Gartner: 38 % CFO zatím významné škrty SG&A neplánuje

Nikoho asi nepřekvapí, že bezmála dvě třetiny CFO v nejnovější anketě Gartneru uvádějí, že pro letošní rok plánují seškrtání rozpočtů v oblasti SG&A (prodejních, obecných a administrativních – tedy „neproduktivních“ výdajů) o více než 10 %. Zajímavější je podrobný pohled na odpovědi finanční ředitelů a lídrů – hlavní plánovanou obětí je marketing, bezmála třetina CFO plánuje škrtat právě zde, na druhém místě je obchod, stejný podíl respondentů (18 %, tedy bezmála pětina) uvedl také oblast prostor, budov a nemovitého majetku. Opět necelá pětina CFO pak uvádí, že plánuje škrty „ve všech uvedených oblastech“ (viz trh v číslech). Podstatná je ale i obrácená strana mince – plných 38 % CFO prozatím žádné škrty přesahující 10 % neplánuje.

Dennis Gannon, VP advisory Gartner Finance Practice k tomu říká: „Škrtání napříč všemi kategoriemi SG&A výdajů se většinou ukáže jako poměrně krátkozraké. Je například jasné, že koronavirus nastartoval trvalý posun směrem k většímu podílu práce z domova. To vytvoří dodatečný tlak na IT, a požadovat od něj tudíž stejné úspory jako od jiných oblastí může vystavit podnik větším rizikům, nebo negativně ovlivnit byznys kontinuitu.“

Analytici Gartneru proto doporučují (nejen) CFO, aby se při hledání možných úspor chovali takticky:

Přemýšlejte ve velkém: CFO by měli uvažovat o věcech větších, než je pouhé snižování počtu zaměstnanců nebo plošné škrty. Z výzkumů Gartneru vyplývá, že úspěšné podniky konsolidují svá portfolia produktů a služeb do o 24 % menšího počtu byznys divizí či linií. „Příliš široká portfolia produktů či služeb znamenají skryté náklady na komplexnost, a tedy i horší ziskovost,“ vysvětluje D. Gannon. „Vedení byznysu by proto mělo učinit analýzu provozu, financí a procesů a postavit na ní plán strategie skutečných úspor.“

Zapojte byznys: Obtížná rozhodnutí a programy škrtů nemohou být řízeny jen ze strany CFO a jeho týmu. Lídři z řad byznysu a funkčních linií lépe znají svá vlastní oddělení, a mohou tedy lépe identifikovat efektivní a smysluplná úsporná opatření. „Lze to řešit například tak, že CFO se svým týmem přiřadí ke každé významné nákladové položce byznys lídra. Ten následně sestaví provozní, finanční a procesní analýzu, na jejímž základě lze v dané oblasti zavést skutečná úsporná opatření,“ radí D. Gannon.

Zaveďte nové indikátory: Aby bylo včas možné odhadnout dopad zpomalení, způsobeného současnými opatřeními, měli by CFO průběžně monitorovat ekonomické indikátory naznačující změny oproti tradičním obchodním cyklům. „Propojte trendy z externího trhu a zákaznická data s interními výkonnostními indikátory a KPI,“ říká D. Gannon. „Ze současné krize vyjdou jako vítězné ty podniky, které budou schopné rychle přesouvat zdroje do nově se rodících příležitostí – zatímco konkurence bude ještě v defenzivě.“

Pokračování z INSIDE Observer...

Připravte pravidelně aktualizovanou zprávu o "změnách povětří": Sestavte zprávu určenou vedení byznysu jež shrne a bude pravidelně aktualizovat "změny povětří" tedy vše co může byznys zbrzdit, nebo mu naopak napomoci, kvantifikujte v ní nejistoty externích vlivů souvisejících s COVID-19. Lépe tak budou vidět plné finanční dopady pandemie a všichni se snáze zaměřít správné indikátory.

"CFO by měli pověřit přípravou této zprávy ty, kdo jsou běžně odpovědní za forecasting," vysvětluje D. Gannon. "Sami tak lépe pochopí, jaké externí faktory mohou byznysu uškodit, nebo mu naopak pomoci a odpovídajícím způsobem se na ně připravit."

Klienti - uživatelé služeb Gartner naleznou další informace ve studii CFO Actions in Response to COVID-19: Week of 30 March 2020. Bezplatne dostupná verze pro neklienty je dostupná zde. Gartner v současné době publikuje bezplatně řadu materiálů, doporučení a analýz, s jejichž pomocí mohou podinky snáze zvládnout současnou situaci na svém webu.

 

Další komentáře

Analytické okamžiky

Analytický okamžik je poměrně nový pojem – jestliže jste se setkali s podobným pojmem byznys okamžik (business moment), budete asi tušit, co znamená. Byznys okamžik je klíčovým momentem, v němž se spouští řetězec událostí vedoucí typicky k realizaci jedné či více obchodních transakcí. Například rozbití okna při živelní události je takovým okamžikem – jde o počátek pojistné události, která musí projít procesy hlášení, schválení a pojistného plnění na straně pojišťovny a zároveň procesem opravy škody na straně...

Kontejnery mají zlaté dno

Kontejnery mají zlaté dno – či přesněji letos a v následujících čtyřech letech ho podle odhadu analytiků Gartneru budou mít – během pěti let (2019-2024) se objem světového trhu nástrojů pro správu kontejnerů přiblíží hranici jedné miliardy dolarů (či přesněji 944 milionů), což představuje bezmála pětinásobný nárůst oproti 216 milionům dolarů v roce minulém. V globálních číslech IT financí se pochopitelně (prozatím) jedná o drobnou položku – nicméně roční míru růstu (CAGR) 39 % v severní Americe a...