TOP 10 trendů dat a analytiky v roce 2020

Data a analytika nikdy nezklamou – tedy přinejmenším coby jeden z hlavních trendů, jimž by se měl CIO společně s byznysem věnovat. Platí to pochopitelně i v současné době, kdy startují stovky klinických zkoušek možných léků či vakcín na čínský virus, v nichž budou sbíraná data, stejně jako strojové učení či AI využívané pro jejich analýzu hrát klíčovou roli. Neméně důležitá bude analýza zákaznických dat pro firmy, které se chtějí vrátit co nejrychleji k normálu, nebo automatizace rozhodování umožňující jeho zrychlení a zefektivnění.

Na druhou stranu ale v současné době různé domény strojového učení, jako je například rozpoznávání obrazu či tváře, musí čelit více či méně oprávněným obavám i útokům lidskoprávních aktivistů a stávají se v konečném důsledku digitálními obětinami, jimiž se digitální obři snaží v současné společensky napjaté situaci vykoupit například tím, že vyhlásí zákaz používání své technologie určitými způsoby či silovými složkami. To orientaci ve světě technologií a trendů pro analýzu dat jen ztěžuje – pomyslnou pomocnou rukou jsou naopak výběry klíčových trendů, jako je nedávno publikovaný přehled Top 10 trendů v oblasti dat a analytiky pro rok 2020. Jsou jimi:

  1. Chytřejší, rychlejší a responsivnější AI (Smarter, faster, more responsive AI – 75 % podniků se posune od pilotů k provoznímu nasazení)
  2. Ústup dohledových panelů (Decline of the dashboards – nahrazení dynamickými datovými příběhy)
  3. Inteligentní rozhodování (Decision Intelligence – kombinace analytiky, řízení rozhodování a podpory rozhodování)
  4. X analytika (X Analytics – kombinovaná analýza variabilních typů dat)
  5. Rozšířená správa dat (Augmented Data Management, například využití „netradičních“ metadat z účetních systémů apod.)
  6. Cloud je jasná věc (Cloud is a given – pro 90 % datově analytické inovace bude cloud nutností)
  7. Kolize datového a analytického světa (Data and analytics worlds collide – datové a analytické schopnosti a funkce již nebudou chápány jako oddělené entity)
  8. Datová tržiště a burzy (Data marketplaces and exchanges – během dvou let 35 % velkých podniků začne prodávat nebo kupovat data na formálních tržištích, oproti 20 % dnes)
  9. Blockchain v datech a analytice (Blockchain in data and analytics – umožní zejména plnou dohledatelnost aktiv a transakcí a zajistí transparentnost komplexních systémů)
  10. Nové vztahy dat a jejich analytická hodnota (Relationships from the foundation of data and analytics value – zejména analýzy pomocí grafů a obecně postupy zlepšující kontextualizaci rozhodování).

Uživatelé služeb Gartner naleznou jejich podrobný rozbor ve studii Top 10 Trends in Data and Analytics, 2020.

Další komentáře

Marketing se propadá, IT stabilně poroste

Zatímco marketingové rozpočty podle analýz Gartneru meziročně poklesly takřka na polovinu (z 11 % obratu v roce 2020 na 6,4 % obratu v roce 2021, viz trh v číslech), výdaje na IT čeká podle odhadu analytiků ještě o něco větší oživení, než původně očekávali – jejich bezmála devítiprocentní globální meziroční růst (přesněji o 8,6 %) se projeví zejména v segmentech podnikového SW, zařízení, IT služeb a systémů datových center, pouze komunikační služby porostou v celosvětovém měřítku výrazně pomaleji...

Čtyři vzorce chování při nákupu technologií

Jak se dnes IT oddělení a jejich mateřské organizace chovají při nákupu technologií a jak dobře umějí jít dodavatelé jejich měnícím se návykům „naproti“? To je otázka, na kterou hledal odpověď tým analytiků Gartneru vedený viceprezidentkou výzkumu Christy Fergusonovou. „Technologické firmy často zpracovávají GTM (Go-To-Market) strategie na základě omezených znalostí toho, jakým způsobem dnes velké podniky dělají nákupní rozhodnutí. S tím, jak se zvětšuje velikost typických nákupních týmů, roste význam tzv. ideálních zákaznických profilů....