Monthly Archives: Únor 2021

  Role podnikových architektů se v posledních letech proměnila (či posunula) – dobře to ilustrovala anketa, kterou INSIDE pomáhal realizovat v rámci Gartner brífinku pro české a slovenské podnikové architekty a CIO, který proběhl minulý týden. Tradiční pojetí EA řeší otázky související se strukturou a fungováním podniku – zejména rolí a procesů souvisejících s tvorbou a zpracováním dat, primárními doménami podnikových architektů tak tradičně byly efektivita, úspornost, agilita a kontinuita komplexních operací.

  Dynamičtější konkurenční prostředí a nové tlaky (pandemii nevyjímaje) nicméně mění pořadí priorit podnikových architektů (a přidávají nové). Z ankety, do které se zapojily čtyři desítky podnikových architektů z Česka a Slovenska vyplývají jako jednoznačně nejdůležitější cíl EA zlepšování a zajišťování kvality IT řešení a zvyšování agility či rychlosti/schopnosti IT dodat potřebná řešení, aplikace nástroje či funkce (delivery speed) – viz graf trhu v číslech. Jako velmi důležitou či důležitou ale uvedlo více než 80 % respondentů i podporu byznys inovací a uvádění zvolených obchodních strategií do reálného provozu.

  Proměnu, jíž oblast EA prochází ilustruje velmi dobře i to, že více než třetina EA skupin/týmů respondentů ankety prošla v posledních dvou letech restrukturalizací a další bezmála třetina to očekává či plánuje v následujících dvou letech. Bezmála polovina respondentů pak uvedla, že v jejich organizaci a EA týmu již bylo zavedeno tzv. produktové řízení (product line management), dalších deset procent očekává či plánuje jeho zavedení během příštích dvanácti měsíců. O něco pomaleji pak do českých a slovenských podniků proniká fenomén tzv. fúzních týmů (fusion teams – distribuované multidisciplinární týmy podporující digitální byznys). Ty doposud zavedly organizace necelé čtvrtiny respondentů, dalších přibližně 15 % respondentů uvedlo, že s fúzními týmy teprve začínají.

   

  Pokračování tématu naleznete ve speciální příloze Observeru (v PDF verzi)

   

   

   

   

  .

  Že současné změny způsobu, kterým řada z nás pracuje, budou trvalé, naznačují průzkumy mezi zaměstnavateli (ať už jde o lídry HR či vedení byznysu) už od konce jara minulého roku. Během jarních vln pandemie a lockdownů nepracovalo na dálku jen asi 26 % ze 2 500 Gartnerem dotázaných zaměstnanců (plných 46 % pak pracovalo na dálku pět dnů v týdnu). Studie Gartneru publikovaná v červenci na základě průzkumů mezi více než pěti tisíci respondentů (421 HR lídrů,...