Jak se změní podniková realita?

Jak se změní podniková realita po pandemii – to je jedno z témat diskusí a úvah těch, kdo již nemusí hasit ty nejhorší požáry provozního či obchodního charakteru. Podle analytiků Gartneru nepůjde jen o mnohokrát probíraný nárůst objemu práce na dálku (podíl zaměstnanců kteří budou částečně pracovat z domova dlouhodobě vzroste na 48 % oproti 30 % před pandemií, tři čtvrtiny podniků podle průzkumů trvale zvýší podíl práce na dálku).

Sbírání nejrůznějších dat či pasivní sledování zaměstnanců se stane také častějším (i v souvislosti s prací na dálku) – byť zde se jistě promítnou legislativní omezení, ochrana soukromí a kulturní či etická specifika jednotlivých organizací, zemí či regionů. Podle dubnových průzkumů sleduje pracovní režim či morálku zaměstnanců pracujících na dálku v současné době asi 16 % podniků.

Rozšíří se patrně také nejrůznější měkká a sociální opatření – ať už jde o péči o duševní zdraví zaměstnanců, nebo různé doplňky a rozšíření zdravotních pojištění či souvisejících benefitů. Na druhou stranu firmy budou ve větší míře nahrazovat full-time zaměstnance externisty s flexibilními úvazky, což povede k řadě otázek – počínaje jejich efektivním nasazováním a řízením až po dostupnost výše uvedených i jiných benefitů těmto externistům.

V oblasti řízení talentů je třeba se připravit na oddělování klíčových znalostí a rolí – a také nové definice toho co znamená „klíčové“ – například zaměstnanec v klíčové strategické roli, zaměstnanec s klíčovými dovednostmi či znalostmi nebo zaměstnanec v klíčové workflow roli. „Oddělení klíčových znalostí od klíčových rolí znamená začít zaměstnance školit a vzdělávat s cílem rozvinout škálu jejich dovedností a připravit je tak na různé funkce, namísto specializace na jednu konkrétní roli,“ vysvětluje ředitelka Gartner HR practice Emily Rose McRae. „Organizace by měly přehodnotit své kariérní plány a rozšířit počet možných rolí v karierním rozvoji konkrétních pracovníků.“ Změny, jež si pandemie vyžádala vedly také k proměnám na pracovištích – ať už šlo o větší provázanost vztahů, nebo naopak vyšší míru úkolového pojetí práce. To bude třeba zohlednit při návratu k normálu. Na pracovním trhu se také změní pořadí atraktivity zaměstnavatelů a objeví se „nové hvězdy“.

V oblasti organizační struktury, řízení, provozu a strategie bude zásadní změnou posun od řízení s ohledem na efektivitu směrem k řízení s ohledem na odolnost – ať už jde o zmíněné podnikové role, workflow či dodavatelské řetězce. Následující měsíce také nejspíše přinesou vlnu akvizic a slučování podniků, tak jako se to dělo za předchozí finanční krize.

Další komentáře

Deset pravidel Gartneru pro rychlé škrty v IT

Snižování či optimalizace IT nákladů je aktuálním tématem pro stále větší počet CIO. Analytici doporučují provádět tato opatření s rozmyslem – ideálně na základě auditu současných dovedností IT a porovnáním hodnotových a nákladových frameworků v oblastech financí, nákladů a tvorby hodnoty. Strategický úspěch IT – tedy schopnost smysluplně a podstatně ovlivňovat plnění cílů podniku za běžné situace a pomáhat firmě přežít v dobách krizí – úzce souvisí se třemi provázanými disciplínami IT finance: finančního řízení IT...

Na(ne)štěstí chráníme soukromí

V posledním týdnu se potvrdila další z našich únorových „předpovědí“ ohledně možností a limitů „technologického řešení“ pandemie čínského viru – tedy že významným faktorem nakonec možná budou předpisy a obecně „silná“ legislativa na ochranu soukromí v západním světě. Rozhodně netvrdíme, že je to špatně, nicméně kontrast se zeměmi v jihovýchodní Asii, které mají v tomto směru relativně „volnější ruce“, je do očí bijící. Například monitoring dodržování karanténních pravidel na Taiwanu používá lokační a další data z mobilní sítě – buď...