TOP 10 trendů dat a analytiky v roce 2020

Data a analytika nikdy nezklamou – tedy přinejmenším coby jeden z hlavních trendů, jimž by se měl CIO společně s byznysem věnovat. Platí to pochopitelně i v současné době, kdy startují stovky klinických zkoušek možných léků či vakcín na čínský virus, v nichž budou sbíraná data, stejně jako strojové učení či AI využívané pro jejich analýzu hrát klíčovou roli. Neméně důležitá bude analýza zákaznických dat pro firmy, které se chtějí vrátit co nejrychleji k normálu, nebo automatizace rozhodování umožňující jeho zrychlení a zefektivnění.

Na druhou stranu ale v současné době různé domény strojového učení, jako je například rozpoznávání obrazu či tváře, musí čelit více či méně oprávněným obavám i útokům lidskoprávních aktivistů a stávají se v konečném důsledku digitálními obětinami, jimiž se digitální obři snaží v současné společensky napjaté situaci vykoupit například tím, že vyhlásí zákaz používání své technologie určitými způsoby či silovými složkami. To orientaci ve světě technologií a trendů pro analýzu dat jen ztěžuje – pomyslnou pomocnou rukou jsou naopak výběry klíčových trendů, jako je nedávno publikovaný přehled Top 10 trendů v oblasti dat a analytiky pro rok 2020. Jsou jimi:

  1. Chytřejší, rychlejší a responsivnější AI (Smarter, faster, more responsive AI – 75 % podniků se posune od pilotů k provoznímu nasazení)
  2. Ústup dohledových panelů (Decline of the dashboards – nahrazení dynamickými datovými příběhy)
  3. Inteligentní rozhodování (Decision Intelligence – kombinace analytiky, řízení rozhodování a podpory rozhodování)
  4. X analytika (X Analytics – kombinovaná analýza variabilních typů dat)
  5. Rozšířená správa dat (Augmented Data Management, například využití „netradičních“ metadat z účetních systémů apod.)
  6. Cloud je jasná věc (Cloud is a given – pro 90 % datově analytické inovace bude cloud nutností)
  7. Kolize datového a analytického světa (Data and analytics worlds collide – datové a analytické schopnosti a funkce již nebudou chápány jako oddělené entity)
  8. Datová tržiště a burzy (Data marketplaces and exchanges – během dvou let 35 % velkých podniků začne prodávat nebo kupovat data na formálních tržištích, oproti 20 % dnes)
  9. Blockchain v datech a analytice (Blockchain in data and analytics – umožní zejména plnou dohledatelnost aktiv a transakcí a zajistí transparentnost komplexních systémů)
  10. Nové vztahy dat a jejich analytická hodnota (Relationships from the foundation of data and analytics value – zejména analýzy pomocí grafů a obecně postupy zlepšující kontextualizaci rozhodování).

Uživatelé služeb Gartner naleznou jejich podrobný rozbor ve studii Top 10 Trends in Data and Analytics, 2020.

Další komentáře

Analytické okamžiky

Analytický okamžik je poměrně nový pojem – jestliže jste se setkali s podobným pojmem byznys okamžik (business moment), budete asi tušit, co znamená. Byznys okamžik je klíčovým momentem, v němž se spouští řetězec událostí vedoucí typicky k realizaci jedné či více obchodních transakcí. Například rozbití okna při živelní události je takovým okamžikem – jde o počátek pojistné události, která musí projít procesy hlášení, schválení a pojistného plnění na straně pojišťovny a zároveň procesem opravy škody na straně...

Kontejnery mají zlaté dno

Kontejnery mají zlaté dno – či přesněji letos a v následujících čtyřech letech ho podle odhadu analytiků Gartneru budou mít – během pěti let (2019-2024) se objem světového trhu nástrojů pro správu kontejnerů přiblíží hranici jedné miliardy dolarů (či přesněji 944 milionů), což představuje bezmála pětinásobný nárůst oproti 216 milionům dolarů v roce minulém. V globálních číslech IT financí se pochopitelně (prozatím) jedná o drobnou položku – nicméně roční míru růstu (CAGR) 39 % v severní Americe a...