Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti.

Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména s tím, jak řada firem musel otevřít a přeorganizovat svou fyzickou i aplikační infrastrukturu pro práci na dálku (z domova), ale také s měnící se strukturou a cílením malware a pochopitelně i oživením a návratem normálu, které budou nejspíš složitější, než si řada z nás před měsícem či dvěma myslela.

Příležitosti jdou nicméně ruku v ruce s každou krizí (a nejedním  rizikem) – obrovské urychlení digitalizace řady odvětví a procesů, které pandemie přinesla bude příležitostí pro CIO i CISO ukázat, co se svými týmy dovedou a zda dokážou rychle se měnící firemní prostředí ochránit, nebo třeba

s zvládnou neodhánět otravnou bezpečností zákazníky na straně jedné a budovat či udržet od

povídající renomé a míru důvěry na straně druhé. Ostatně důvěra, respektive ochrana soukromí bud

ou hrát v příštích letech stále významnější roli jednoduše proto, že se postupně v celém světě stává povinnou. Jak upozorňuje viceprezident výzkumu Gartner Nader Henein, „Stále více zemí zavádí moderní legislativu ochrany soukromí v duchu GDPR – svět se tak dostává do situace, kdy je evropský předpis chápán jako de facto globální standard a předloha pro tvorbu předpisů národních.“ Ať už nám to přijde šťastně, nebo ne – dodáváme za INSIDE. Téma třífázového rozvoje programu ochrany soukromí a technologií, které budou v jednotlivých fázích využívány bude také patřit do programu Gartner SRM Summitu.

Jak podniky, které budou nadále (či opět) bojovat o přežití nebo udržení profitability, tak ty jejichž byznysu současná situace více či méně pomohla mají jedno společné: musí najít rovnováhu mezi nezbytnými změnami a jejich odpovídajícím zabezpečením. Bezpečnost totiž není luxus – a platí to stejně o šíření virů digitálních i organických.

Další komentáře

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky byly minulý týden zveřejněné už tradičně u příležitosti zahájení konferenční série Gartner IT Symposium/XPO 2020. Ta se letos uskuteční v plně virtuální formě – v Evropě se tak stane 9.–12. listopadu. Účastníci virtuálního sympozia z ČR a SR se kromě bohatého programu Gartneru mohou těšit také na dopolední lokální program – meet-upy a přednášky s českými CIO a IT lídry. Nové předpovědi reflektují měnící se situaci ve světě technologií, jak...

Nové HR paradigma: flexibilita, smysl a vazby

Posledních sedm měsíců změnilo vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli víc než předchozí dekáda (či dvě). Analytici upozorňují, že se změnilo nejen to, jak lidé pracují a spolupracují, ale i to, jak podniky uvažují o budoucnosti. Snaha firem ovlivňovat pozitivně život svých zaměstnanců a výměnou vytěžit maximum z jejich dovedností a znalostí existovala, byť někdy spíše v náznacích, již dříve, poslední půlrok z ní ale udělal doslova nové HR paradigma. „Zaměstnavatelé se zaměřují na to, jak svým zaměstnancům poskytnout...