Osm technologických trendů pro dodavatelské řetězce

Dodavatelské řetězce patří letos mezi nejpostiženější segmenty většiny ekonomik (respektive ekonomiky globální) – jejich zotavení nenapomáhá ani skutečnost, že většina podniků je v této oblasti poměrně konzervativní a jen velmi opatrně nasazuje nové aplikace a technologie. Podle Christiana Titze, viceprezidenta a analytika Gartner Supply Chain Practice je jen asi pětina firem v oblasti dodavatelských řetězců ochotna vyzkoušet či nasadit “mladé” technologie. Analytici Gartneru i proto připravili seznam osmi technologických trendů, jimž by podniky měly věnovat pozornost a přinejmenším sledovat jejich další vývoj.

Hyperautomatizaci je třeba chápat spíše jako rámec (framework) kombinující řadu technologií a nástrojů – definovat si ji proto musí každý podnik sám, s ohledem na to jaké funkce, domény či tradiční “sila” by měla obsáhnout a propojit.

Digitální dvojče dodavatelského řetězce – podobně jako v oblasti IoT (kde se pojem Digital Twin zrodil), nebo v oblasti modelování a řízení podnikových procesů a provozu i v dodavatelských řetězcích je digitální dvojče reprezentací na základě dat sbíraných napříč řetězcem (pokud možno v reálném čase) a usnadňuje kvalitní a kompletní rozhodování i řízení.

CI – continuous intelligence, tedy průběžné poskytování přesných dat (analytika) souvisí opět s automatizací, zkvalitněním a zpřesněním rozhodování. Například v maloobchodě se CI využívá pro analýzu chování zákazníka v reálném čase (a okamžitou reakci na něj s cílem zvýšit obrat).

Pravidla bezpečnosti a governance pro dodav. Řetězce – kybernetické útoky jsou stále častěji cíleny I na dodavatelské řetězce, je proto třeba mít jasná bezpečnostní a reakční pravidla jak pro ně, tak pro další relevantní hrozby.

Edge a analytika – sbírat a zpracovat data co nejblíže místu kde “vznikají” dává v dodavatelských řetězcích smysl, proto se zde (podobně jako ve výrobě) IoT zařízení i technologie edge computingu šíří a budou šířit rychleji než v jiných segmentech

Umělá inteligence (AI) proniká prakticky do všech odvětví, v případě dodavatelských řetězců se prozatím týká hlavně řešení problémů v oblasti datových sil a governance – zvyšování viditelnosti (dohledu) a integrace napříč různými sítěmi a zainteresovanými stranami, které bylo dříve obtížné propojit.

5G sítě představují značný krok vpřed díky nárůstu rychlosti přenosu (potažmo zpracování) dat, navíc přidávají další možnosti pro edge infrastrukturu a dostupnost/viditelnost IoT zařízení v reálném čase.

Pohlcující zážitky, tedy virtuální, rozšířená a smíšená realita může výrazně pomoci s onboardingem, tréninkem, školením ale i zvyšováním provozní produktivity zaměstnanců.

Všech osm trendů popisuje podrobněji studie “The 2020 Strategic Supply Chain Technology Trends”.

 

 

Další komentáře

Podzim a zima (patrně) jen virtuálně

Svět konferencí (a nejen těch v IT) už znovu čelí karanténním opatřením. Ti, kdo odvážněji naplánovali své akce na počátek září je (někdy s odřenýma ušima) stihli realizovat, jiní je museli v předstihu několika dnů již podruhé během šesti měsíců zrušit. Zejména v případě mezinárodních konferencí je ale jasné, že virtuální podoba bude standardem. Firmy jako je Apple ukazují, že i keynote digitální konference či virtuální představení novinek mohou být odpovídajícím způsobem bombastické (Stevovo „Today we are introducing...

Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti. Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména...