Infrastrukturou vedená inovace

Infrastruktura je základ – ve světě jemuž vládnou cloudy, SaaS, API či platformy na to občas zapomínáme. Příležitostí připomenout si co se v současné době v infrastrukturní oblasti děje a jak ovlivňuje vše co se děje nad ní – počínaje oněmi cloudy, API a platformami a konče snahou o vyšší odolnost podniků a obchodních modelů v budoucnu. Toto dění, jež analytici Gartneru označují souhrnně jako „infrastrukturou vedená inovace“, bylo hlavním tématem infrastrukturní konference Gartneru v minulém týdnu (Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference) a lze je rozdělit na čtyři hlavní oblasti:

Nákladová inteligence se stala nezbytnou díky protichůdným požadavkům kladeným na infrastrukturní a provozní oblast v souvislosti s pandemií čínského viru. Na jedné straně přišla řada požadavků na urychlení digitálního byznysu a transformace (usiluje o ní 65 % CEO a 69 % bordů). Na straně druhé je tu ale tlak na úspory v nejisté době či s ohledem na výpadky příjmů z tradičního byznysu. Nákladová inteligence představuje sadu doporučení a postupů analytiků, jak tyto dva protichůdné požadavky zvládnout a případně uvolnit další podnikový lidský i finanční kapitál.

Podstatou transformace pracovních sil je proměna samotné infrastrukturně-provozní oblasti. Ta se bude napříště méně točit kolem serverového hardware či perfektní znalosti postupů jako je ITIL a více o zvládání témat jako je pokročilá analytika, automatizace, stálé/průběžné delivery či cloud (a jeho nové podoby či formy). To bude znamenat zásadní změny ve znalostech infrastrukturně-provozních týmů i posun při náborových strategiích.

Platform ops či platformní provoz označuje přístupy v oblasti vývoje, nasazování a provozního řízení umožňující softwarovým delivery týmům uvnitř i vně IT stavět a provozovat své vlastní produkty. Jde o produktově orientovaný přístup k či pohled na infrastrukturní řízení kombinující lidi, procesy a technologie a propagující změny či posun v týmové kultuře nezbytné pro vytvoření zákaznicky orientovaných digitálních základů podniku. Odráží to též skutečnost, že novou kategorií zákazníků infrastrukturně-provozní IT organizace jsou ve více než třetině případů (41%) lidé mimo IT, kteří samí upravují či staví technologie s nimiž pracují.

Oblast marketingu je důležitá zejména proto, aby se zásadně změnily metriky, s nimiž se v infrastruktuře a provozu typicky pracuje. Dostupnost a čas potřebný k obnově jsou snadno měřitelné, ale představují jen (často menší) část přidané hodnoty, kterou zákazník v souvislosti s I&O vnímá. Nebo jinak: dostupnost či spolehlivost nejsou marketingové téma, jsou nezbytné. Naopak metriky jako úsilí zákazníka či čas potřebný k zavedení změny dávají smysl. Špičkoví I&O lídři tak chápou marketing (marketovatelnost, prodejnost) jako jeden z klíčových aspektů při samotném návrhu I&O funkcí či parametrů. I&O organizaci, která parametry dostupnosti prostě jen plní a zároveň překonává očekávání či cíle v oblasti metrik zákaznické hodnoty, hodnotí CIO pozitivněji než organizaci, která se zaměřuje primárně na špičkovou dostupnost.

Další komentáře

8 trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2021

Kybernetická bezpečnost se v důsledku řady změn, jež v posledním roce přinesla pandemie, dostala do popředí – coby investiční priorita dominuje na seznamu CIO v řadě oborů a odvětví (potvrzuje to například i aktuální anketa mezi tuzemskými respondenty ze segmentu utilit, kterou INSIDE pomáhá realizovat). Mění se tak pochopitelně i klíčové trendy v oblasti bezpečnosti – přehled těch aktuálních připomněli analytici Gartneru minulý týden na jedné z virtuálních bezpečnostních konferencí z řady Security & Risk Management Summit, jejíž evropský...

Výdaje na IT v roce 2021: návrat k růstu.

Pouze dvě země zaznamenaly v minulém roce růst výdajů na IT: Čína a Jižní Korea. Shodou okolností jsou to také dvě země, které (společně například s „nepevninskou Čínou“ – Tchaj-wanem a některými dalšími) zvolily odlišnou strategii „boje“ s čínským virem. Navzdory tomu, že „vyspělý Západ“ vyšel ze srážky s virem s výrazně horším společenským a ekonomickým skóre, nedosáhl nakonec propad IT výdajů úrovně, jíž se analytici ještě ve druhé polovině roku obávali. Celosvětový pokles 3,2 % v dolarech a...