Osm technologických trendů pro dodavatelské řetězce

Dodavatelské řetězce patří letos mezi nejpostiženější segmenty většiny ekonomik (respektive ekonomiky globální) – jejich zotavení nenapomáhá ani skutečnost, že většina podniků je v této oblasti poměrně konzervativní a jen velmi opatrně nasazuje nové aplikace a technologie. Podle Christiana Titze, viceprezidenta a analytika Gartner Supply Chain Practice je jen asi pětina firem v oblasti dodavatelských řetězců ochotna vyzkoušet či nasadit “mladé” technologie. Analytici Gartneru i proto připravili seznam osmi technologických trendů, jimž by podniky měly věnovat pozornost a přinejmenším sledovat jejich další vývoj.

Hyperautomatizaci je třeba chápat spíše jako rámec (framework) kombinující řadu technologií a nástrojů – definovat si ji proto musí každý podnik sám, s ohledem na to jaké funkce, domény či tradiční “sila” by měla obsáhnout a propojit.

Digitální dvojče dodavatelského řetězce – podobně jako v oblasti IoT (kde se pojem Digital Twin zrodil), nebo v oblasti modelování a řízení podnikových procesů a provozu i v dodavatelských řetězcích je digitální dvojče reprezentací na základě dat sbíraných napříč řetězcem (pokud možno v reálném čase) a usnadňuje kvalitní a kompletní rozhodování i řízení.

CI – continuous intelligence, tedy průběžné poskytování přesných dat (analytika) souvisí opět s automatizací, zkvalitněním a zpřesněním rozhodování. Například v maloobchodě se CI využívá pro analýzu chování zákazníka v reálném čase (a okamžitou reakci na něj s cílem zvýšit obrat).

Pravidla bezpečnosti a governance pro dodav. Řetězce – kybernetické útoky jsou stále častěji cíleny I na dodavatelské řetězce, je proto třeba mít jasná bezpečnostní a reakční pravidla jak pro ně, tak pro další relevantní hrozby.

Edge a analytika – sbírat a zpracovat data co nejblíže místu kde “vznikají” dává v dodavatelských řetězcích smysl, proto se zde (podobně jako ve výrobě) IoT zařízení i technologie edge computingu šíří a budou šířit rychleji než v jiných segmentech

Umělá inteligence (AI) proniká prakticky do všech odvětví, v případě dodavatelských řetězců se prozatím týká hlavně řešení problémů v oblasti datových sil a governance – zvyšování viditelnosti (dohledu) a integrace napříč různými sítěmi a zainteresovanými stranami, které bylo dříve obtížné propojit.

5G sítě představují značný krok vpřed díky nárůstu rychlosti přenosu (potažmo zpracování) dat, navíc přidávají další možnosti pro edge infrastrukturu a dostupnost/viditelnost IoT zařízení v reálném čase.

Pohlcující zážitky, tedy virtuální, rozšířená a smíšená realita může výrazně pomoci s onboardingem, tréninkem, školením ale i zvyšováním provozní produktivity zaměstnanců.

Všech osm trendů popisuje podrobněji studie “The 2020 Strategic Supply Chain Technology Trends”.

 

 

Další komentáře

Výdaje na IT: mohou růst v době recese?

Pokles IT výdajů o 7,3 % - tak vypadá nejnovější globální výhled analytiků Gartneru na letošní rok. „Celkově nadále očekáváme, že se IT výdaje v roce 2020 prudce propadnou, nicméně následné zotavení bude rychlejší a plynulejší než v případě ekonomiky samotné,“ říká viceprezident výzkumu a význačný analytik Gartneru John-David Lovelock. „Podniky se nicméně nemohou vrátit k někdejším procesům, jež se staly zastaralými ve chvíli, kdy pandemie vyřadila tradiční zdroje příjmů. Ať už jde o kina nebo banky,...

Analytické okamžiky

Analytický okamžik je poměrně nový pojem – jestliže jste se setkali s podobným pojmem byznys okamžik (business moment), budete asi tušit, co znamená. Byznys okamžik je klíčovým momentem, v němž se spouští řetězec událostí vedoucí typicky k realizaci jedné či více obchodních transakcí. Například rozbití okna při živelní události je takovým okamžikem – jde o počátek pojistné události, která musí projít procesy hlášení, schválení a pojistného plnění na straně pojišťovny a zároveň procesem opravy škody na straně...