Než bude lépe, bude ještě o něco hůř

Než bude lépe, bude ještě o něco hůř – to je vzkaz a zároveň název webináře jednoho z nejvýznačnějších analytiků Gartneru, Johna Lovelocka, který se uskutečnil v minulém týdnu (můžete se na něj podívat on-demad, tedy ze záznamu). Lovelock se zaměřil na možný vývoj výdajů na IT v letošním roce – a to formou realistického až pesimistického scénáře, tedy globální recese. Ten vychází z několika hlavních premis: šíření COVID-19 dosáhne v Severní Americe a Evropě vrcholu během dubna či května (v závislosti na konkrétní zemi). Řada opatření, zejména zavřené „zbytné“ provozy, zůstane tedy v platnosti až do léta a vlády budou firmám a jednotlivcům poskytovat různé formy podpory. Případné další vlny nákazy budou nicméně jen omezeného charakteru a nevyžádají si opětné zavádění těch nejpřísnějších opatření. Ekonomické oživení v západní Evropě a Severní Americe pak bude probíhat podle podobného scénáře, jaký můžeme dnes sledovat v Číně a bude zahrnovat fiskální podporu ze strany centrálních bank. Tento scénář počítá s poklesem globálního HDP o 6,4 %, v Severní Americe o 7,9 %, západní Evropa poklesne o 7,8 % a východní Evropa o 3,1 % (je otázkou, kam v tomto případě řadit naši ekonomiku, jež je výrazně vázána na Německo). Okamžité meziroční propady v nejhorších měsících (duben, květen) budou nicméně činit i více než 25 %, koncem léta či během podzimu by se pak většina postižených zemí mohla ve vývoji HDP vrátit k mírnému růstu.

Co to znamená pro trh IT a výdaje na IT? Zatímco v prvním kvartále globálně IT trh ještě rostl (s výjimkou Číny, pochopitelně) o více než 2 %, scénář globální recese počítá s dolarovým poklesem o více než 5 % – ten ale pochopitelně nebude rovnoměrný napříč segmenty IT/ICT. Vůbec největší propad očekávají analytici v segmentu software, který z více než 10% růstu propadne na 7% pokles, z plusu do minusu propadnou také IT služby (z cca +5 % na –7 %). Do minusu půjdou i výdaje na datová centra (–5,6 %) a v podnikovém segmentu i komunikační služby (–6 %) – tento trh ale „zachrání“ spotřebitelé, a tak je mu celkově předpovídána víceméně nulová bilance (–0,1 %). Podobné štěstí ale nebude mít trh zařízení, který poklesne na spotřebitelské straně více než na podnikové a celkově se propadne z úvodních –5 % v prvním kvartále na –10 %. Špatným předpovědím tím ale žel není konec – nejpostiženějšími regiony mají být Severní Amerika (propad z původně očekávaných +3 % na –6 %), západní Evropa (z +2 % na –7%) a konečně i východní Evropa (z +1 % na –6 %).

John Lovelock nicméně upozorňuje, že ekonomické oživení bude vypadat jinak než při předcházejících krizích (ať už to bylo globální finanční krize před deseti až dvanácti lety nebo šok po útocích z 11. září 2001). Narušena totiž byla strana nabídky i poptávky – jak karanténními opatřeními, tak psychologickým dopadem na firmy i spotřebitele a změnou jejich chování (utrácení) – první fázi oživení tak budou komplikovat zejména odložené výdaje lidí i firem (poptávka), ve druhé pak může být problém s dodávkami po předchozích odstávkách a omezeních (nabídka). Teprve až se tato nerovnováha zmenší, může dojít ke skutečnému oživení (konec léta a podzim).

Pokračování z INSIDE Observer

Ve firemní sféře se prozatím úsporná opatření projevila zejména v odvětvích, na něž měla situace největší dopad – školství, energetika a doprava, technologický průmysl a výroba. Nejméně úsporných opatření v IT prozatím hlásily utility a média. Je také otázkou, zda dojde k podobné „polarizaci“ v přístupu k omezování IT rozpočtů jako při poslední krizi v roce 2009, kdy v řadě odvětví existoval značný podíl firem, jež IT rozpočty téměř neomezovaly, a pak druhá, často podobně velká skupina, kde probíhaly škrty přesahující 5 %, či dokonce 10 %. Další podrobnosti se dozvíte v záznamu webináře přímo od Johna Lovelocka a také v dalších již uskutečněných a plánovaných webinářích na témata, jako je správné řízení úspor v IT či příprava na postupný návrat k „normálu“ ve vybraných odvětvích.

Další komentáře

8 trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2021

Kybernetická bezpečnost se v důsledku řady změn, jež v posledním roce přinesla pandemie, dostala do popředí – coby investiční priorita dominuje na seznamu CIO v řadě oborů a odvětví (potvrzuje to například i aktuální anketa mezi tuzemskými respondenty ze segmentu utilit, kterou INSIDE pomáhá realizovat). Mění se tak pochopitelně i klíčové trendy v oblasti bezpečnosti – přehled těch aktuálních připomněli analytici Gartneru minulý týden na jedné z virtuálních bezpečnostních konferencí z řady Security & Risk Management Summit, jejíž evropský...

Výdaje na IT v roce 2021: návrat k růstu.

Pouze dvě země zaznamenaly v minulém roce růst výdajů na IT: Čína a Jižní Korea. Shodou okolností jsou to také dvě země, které (společně například s „nepevninskou Čínou“ – Tchaj-wanem a některými dalšími) zvolily odlišnou strategii „boje“ s čínským virem. Navzdory tomu, že „vyspělý Západ“ vyšel ze srážky s virem s výrazně horším společenským a ekonomickým skóre, nedosáhl nakonec propad IT výdajů úrovně, jíž se analytici ještě ve druhé polovině roku obávali. Celosvětový pokles 3,2 % v dolarech a...