Kontejnery mají zlaté dno

Kontejnery mají zlaté dno – či přesněji letos a v následujících čtyřech letech ho podle odhadu analytiků Gartneru budou mít – během pěti let (2019-2024) se objem světového trhu nástrojů pro správu kontejnerů přiblíží hranici jedné miliardy dolarů (či přesněji 944 milionů), což představuje bezmála pětinásobný nárůst oproti 216 milionům dolarů v roce minulém. V globálních číslech IT financí se pochopitelně (prozatím) jedná o drobnou položku – nicméně roční míru růstu (CAGR) 39 % v severní Americe a 36 % v Evropě překoná během nadcházejících let jen málo segmentů, nemluvě o více než 100 % růstu v letošním (sic!) roce.

Že se kontejnery stanou populárními bylo jasné již před několika lety – vývojářům aplikací nabízejí řešení hned několika oblastí, ať už jde o rychlost tvorby a nasazování či obecně agilitu, přenositelnost až po řízení životního cyklu (byť tady se mohou stát výzvou kontejnery samotné – ostatně právě proto poroste letos a v následujících letech segment správy kontejnerů takovým tempem). V současné době používá „kontejnerizované“ aplikace v ostrém provozu asi 30 % podniků (celosvětově), analytici odhadují, že do roku 2022 vzroste tento podíl na více než 75 % (jde nicméně o procento organizací které kontejnery NĚJAK „naostro“ používají, nikoliv o podíl kontejnerizace aplikačních portfolií…).

Jak upozorňuje viceprezident výzkumu Gartner Michael Warrilow, trend souvisí s rostoucí popularitou „cloudově-nativních“ aplikací a architektury, což je sice termín označující v reálném světě mnoho odlišných věcí, nicméně pro odlišení výhod jako je škálovatelnost, elasticita či agilita – jež tradičním „monolitickým“ aplikacím většinou scházejí, postačuje.  A když už jsme nakousli otázku podílu kontejnerizace na všech podnikových aplikacích, v současné době jde o méně než 5 %, nicméně do roku 2024 se podíl navýší na již poměrně významných 15 %.  Podle analytiků by nicméně celý segment rostl ještě výrazně rychleji, nebýt zpomalení způsobeného pandemií. Faktorem zpomalujícím možný „rozlet“ kontejnerů ale pochopitelně zůstávají i čistě technické otázky – technický dluh či obecně rychlost jakou lze aplikace přepracovat či nahradit.

Samotná správa kontejnerů pak bude představovat jen menší část výdajů s nimi souvisejících – výrazně větší objem peněz půjde na vývoj aplikací, řízené služby, hardware či IaaS služby (jen ty přesáhnou objem miliardy dolarů do konce roku 2022).

Klienti – uživatelé služeb Gartner naleznou podrobnosti ve studii “Forecast Analysis: Container Management (Software and Services), Worldwide”.

 

 

 

Další komentáře

Analytické okamžiky

Analytický okamžik je poměrně nový pojem – jestliže jste se setkali s podobným pojmem byznys okamžik (business moment), budete asi tušit, co znamená. Byznys okamžik je klíčovým momentem, v němž se spouští řetězec událostí vedoucí typicky k realizaci jedné či více obchodních transakcí. Například rozbití okna při živelní události je takovým okamžikem – jde o počátek pojistné události, která musí projít procesy hlášení, schválení a pojistného plnění na straně pojišťovny a zároveň procesem opravy škody na straně...

Potřebujeme vůbec rozvodnou síť?

Potřebujeme vůbec rozvodnou síť? Ta otázka zní bláhově, ba nesmyslně – ovšem jen do okamžiku, než se podíváte například na to, jak rychle se rozvíjejí (a kolik stojí) technologie a řešení pro ostrovní energetické systémy (cena solárních panelů poklesla podle dat zveřejněných agenturou Bloomberg od roku 2010 o 85 %) a digitální technologie umožňující nové způsoby řízení a provozu v energetice. Rozvodnou síť pochopitelně potřebujeme, jak ale minulý týden během semináře pro účastníky z ČR,...