Co v IT roste, viru navzdory (či díky).

Nadcházející virtuální Gartner IT Symposium/Xpo, které pro letošek nahradí tradiční sérii konferencí, jež každoročně v říjnu začínala na východním pobřeží USA a pokračovala počátkem listopadu v katalánské Barceloně, bude pochopitelně hledat odpovědi na otázky a výzvy, jež nastaly v posledních šesti až osmi měsících. Patří mezi ně i to, které technologické oblasti a trhy si dokážou udržet výrazné tempo růstu.

Tou první je podle všeho robotická automatizace procesů – RPA, která si dvouciferné tempo růstu podrží dokonce i v letošním (a také ve čtyřech následujících) roce. To nicméně neznamená, že RPA nezpomalí, právě naopak:

Tabulka 1. Obrat a růst na globálním trhu RPA (miliony dolarů)

2019 2020 2021
Obrat ($M) 1 411,1 1 579,5 1 888,1
Růst (%) 62,9 11,9 19,5

Zdroj: Gartner (září 2020)

RPA bylo zkrátka a dobře tak silně rozjeté, že ho nedokázal zastavit ani čínský virus – koneckonců představuje cestu, jak zvyšovat provozní efektivitu a dosahovat úspor, a nic na tom nemění ani dramatický vývoj v některých segmentech pracovního trhu (lidmi z oblasti ubytovacích či stravovacích služeb místa v back-office snadno a rychle neobsadíte – na rozdíl od dobře nakonfigurovaného softwarového robota). Současná situace tak podle analytiků RPA naopak nahrává – Gartner očekává, že do roku 2022 je v nějaké formě nasadí 90 % velkých organizací také díky tomu, že jejich „nákupčími“ již budou ve stále větší míře také CFO a COO (více například ve studii „Forecast Analysis: Robotic Process Automation, Worldwide“).

Že pandemie řadě technologických segmentů spíše prospívá, není tajemstvím – a dalo se to předvídat. Potvrzují to i průzkumy Gartneru, v nichž například 69 % členů bordu uvedlo, že během uplynulého půlroku své programy digitální transformace (DBI – Digital Business Initiatives) v podnicích urychlili. 67 % pak uvádí, že očekávají navyšování rozpočtů na technologie právě v souvislosti s pandemií (a tzv. novým normálem) na rozdíl od rozpočtů v oblastech, jako jsou marketing či HR – v průměru dokonce uvádějí navýšení rozpočtu na IT a technologie o 7 % (viz trh v číslech). To je skvělá zpráva pro CIO a IT lídry nejen kvůli penězům samotným, ale především proto, že digitální iniciativy se dostaly na první příčky priorit v bordech většiny velkých podniků a CIO samotní se stávají významnějšími partnery bordu (více ve studii  „Survey Analysis: Board Directors Say Pandemic Drives Increased Investments in IT“ nebo v sekci  Reset your business strategy na portále Gartneru).

Potvrzují to konečně i průzkumy týkající se investic do konkrétních technologií či technologických oblastí. V případě investic do AI a souvisejících technologií/řešení v zářijovém průzkumu Gartneru uvedli respondenti z řad IT a byznys profesionálů, že 24 % od počátku pandemie své investice navýšilo a 42 % je ponechalo na plánované úrovni. Důvodem byla hlavně podpora zákaznické zkušenosti (zážitku) a retence či růstu obratu. Více k tématu strategického využívání AI v podniku nabízí například bezplatný webinář Gartneru  „Drive Strategic Mandates for AI in the Enterprise“.

Další komentáře

Nové HR paradigma: flexibilita, smysl a vazby

Posledních sedm měsíců změnilo vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli víc než předchozí dekáda (či dvě). Analytici upozorňují, že se změnilo nejen to, jak lidé pracují a spolupracují, ale i to, jak podniky uvažují o budoucnosti. Snaha firem ovlivňovat pozitivně život svých zaměstnanců a výměnou vytěžit maximum z jejich dovedností a znalostí existovala, byť někdy spíše v náznacích, již dříve, poslední půlrok z ní ale udělal doslova nové HR paradigma. „Zaměstnavatelé se zaměřují na to, jak svým zaměstnancům poskytnout...

5 oblastí digitálního prodeje které virus totálně (pro)mění

Pět nejdůležitějších oblastí digitálního prodeje, které se v důsledku koronaviru změní, by podle analytiků Gartneru měli znát především lídři odpovědní za aplikace a IT – a chápat tyto změny, aby odpovídajícím způsobem upravili investiční plány a technologické platformy, tak aby byl jejich digitální či on-line prodej konkurenceschopný i v nadcházejících letech. Bezkontaktní prodej (Contactless commerce) Bezkontaktním prodejem nejsou myšlené bezkontaktní platby, ale zcela nový způsob nakupování umožňující zákazníkům uskutečnit nákup, aniž se musejí dotknout jakýchkoliv veřejně přístupných povrchů...