Váš byznys už nejspíš je alespoň zčásti modulární a komponovaný

Opakované otřesy a narušení byznysu v letošním roce dosta­ly do popředí téma, na které většina podnikových lídrů v posledních letech takřka pře­stala myslet: odolnost jejich organizace, obchodního a pro­vozního modelu. Podle ana­lytiků Gartneru je odpovědí na tuto výzvu posun směrem k větší modularitě – kompo­novanému přístupu, který činí podniky nejen odolnějšími, ale také udržitelnějšími a celospolečensky smyslu­plnějšími.

„Komponovaný byznys představuje přirozené urychlení digitálního byznysu, který je pro většinu podniků již každodenní realitou,“ říká viceprezident Gartneru, ředitel výzkumu a význačný analytik Daryl Plummer. „Nabízí podnikům způsob, jak konečně dosáhnout odol­nosti a agility nezbytné v dnešní zajímavé době.“

V úvodní přednášce (keynote) Gartner Symposia, jehož evropský běh začal dnes dopoledne, přední analytici Gartneru vysvětlili, jak společ­ně fungují tři hlavní stavební bloky modulárního, komponovaného byznysu a čtyři principy modularity.

Jde o změnu, jejíž nástup jsme mohli sledovat již v posledních šesti měsících – během pandemie řada CIO naplno zužitkovala dosavadní digitální investice svých organizací a někteří digitální strategie urychlili právě investicemi do modulárních stavebních bloků. Zvyšovali odolnost svých organizací nasazením alespoň jednoho ze čtyř hlavních principů modularity: posilovali rychlost byznysu využíváním dat (discovery), jeho agilitu standardizací (modularity), kvalitu řízení orchestrací (orchestration) a odolnost zvyšováním autono­mie (autonomy).

Analytici Gartneru zdůrazňují, že na každý z těchto čtyř principů lze pohlížet různě v závislosti na stavebním bloku, s nímž organizace v daném okamžiku pracuje:

  • V případě modulárního myšlení (composable thinking) jde o princip, jak vše navrhnout. Řídí se podle něj přístup k uva­žování o tom, co komponovat – tedy modulárně a autonomně uspořádat – a kdy.
  • Modulární byznys archi­tektura (composable business architecture) představuje strukturální funkční schopnosti pro zajištění pružnosti a odolnosti – poskytuje organizaci mechanis­my, které lze využít při návrhu obchodního modelu.
  • Konečně modulární technologie (composable technologies) jsou nástroje současnosti i budoucnosti. Jde jak o jednotlivé prvky a funkce, tak o to, čím jsou spojené. Jde vlastně o funkce a vlastnosti technologií, jež podporují principy komponování/ modularity.

Analytici Gartneru definují komponovaný, modulární ob­chodní model jako ten, který je navržen s ohledem na odol­nost a skutečnost, že změny a otřesy jsou normou. Jeho podstatou je využívání průlomů, jež nabízejí digitální technologie – zejména tím, že umožňují, aby řada věcí byla navržena modulárně jako kombinace a kompozice vhodných byznys funkcí, znalostí a dovedností do požado­vaného funkčního celku.

Pokračování z INSIDE Observer

V praxi pak umožňuje rychlé přeorientování organi­zace na nové příležitosti, odvětví, skupinu zákazníků nebo zdroj příjmů. Například významný čínský maloobchod využil modularitu v situaci, kdy jej naplno zasáhly dopady pandemie, pro přeus­pořádání svého obchodního modelu. Firma tak mohla velmi rychle přejít k prodeji na bázi živě streamovaného videa, nasadit technologie pro sociální marketing, a především si udržet více než pět tisíc zaměstnanců kamenných obchodů, z nichž se stali „video­prodejci“. Podnik tak nemusel vůbec propouštět a zaznamenal jen minimální propad obratu.

V letošním roce řada CIO, IT i byznys lídrů pracovala s některými prvky modulárního, komponovaného byznysu, aby svým orga­nizacím zachránili, co bylo možné, nebo umožnili využít nově vzniklé příležitosti. Podle analytiků je důležité, přejít nyní z ad-hoc využívání modularity na systematické rozvíjení všech jejích principů a stavebních bloků. Tomu jak toho v různých oblastech IT i byznysu či odvětvích dosáhnout je věnována řada přednášek letošního Gartner IT Symposia – výběr z nich vám už tradičně přineseme v bleskových online shrnutích zajímavostí z konference a v uspořádanější formě také v rámci chystaného INSIDE Reportu.

 

Výběr z letošního Gartner IT Symposia vám už tradičně přineseme v bleskových online shrnutích zajímavostí z konference a v uspořádanější formě také v rámci chystaného INSIDE Reportu.

 

 

 

Další komentáře

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další roky byly minulý týden zveřejněné už tradičně u příležitosti zahájení konferenční série Gartner IT Symposium/XPO 2020. Ta se letos uskuteční v plně virtuální formě – v Evropě se tak stane 9.–12. listopadu. Účastníci virtuálního sympozia z ČR a SR se kromě bohatého programu Gartneru mohou těšit také na dopolední lokální program – meet-upy a přednášky s českými CIO a IT lídry. Nové předpovědi reflektují měnící se situaci ve světě technologií, jak...

Nové HR paradigma: flexibilita, smysl a vazby

Posledních sedm měsíců změnilo vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli víc než předchozí dekáda (či dvě). Analytici upozorňují, že se změnilo nejen to, jak lidé pracují a spolupracují, ale i to, jak podniky uvažují o budoucnosti. Snaha firem ovlivňovat pozitivně život svých zaměstnanců a výměnou vytěžit maximum z jejich dovedností a znalostí existovala, byť někdy spíše v náznacích, již dříve, poslední půlrok z ní ale udělal doslova nové HR paradigma. „Zaměstnavatelé se zaměřují na to, jak svým zaměstnancům poskytnout...