CIO i IT během pandemie často “posílili”, svou pozici by si měli udržet

CCO

Aktuální ankety Gartneru mezi CIO naznačují, že bezmála polovina organizací již začala plánovat či rozvíjet své postpandemické strategie. Z odpovědí respondentů zároveň vyplývá, že situace v době karantény pomohla ve většině případů zlepšit vztahy mezi IT oddělením a jeho vedením a zbytkem podniku – zejména proto, že CIO a jejich týmy hráli při překonávání počátečních omezení klíčovou úlohu. Bezmála tři čtvrtiny CIO a IT lídrů uvádějí, že během krize měly jedinečnou příležitost provádět osvětu a vzdělávat své kolegy z nejvyššího vedení, dvě třetiny dotázaných CIO pak uvedly, že krize byla pro ně samotné příležitostí poznat lépe a podrobněji obchodně-provozní stránku jejich organizací.

„V konečném důsledku tak řada CIO dostala novou příležitost zapojit se do klíčového rozhodování o tom, jaké oblasti byznysu posílit a které naopak utlumovat,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Andy Rowsell-Jones. „Užší interakce CIO a CEO během krize souvisela zejména s rostoucím významem byznys schopností zajišťovaných či podporovaných IT během počáteční reakce na pandemickou situaci. 67 % procent CIO například uvádí, že převzali řízení klíčových iniciativ – mezi ty patřila zejména podpora práce na dálku. Přízeň CEO ale může rychle vyprchat, nedokáže-li CIO pomoci byznysu i s dalšími klíčovými inciativami, nezbytnými pro zotavení.“

Andy Rowsell-Jones upozorňuje, že to, co někteří CIO vnímali jako zásadní úspěch a proměnu, například rychlé nasazení cloudových aplikací a služeb pro zaměstnance pracující na dálku, jsou ve skutečnosti jen dílčí změny v provozní oblasti. „Aby IT hrálo větší roli při rozvoji a realizaci obchodní strategie, budou muset CIO udělat mnohem hlubší změny v řadě dalších oblastí. Skutečně obchodně (byznysově) orientovaná IT strategie v řadě případů znamená vybudování vlastní technologické platformy pro digitální byznys.“

Prvotní inspirací může být například studie mapující, čeho CIO během úvodní „reakční“ fáze pandemie dosáhli: CIOs Must Turn to Business Challenges to Sustain Their Crisis Momentum. Do budoucna pak bude zásadní zaměřit se na fáze zotavení (znovuotevírání, posilování, revize rozpočtů, doplnění zásob a příprava na budoucí škálování) a zejména obnovy (zavádění strategických, trvalých změn na základě zkušeností z karantény a dlouhodobých či trvalých změn, které na trhu nastaly), tak jak je popisuje model Gartneru pro plánování po pandemii. Tématu je věnována speciální sekce Reset your business strategy na portále Gartneru.

Další komentáře

Podzim a zima (patrně) jen virtuálně

Svět konferencí (a nejen těch v IT) už znovu čelí karanténním opatřením. Ti, kdo odvážněji naplánovali své akce na počátek září je (někdy s odřenýma ušima) stihli realizovat, jiní je museli v předstihu několika dnů již podruhé během šesti měsíců zrušit. Zejména v případě mezinárodních konferencí je ale jasné, že virtuální podoba bude standardem. Firmy jako je Apple ukazují, že i keynote digitální konference či virtuální představení novinek mohou být odpovídajícím způsobem bombastické (Stevovo „Today we are introducing...

Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti. Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména...