Kontejnery mají zlaté dno

Kontejnery mají zlaté dno – či přesněji letos a v následujících čtyřech letech ho podle odhadu analytiků Gartneru budou mít – během pěti let (2019-2024) se objem světového trhu nástrojů pro správu kontejnerů přiblíží hranici jedné miliardy dolarů (či přesněji 944 milionů), což představuje bezmála pětinásobný nárůst oproti 216 milionům dolarů v roce minulém. V globálních číslech IT financí se pochopitelně (prozatím) jedná o drobnou položku – nicméně roční míru růstu (CAGR) 39 % v severní Americe a 36 % v Evropě překoná během nadcházejících let jen málo segmentů, nemluvě o více než 100 % růstu v letošním (sic!) roce.

Že se kontejnery stanou populárními bylo jasné již před několika lety – vývojářům aplikací nabízejí řešení hned několika oblastí, ať už jde o rychlost tvorby a nasazování či obecně agilitu, přenositelnost až po řízení životního cyklu (byť tady se mohou stát výzvou kontejnery samotné – ostatně právě proto poroste letos a v následujících letech segment správy kontejnerů takovým tempem). V současné době používá „kontejnerizované“ aplikace v ostrém provozu asi 30 % podniků (celosvětově), analytici odhadují, že do roku 2022 vzroste tento podíl na více než 75 % (jde nicméně o procento organizací které kontejnery NĚJAK „naostro“ používají, nikoliv o podíl kontejnerizace aplikačních portfolií…).

Jak upozorňuje viceprezident výzkumu Gartner Michael Warrilow, trend souvisí s rostoucí popularitou „cloudově-nativních“ aplikací a architektury, což je sice termín označující v reálném světě mnoho odlišných věcí, nicméně pro odlišení výhod jako je škálovatelnost, elasticita či agilita – jež tradičním „monolitickým“ aplikacím většinou scházejí, postačuje.  A když už jsme nakousli otázku podílu kontejnerizace na všech podnikových aplikacích, v současné době jde o méně než 5 %, nicméně do roku 2024 se podíl navýší na již poměrně významných 15 %.  Podle analytiků by nicméně celý segment rostl ještě výrazně rychleji, nebýt zpomalení způsobeného pandemií. Faktorem zpomalujícím možný „rozlet“ kontejnerů ale pochopitelně zůstávají i čistě technické otázky – technický dluh či obecně rychlost jakou lze aplikace přepracovat či nahradit.

Samotná správa kontejnerů pak bude představovat jen menší část výdajů s nimi souvisejících – výrazně větší objem peněz půjde na vývoj aplikací, řízené služby, hardware či IaaS služby (jen ty přesáhnou objem miliardy dolarů do konce roku 2022).

Klienti – uživatelé služeb Gartner naleznou podrobnosti ve studii “Forecast Analysis: Container Management (Software and Services), Worldwide”.

 

 

 

Další komentáře

Nové HR paradigma: flexibilita, smysl a vazby

Posledních sedm měsíců změnilo vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli víc než předchozí dekáda (či dvě). Analytici upozorňují, že se změnilo nejen to, jak lidé pracují a spolupracují, ale i to, jak podniky uvažují o budoucnosti. Snaha firem ovlivňovat pozitivně život svých zaměstnanců a výměnou vytěžit maximum z jejich dovedností a znalostí existovala, byť někdy spíše v náznacích, již dříve, poslední půlrok z ní ale udělal doslova nové HR paradigma. „Zaměstnavatelé se zaměřují na to, jak svým zaměstnancům poskytnout...

5 oblastí digitálního prodeje které virus totálně (pro)mění

Pět nejdůležitějších oblastí digitálního prodeje, které se v důsledku koronaviru změní, by podle analytiků Gartneru měli znát především lídři odpovědní za aplikace a IT – a chápat tyto změny, aby odpovídajícím způsobem upravili investiční plány a technologické platformy, tak aby byl jejich digitální či on-line prodej konkurenceschopný i v nadcházejících letech. Bezkontaktní prodej (Contactless commerce) Bezkontaktním prodejem nejsou myšlené bezkontaktní platby, ale zcela nový způsob nakupování umožňující zákazníkům uskutečnit nákup, aniž se musejí dotknout jakýchkoliv veřejně přístupných povrchů...