Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti.

Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména s tím, jak řada firem musel otevřít a přeorganizovat svou fyzickou i aplikační infrastrukturu pro práci na dálku (z domova), ale také s měnící se strukturou a cílením malware a pochopitelně i oživením a návratem normálu, které budou nejspíš složitější, než si řada z nás před měsícem či dvěma myslela.

Příležitosti jdou nicméně ruku v ruce s každou krizí (a nejedním  rizikem) – obrovské urychlení digitalizace řady odvětví a procesů, které pandemie přinesla bude příležitostí pro CIO i CISO ukázat, co se svými týmy dovedou a zda dokážou rychle se měnící firemní prostředí ochránit, nebo třeba

s zvládnou neodhánět otravnou bezpečností zákazníky na straně jedné a budovat či udržet od

povídající renomé a míru důvěry na straně druhé. Ostatně důvěra, respektive ochrana soukromí bud

ou hrát v příštích letech stále významnější roli jednoduše proto, že se postupně v celém světě stává povinnou. Jak upozorňuje viceprezident výzkumu Gartner Nader Henein, „Stále více zemí zavádí moderní legislativu ochrany soukromí v duchu GDPR – svět se tak dostává do situace, kdy je evropský předpis chápán jako de facto globální standard a předloha pro tvorbu předpisů národních.“ Ať už nám to přijde šťastně, nebo ne – dodáváme za INSIDE. Téma třífázového rozvoje programu ochrany soukromí a technologií, které budou v jednotlivých fázích využívány bude také patřit do programu Gartner SRM Summitu.

Jak podniky, které budou nadále (či opět) bojovat o přežití nebo udržení profitability, tak ty jejichž byznysu současná situace více či méně pomohla mají jedno společné: musí najít rovnováhu mezi nezbytnými změnami a jejich odpovídajícím zabezpečením. Bezpečnost totiž není luxus – a platí to stejně o šíření virů digitálních i organických.

Další komentáře

Nová realita digitální práce

Když před dvěma roky vyšla studie „Konec kanceláří“ (Maverick* Research: The End of Office Space), mohli autoři Christopher Trueman a Carol Rozwellová jen stěží tušit, jakým způsobem a jak rychle se jejich předpověď začne naplňovat. Ani dnes pochopitelně není jasné, nakolik čínský virus trvale proměnil naše pracovní návyky, ukázal ale, co vše je možné a proveditelné ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. Klíčové změny, jež nastaly na pracovištích a v pracovních týmech během pár týdnů...

Přílíšné řízení rizik zabíjí RPA

Řízení rizik možná není to první, co vás napadne v souvislosti s nasazováním RPA. Podle analytiků Gartneru je to ale kromě produktivity hlavní faktor, o němž by CIO a lídři zodpovědní za řešení typu robotické automatizace měli uvažovat (a navzájem oba vyvažovat) – a to zejména ve finančním sektoru (který je tradičně jednou z hlavních vertikál využívajících RPA). Celopodniková adopce RPA ve finanční sféře (bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví) dosáhne do roku 2022 úrovně 90 % (oproti 55 %...