Na co by se měli zaměřit CIO z finanční sféry

CEO a byznys lídři v odvětví finančních služeb považují za největší slabinu v rámci reakce na (zatím nekončící) krizi v souvislosti s čínským virem svou technologickou infrastrukturu – v nedávné anketě Gartneru to uvedlo 56 % z nich. Paradoxně CIO a IT lídři vidí situaci přesně naopak: více než polovina vnímala (a vnímá) během krize technologickou infrastrukturu jako silnou stránku své organizace.

Tento až překvapivý nesoulad souvisí především s výzvami a prioritami, jimž ve finanční sféře během nástupu krize čelil a v řadě případů ještě čelí byznys. Drtivá většina problémů se pochopitelně týkala přechodu co největšího počtu zaměstnanců na režim práce na dálku – to byla výzva nejen v případě call center, ale i u všech, kdo dříve vedli osobní interakce s klienty. Už v dubnu ale respondenti mezi hlavními prioritami pro nadcházející jeden až tři měsíce uváděli urychlení investic do některých technologií, jako jsou automatizace, hledání nových inovačních příležitostí a zvládání produktivity u zaměstnanců pracujících na dálku, či způsob, jak je nejlépe vrátit zpět do kanceláří (tato poslední priorita se možná nakonec ukáže jako lichá nejen za oceánem, jak naznačuje například tento depresivní článek na LinkedInu, ale s ohledem na vývoj pandemie v posledních dnech možná i v Evropě).

CIO a IT lídři ve sféře finančních služeb by se proto podle analytiků měli zaměřit na investice a inovace, které umožní udržet funkční práci na dálku s dostatečnou produktivitou, případně na automatizační technologie – jinými slovy na věci, které v první fázi rychlého přechodu na model práce na dálku u většiny zaměstnanců možná nebyly chápány jako nezbytné, do budoucna ale budou pro soulad, produktivitu a efektivitu klíčové.

„CIO by se měli bezprostředně zaměřit na to, zda a proč vedení byznysu vnímá technologii v jejich organizaci jako slabinu. To, co se dozvědí, jim pomůže naplánovat lépe další kroky a priority technologických investic,“ říká viceprezidentka výzkumu Gartneru Nicole Sturgill.

Z aktuálních průzkumů a dat Gartneru vyplývá, že 65 % CIO plánuje v nadcházejícím roce navyšovat investice do infrastrukturních technologií, jako jsou API, mikroslužby či cloud, a více než polovina plánuje investovat do automatizace, která omezuje potřebu lidských vstupů do procesů a umožňuje dosáhnout úspor. „O automatizaci se zajímají jak lídři IT, tak byznysu, jde tak jednoznačně o oblast, na niž by se finanční sféra měla ve fázi zotavení a obnovy po koronaviru zaměřit,“ vysvětluje Nicole Sturgill.

Bezprostředně analytici doporučují CIO a IT lídrům z finanční sféry (ale i dalších odvětví), aby sestavili mapu priorit, která vytyčí jasné hranice mezi IT a byznys cíli a definuje, jak dané technologie tyto cíle pomohou splnit. Do budoucna by se pak diskuze mezi CIO a byznys lídry o investičních prioritách měla v organizacích, kde tomu tak doposud nebylo, stát pravidlem.

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti k tématu ve studii „Bank and Investment CIOs Risk Misalignment With Business Priorities as They Navigate Crisis Response“.

Novinka: vyzkoušejte INSIDE Observer jako podcast (beta)

Další komentáře

Váš byznys už nejspíš je alespoň zčásti modulární a komponovaný

Opakované otřesy a narušení byznysu v letošním roce dosta­ly do popředí téma, na které většina podnikových lídrů v posledních letech takřka pře­stala myslet: odolnost jejich organizace, obchodního a pro­vozního modelu. Podle ana­lytiků Gartneru je odpovědí na tuto výzvu posun směrem k větší modularitě – kompo­novanému přístupu, který činí podniky nejen odolnějšími, ale také udržitelnějšími a celospolečensky smyslu­plnějšími. „Komponovaný byznys představuje přirozené urychlení digitálního byznysu, který je pro většinu podniků již každodenní realitou,“ říká viceprezident Gartneru,...

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky byly minulý týden zveřejněné už tradičně u příležitosti zahájení konferenční série Gartner IT Symposium/XPO 2020. Ta se letos uskuteční v plně virtuální formě – v Evropě se tak stane 9.–12. listopadu. Účastníci virtuálního sympozia z ČR a SR se kromě bohatého programu Gartneru mohou těšit také na dopolední lokální program – meet-upy a přednášky s českými CIO a IT lídry. Nové předpovědi reflektují měnící se situaci ve světě technologií, jak...