních transakcí. Například rozbití okna při živelní události je takovým okamžikem – jde o počátek pojistné události, která musí projít procesy hlášení, schválení a pojistného plnění na straně pojišťovny a zároveň procesem opravy škody na straně...

Kontejnery mají zlaté dno

Kontejnery mají zlaté dno – či přesněji letos a v následujících čtyřech letech ho podle odhadu analytiků Gartneru budou mít – během pěti let (2019-2024) se objem světového trhu nástrojů pro správu kontejnerů přiblíží hranici jedné miliardy dolarů (či přesněji 944 milionů), což představuje bezmála pětinásobný nárůst oproti 216 milionům dolarů v roce minulém. V globálních číslech IT financí se pochopitelně (prozatím) jedná o drobnou položku – nicméně roční míru růstu (CAGR) 39 % v severní Americe a...