Jak se změní podniková realita?

Jak se změní podniková realita po pandemii – to je jedno z témat diskusí a úvah těch, kdo již nemusí hasit ty nejhorší požáry provozního či obchodního charakteru. Podle analytiků Gartneru nepůjde jen o mnohokrát probíraný nárůst objemu práce na dálku (podíl zaměstnanců kteří budou částečně pracovat z domova dlouhodobě vzroste na 48 % oproti 30 % před pandemií, tři čtvrtiny podniků podle průzkumů trvale zvýší podíl práce na dálku).

Sbírání nejrůznějších dat či pasivní sledování zaměstnanců se stane také častějším (i v souvislosti s prací na dálku) – byť zde se jistě promítnou legislativní omezení, ochrana soukromí a kulturní či etická specifika jednotlivých organizací, zemí či regionů. Podle dubnových průzkumů sleduje pracovní režim či morálku zaměstnanců pracujících na dálku v současné době asi 16 % podniků.

Rozšíří se patrně také nejrůznější měkká a sociální opatření – ať už jde o péči o duševní zdraví zaměstnanců, nebo různé doplňky a rozšíření zdravotních pojištění či souvisejících benefitů. Na druhou stranu firmy budou ve větší míře nahrazovat full-time zaměstnance externisty s flexibilními úvazky, což povede k řadě otázek – počínaje jejich efektivním nasazováním a řízením až po dostupnost výše uvedených i jiných benefitů těmto externistům.

V oblasti řízení talentů je třeba se připravit na oddělování klíčových znalostí a rolí – a také nové definice toho co znamená „klíčové“ – například zaměstnanec v klíčové strategické roli, zaměstnanec s klíčovými dovednostmi či znalostmi nebo zaměstnanec v klíčové workflow roli. „Oddělení klíčových znalostí od klíčových rolí znamená začít zaměstnance školit a vzdělávat s cílem rozvinout škálu jejich dovedností a připravit je tak na různé funkce, namísto specializace na jednu konkrétní roli,“ vysvětluje ředitelka Gartner HR practice Emily Rose McRae. „Organizace by měly přehodnotit své kariérní plány a rozšířit počet možných rolí v karierním rozvoji konkrétních pracovníků.“ Změny, jež si pandemie vyžádala vedly také k proměnám na pracovištích – ať už šlo o větší provázanost vztahů, nebo naopak vyšší míru úkolového pojetí práce. To bude třeba zohlednit při návratu k normálu. Na pracovním trhu se také změní pořadí atraktivity zaměstnavatelů a objeví se „nové hvězdy“.

V oblasti organizační struktury, řízení, provozu a strategie bude zásadní změnou posun od řízení s ohledem na efektivitu směrem k řízení s ohledem na odolnost – ať už jde o zmíněné podnikové role, workflow či dodavatelské řetězce. Následující měsíce také nejspíše přinesou vlnu akvizic a slučování podniků, tak jako se to dělo za předchozí finanční krize.

Další komentáře

Podzim a zima (patrně) jen virtuálně

Svět konferencí (a nejen těch v IT) už znovu čelí karanténním opatřením. Ti, kdo odvážněji naplánovali své akce na počátek září je (někdy s odřenýma ušima) stihli realizovat, jiní je museli v předstihu několika dnů již podruhé během šesti měsíců zrušit. Zejména v případě mezinárodních konferencí je ale jasné, že virtuální podoba bude standardem. Firmy jako je Apple ukazují, že i keynote digitální konference či virtuální představení novinek mohou být odpovídajícím způsobem bombastické (Stevovo „Today we are introducing...

Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti. Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména...