Sedm cloudových předsevzetí pro rok 2021

Cloud je tu coby fenomén a paradigma přes deset let, jeho pokračující vývoj, proměny a rostoucí míra využívání ale znamenají nutnost vytvořit pragmatickou strategii jeho využívání, role v podniku a dalšího rozvoje. Podle analytiků Gartneru je pro tento účel nejlepší následovat sedm základních kroků – můžete o nich uvažovat třeba jako o cloudových předsevzetích pro rok 2021.

Cloudová strategie by měla následovat tu byznysovou – ať už je zaměřená na služby na koncovém trhu, byznys služby nebo produkty. Možná to zní jako otřepané klišé, ale vždy stojí za zamyšlení, zda to, co v cloudové oblasti děláte (nebo neděláte), koreluje se stavem a plány rozvoje vašeho byznysu.

Zhodnoťte pět druhů cloudových rizik – zejména v souvislosti s bezpečností a plněním předpisů. Jsou jimi: agilní riziko, riziko dostupnosti, bezpečnostní riziko, dodavatelské riziko a riziko (ne)plnění předpisů. U rizik vždy platí, že je třeba postavit proti nim možné přínosy a hledat rovnováhu (při splnění legislativy).

Zpochybněte snižování nákladů coby hlavní argument pro nasazení cloudu – otázku „je cloud opravdu levnější“ slýchají analytici až příliš často a odpověď na ni nebývá snadná, neboť celkové náklady závisejí na typu služby a výpočtů, aplikací či funkcí, které na ní poběží – a na dalších specifikách organizace. Praktické zkušenosti mluví v případě cloudu spíše ve prospěch podpory inovace a rychlosti změn než úspory nákladů.

Plánujte možné cloudové „trasy“ – ve většině podniků by cloudová strategie měla obsahovat alternativy možných cest do cloudu

  • Rehosting – co nejsnadnější migrace aplikací (dat) k poskytovateli. Rehosting ovšem obvykle znamená minimální zásahy, a tedy i minimální funkční přínos v okamžiku přechodu do cloudu.
  • Refactoring – umožňuje využít výhody služeb, jako jsou databáze spravované (poskytovatelem) v cloudu, namísto migrace existujících databází do cloudu – ty byste spravovali i nadále sami, jen na jiném místě.
  • Rebuilding – znovuvytvoření strategicky významných aplikací v prostředí cloudově-nativní architektury umožňující pružné škálování a profit z placení pouze za skutečně využité prostředky cloudu.

 

Pokračování z INSIDE Observer

Naučte se chápat cloudový model sdílené odpovědnosti – ten je jednou z největších změn, které cloud přináší. Odpovědnost dodavatele je definována parametry a funkcemi poskytované cloudové služby. Odpovědnost uživatelské organizace spočívá v jejich využití pro potřeby firemních procesů a dosažení žádoucích cílů. Jinými slovy je třeba nastavit si realistická očekávání toho, co můžete očekávat (požadovat) od dodavatele a co musíte zvládnout sami. To souvisí zejména s dostupností potřebných znalostí a zkušeností na straně uživatele cloudu – a tedy s podporou vzdělávání, školení a certifikací pro cloudové služby (a souvisejícími náklady).

Odlište svůj přístup ke třem typickým oblastem cloudové adopce v podniku. Analytici vidí v současné době u zákazníků nejčastěji tři oblasti nasazování cloudu: SaaS pro rychlý přístup k moderním standardizovaným funkcím aplikací, nasazování cloudových infrastrukturních platforem – CIPS pro tvorbu nových funkcí a migraci současných a historických (legacy) aplikací.

Smiřte se s měnící se rolí IT oddělení – té se nevyhnete bez ohledu na to, jak bude vaše konkrétní cloudová strategie vypadat. Jedním ze souvisejících kroků je potřeba najmout cloudového architekta, vytvořit cloudové CoE (Center of Excellence) a ustavit brokerskou skupinu cloudových služeb, která je rozhraním mezi byznysem a poskytovateli cloudových služeb.

Do budoucna tak IT přinejmenším v některých organizacích získá vůči cloudovým výpočetním zdrojům obdobnou pozici, jakou má HR v oblasti lidských zdrojů. Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti ve studii „7 Elements for Creating a Pragmatic Enterprise Cloud Strategy“.

 

 

Další komentáře

Infrastrukturou vedená inovace

Infrastruktura je základ – ve světě jemuž vládnou cloudy, SaaS, API či platformy na to občas zapomínáme. Příležitostí připomenout si co se v současné době v infrastrukturní oblasti děje a jak ovlivňuje vše co se děje nad ní – počínaje oněmi cloudy, API a platformami a konče snahou o vyšší odolnost podniků a obchodních modelů v budoucnu. Toto dění, jež analytici Gartneru označují souhrnně jako „infrastrukturou vedená inovace“, bylo hlavním tématem infrastrukturní konference Gartneru v minulém týdnu (Gartner...

Gartner innovation awards: Bankovnictví, finance, pojišťovnictví

Jednou z událostí, která patří tradičně ke Gartner IT Symposiu a letos byla vzhledem k jeho virtuální podobě uspořádána samostatně, jsou každoroční ocenění Eye on Innovation, udělované v regionu EMEA inovátorům z oblasti financí, bankovních služeb a pojišťovnictví. V čele těch letošních se opět umístil inovátor z Blízkého východu, sekundovaly mu francouzská AXA či ruská RAG, mezi finalisty se objevila také polská mBank či banky africké. EMEA vítěz: hlavním vítězem regionálních ocenění se stala digitální asistentka bahrajnské Bank ABC. Fatemu vytvořil...